Kéziratok

Online kéziratbeküldés

Már létezik felhasználóneve/jelszava ehhez a folyóirathoz: REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom?
Bejelentkezés

Szüksége van felhasználónévre/jelszóra?
Regisztráció

Regisztráció és bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy tudjon online formában kéziratot beküldeni, illetve hogy ellenőrizhesse a már beküldött kéziratok állapotát.

 

Szerzői útmutató

Közlési szabályzat

A kéziratot elektronikus formában kérjük elkészíteni. A kéziraton tüntesse fel a következő személyi adatokat: név, szakterület, intézmény (munkahely vagy oktatási intézmény), tudományos fokozat, elektronikus elérhetőség.

A kézirat terjedelme tanulmány esetén min. 30 ezer, max. 50 ezer karakter, szóközökkel, lábjegyzetekkel és bibliográfiával együtt. Recenzió, konferencia-beszámoló stb. maximális terjedelme, azonos feltételekkel, 20 ezer leütés.

A folyóirat az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé.

A folyóirat évente négy magyar és egy angol nyelvű lapszámmal jelentkezik, megfelel a „lektorált folyóirat” kategóriának. A megjelenés feltétele két független szakértő pozitív véleménye, és a szerző együttműködése javaslatok, észrevételek esetén – nem befolyásolva a szerzői autoritást. A szerkesztőség biztosítja a szövegek nyelvi lektorálását is. Az internetes megjelenés olvasóink számára is lehetővé teszi a véleménynyilvánítás lehetőségét akár a megjelent számok egészét vagy egyes cikkeket érintő kérdésekben. A kéziratokért honoráriumot nem áll módunkban fizetni.


Hivatkozási szabályzat a REGIO szerzői számára

A REGIO folyóirat a következő hivatkozási elveket kéri szem előtt tartani.

1. A tanulmány végén az összes hivatkozott művet fel kell sorolni, a szerzők szerint ABC sorrendben, „Felhasznált irodalom” címszó alatt.
2. Könyvek esetén a cím, folyóiratcikk esetén a folyóirat neve szerepel dőlt betűvel:
Könyv esetén: Vezetéknév Keresztnév: Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó neve, évszám.
Folyóiratcikk esetén: Vezetéknév Keresztnév: Tanulmány címe. Folyóirat neve, évszám, szám, oldalszám. (lásd a példákat a táblázatban).
3. A szövegben lábjegyzetes formában hivatkozunk a forrásra. Az első hivatkozás alkalmával az összes hivatkozási adatot feltüntetjük, pontosan ugyanúgy, ahogy a felhasznált irodalomban. A második hivatkozástól kezdődően csak a szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát tüntetjük fel, a kettőt vesszővel és szóközzel elválasztva (lásd a táblázatot).
4. Szó szerinti idézés esetén az oldalszámot is megadjuk, az évszám után közvetlenül, de „oldal”, „o.”, „.p” jelzések nélkül (lásd az első példát a táblázatban).
5. Folyóiratok esetén az évfolyamot, számot, kötetet az adott folyóirat saját jelölése szerint tüntetjük fel (lásd a példákat a táblázatban). Nemzetközi folyóirat esetén kérjük a doi számot is feltüntetni.
6. Idegen nyelvű forrás esetén a szerző vezetéknevét tüntetjük fel elsőként, vesszővel elválasztva a keresztnévtől.
7. A rövidítéseket és a dátumozást mindig a hivatkozott mű nyelve szerinti szabályok szerint alkalmazzuk (szerk. – ed.; tsai. – et al.; 2017. január 5. – January 5, 2017)
8. Online források hivatkozása esetén a hivatkozás végén zárójelben megadjuk a letöltés idejét (lásd a példákat a táblázatban).
9. A tanulmány elején 3-500 n terjedelmű (szóközzel) / 4-5 sor angol nyelvű absztrakt és 5 kulcsszó megadását kérjük.

Hivatkozásra példákat lásd:
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/Hivatkozasi_szabalyzat_REGIO.pdf

 

Ellenőrzőlista az online kéziratbeküldéshez

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a kézirat megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a kéziratot visszaküldjük.

  1. A kéziratot korábban nem publikálta, illetve nem küldte el más folyóirathoz publikálás céljából.
  2. A kézirat formátuma DOCX, vagy RTF.
  3. Az internetes hivatkozásokat (URL-t) a szükséges helyeken megadta.
  4. A szöveg egyes sorközzel és 12-es betűtípussal készült, aláhúzásokat nem tartalmaz csak az internetes hivatkozások esetében, a szövegen belüli kiemeléseket dőlt betűkkel jelezte. A képek, ábrák, táblázatok nem a kézirat végén, hanem a szövegtest megfelelő részeiben találhatók.
  5. A kézirat elkészítésénél figyelembe vette a részletes Szerzői útmutatót.
  6. Ha kéziratát a folyóirat lektorált részében szeretné megjelentetni, a kézirat véglegesítése során figyelembe veszi a lektorok megjegyzéseit.
 

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalon keresztül a rendszerbe kerülő neveket és e-mail címeket csakis a folyóirat szerkesztőségi munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel, a rendszerben titkosítottan tároljuk, harmadik félnek azokat nem adjuk ki.