Információk

Folyóirat-információk

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé.

 

TELJES LAPSZÁM

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

KRITIKA

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

FILMKRITIKA

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

Zsidó hagyomány új szempontokkal

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

ZSIDÓ HAGYOMÁNY ÚJ SZEMPONTOKKAL

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

LIMINALITÁS

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

ETNIKAI REPREZENTÁCIÓ

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

MORALITÁS, KULTÚRA, GAZDASÁG: ÁTFEDÉSEK VAGY ELLENTÉTEK?

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

A NÉPSZÁMLÁLÁSOK NYELVE - A NEMZETEK A NÉPSZÁMLÁLÁSBAN

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

BESZÉLGETÉSEK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

FENNMARADÁS, TERVEZÉS, ÖRÖKSÉG

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

ISKOLA ÉS KÖZÖSSÉG

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

EU-S ÉRDEKEK, KÜLÖNUTAS MAGYAROK, ASSZIMILÁLÓDÓ LENGYELEK ÉS KOMMUNIZMUSTALANÍTÁS UKRAJNÁBAN

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

OLVASÓSZOBA: A MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE KEZDETI ÉVEI

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

70 ÉV – ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK A HOLOKAUSZTOT KÖVETŐ ÉVEKBEN

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

MIGRÁCIÓ - FÉLELMEK ÉS TRENDEK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

ZSIDÓ INTÉZMÉNYESSÉG

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

MENEKÜLTEK, MIGRÁNSOK RÉGEN ÉS MA

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

KITEKINTÉS

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

MENEKÜLTKÉPEK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

OKTATÁS - SZOCIALIZÁCIÓ

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

NEMZET, NEMZETISÉG, NEMZETIESÍTÉS MAGYARORSZÁGON

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

ROMÁK ERDÉLYBEN

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

DIASZPÓRÁK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

NYELVI TÁJKÉP

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

NEMZETI-KULTURÁLIS AUTONÓMIÁK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

DOKUMENTUM

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

SOKSZÍNŰ BUDAPEST

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

KÖTŐDÉSEK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

ZSIDÓ SZÍNHÁZAK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

NYELVHASZNÁLAT SZÍNTEREI

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

BUDAPESTI SÉTA

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

KISEBBSÉGEK KÖZEL-KELETEN

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

KLASSZIFIKÁCIÓS VITA: ETNICITÁS, NEMZET ÉS A KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

VITA A CIGÁNYSÁG JÖVŐJÉT MEGHATÁROZÓ FOLYAMATOKRÓL

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

KONFERENCIA TUDÓSÍTÁS

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

UKRÁN NYELVPOLITIKA

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

VÁNDORLÁS ÉS DIASZPÓRAPOLITIKÁK

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

KITALÁLT HAGYOMÁNY – KERESETT AZONOSSÁG

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

TÉRKERETEZÉS

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

HATÁRTALANÍTÁS

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

GAZDASÁG ÉS ETNICITÁS

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

HOLOKAUSZT HISTORIOGRÁFIA

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

TÁMOGATÁS ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

ZSIDÓ CSERKÉSZCSAPATOK, ZSIDÓ CSERKÉSZET

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

EMIGRÁNS MAGYAR DIASZPÓRA

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

NÉZŐPONTOK: CSEHSZLOVÁKIA 100

Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed
 

Lektorálási folyamat

Lektorálási folyamat (Peer Review)

 

A REGIO bármely rovatában közölt tanulmánykéziratát anonim lektorálási folyamat keretében két, a témában jártas szakértő véleményezi. Az egyéb műfajba tartozó kéziratok közléséről a szerkesztőség belső véleményezési folyamat eredményeként dönt. A lektori vélemények alapján a szerkesztők döntenek a tanulmány változatlan formában való megjelentetéséről, az átdolgozásra való felkérésről vagy a kézirat elutasításáról.

 

Valamennyi rovatban az elfogadott kéziratokat az olvasószerkesztő javítja. A betördelt kéziratokat megjelenés előtt utolsó korrektúrára elküldjük a szerzőknek.


 

 

Szabad hozzáférés (open access)

A REGIO Open Access peer-reviewed elektronikus folyóirat, a megjelent tartalmak pontos hivatkozás mellett ingyenesen letölthetők. A hivatkozáskor tüntesse fel a cikk DOI számát is.

 

Szerkesztőség

Főszerkesztő

Papp Z. Attila, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Szerkesztők

Bányai Viktória, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Berta Péter, MTA BTK Néprajzi Kutatóintézet, Budapest

Csernicskó István, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

Fedinec Csilla, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Herner-Kovács Eszter, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Kállai Ernő, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Komoróczy Szonja Ráhel, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Szerbhorváth György (olvasószerkesztés), MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Tátrai Patrik, MTA CSFR Földrajztudományi Intézet, Budapest

Váradi Mónika, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Budapest

Olvasószerkesztő

 

A szerkesztők kötelezettségei

A szerkesztők kötelezettségei

Főszerkesztő

A főszerkesztő feladata a publikálási folyamat irányítása. Kiválasztja a lektorokat és a lektori vélemények alapján eldönti, mely tanulmányok és cikkek publikálhatók. Biztosítja, hogy a szerkesztési változtatásokat valóban elfogadta a szerző vagy a szerzők képviselője a szerzőtársak esetében. Felelős az aktuális online lapszám megjelentetéséért. A folyóirat felelős kiadója az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mindenkori főigazgatója.

Szerkesztők

A szerkesztők vagy lektorálják a beküldött kéziratokat, vagy segítenek a főszerkesztőnek kiválasztani a lektorokat. Gondoskodnak arról, hogy a kéziratok kizárólag tudományos tartalmuk alapján legyenek megítélve, mindenféle diszkriminációt kizárva és a véleménynyilvánítás szabadságának eleget téve. Kötelességük azon információk bizalmas kezelése, amelyekhez mint szerkesztők jutnak, és ezeket nem használhatják fel egyéni céljaikhoz.

 

A szerzők kötelezettségei

A szerzőket a REGIO részletesen tájékoztatja a tartalmi és formai követelményekről. A kéziratleadás során a szerkesztőség felhívja a szerzők figyelmét, hogy tanulmányuknak eredetinek kell lennie, meg kell felelnie a nemzetközi tudományos publikációval szemben támasztott követelményeknek. A szerzők tanúsítják, hogy az elküldött kézirat nem jelent meg vagy nincs megjelenés alatt más folyóiratoknál. Társszerzős írás esetében a társszerzők igazolják, hogy ismerik és elfogadták a folyóiratnak beküldött tanulmány végső verzióját.

 

Megjelenési gyakoriság

Negyedévente.