Kiadó, szponzorok

Kiadó

A folyóirat felelős kiadója az MTA TK Kisebbségkutató Intézet igazgatója.

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Támogatók

A folyóirat a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 109073. sz. OTKA program támogatásával jelent meg.