Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátalján az Euromajdan után

Tátrai Patrik, Erőss Ágnes, Kovály Katalin

Absztrakt


Az elmúlt három év meglehetősen mozgalmas volt Ukrajna életében. A belpolitikai feszültségek, majd az Oroszországgal 2014 óta folyó hibrid háború az ország gazdasági és politikai válságához, valamint erősödő kivándorláshoz vezetett. Kutatásunkban arról kívántunk képet alkotni, hogy az Euromajdan és a kelet-ukrán konfliktus milyen hatást gyakorol Kárpátaljára, illetve Magyarországra, különös tekintettel a migrációs folyamatokra. Terepmunkánk során számos olyan információ és jelenség került a látókörünkbe, amelyek új dimenzióba helyezték az elvándorlási és megélhetési stratégiákat, illetve az azokat befolyásoló magyar nemzetpolitikákat. Kárpátalja, illetve Nyugat-Ukrajna egésze ma dinamikus terepe több környező nemzetállam pozíciószerzésének, amelynek alapvető célja a munkaerő-utánpótlás biztosítása a folyamatos válságban lévő országból. Ebben a humántőkéért folytatott versengésben az egyszerűsített honosítási eljárással megszerezhető előnyök (például a szabad utazás és munkavállalás az EU-n belül), illetve a magyar kormány egyre intenzívebb, sokoldalú és közvetlen támogatáspolitikája révén Magyarország erős befolyást alakított ki 2014 óta. Ugyanakkor, bár Magyarország vonatkozó politikái az ukrán munkaerő Magyarországra vonzását, illetve a kárpátaljai magyarok szülőföldön tartását célozzák meg, előbbiek még nem érkeznek tömegesen, utóbbiak pedig – az egymást kioltó politikák, valamint a kilátástalan kárpátaljai helyzet miatt – egyre többen vállalnak munkát vagy települnek át Magyarországra, illetve Nyugat-Európába.

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Bárdi Nándor: Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után. In: METSZETEK. 2013. 2-3. 40–79.

Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája. „A megmaradás útjai – helyzetkép a külhoni magyarságról” című konferencián Budapesten,

május 30-án elhangzott előadás.

Brubaker, Rogers: National minorities, nationalizing states and external national homelands in the New Europe. In: uő: Nationalism reframed: national

minorities, nationalizing states, and external homelands in the new Europe. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 55–78.

Çağlar, Ayşe: Circular Migration between Hungary and Ukraine: Historical Legacies, the Economic Crisis, and the Multidirectionality of ‘Circular’ Migration. In:

Triandafyllidou, A. (ed.): Circular Migration between Europe and its Neighbourhood: Choice or Necessity? Oxford, Oxford University Press, 2013, 141–165.

Çağlar, Ayşe – Gereöffy, Andrea: Ukrainian Migration to Hungary: A Fine Balance between Migration Policies and Diaspora Politics. In: Journal of Immigrant &

Refugee Studies. 2008. 3. szám, 326–343.

Čermáková, Dita: Migration between the EU , V4 and Eastern Europe: the present situation and the possible future. The perspective of Czechia. In:

Jaroszewicz, Marta – Lesińska, Magdalena (eds.): Forecasting Migration Between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of Visa abolition. Warsaw, Centre for

Eastern Studies, 2014, 109–121.

Csergő, Zsuzsa – Goldgeier, James: Virtual Nationalism in Comparative Context: How Unique Is the Hungarian Approach? In: Central European Political Science

Review. 2004, 16. szám, 40–56.

Domány András: Áldás vagy veszély? Egymillió ukrán Lengyelországban. In: 168 óra, 2016. november 3., 13–15.

Drbohlav, Dušan – Valenta, Ondřej: Czechia: the main immigration country in the V4. In: Erőss Ágnes – Karácsonyi Dávid (eds.): Discovering migration

between Visegrad countries and Eastern Partners. Budapest, MTA CsFK Földrajztudományi Intézet, 2014, 41–71.

Élő Anita (2016): Ukránok a spájzban. In: Heti válasz, 2016. szeptember 22. 20–22.

EMN (2015): Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU. Hungary. EMN Focussed Study.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-

studies/13a_hungary_labour_shortages_study_en_may_2015.pdf (Utolsó letöltés: 2016-09-15)

Erőss Ágnes – Filep Béla – Rácz Katalin – Tátrai Patrik – Váradi Monika – Wastl-Walter, Doris: Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági

diákok Magyarországon. In: Tér és Társadalom, 2011, 4. szám, 3–19.

Fedinec Csilla: Some Aspects of Hungarian-Ukrainian Relations in Our Time. In: Padiak, Valerii – Krafcik, Patricia (eds.): A jubilee collection: essays in honor

of professor Paul Robert Magocsi on his 70th Birthday. Uzhhorod, Prešov, New York, Valerii Padiak Publishers, 2015, 185–194.

Fedinec Csilla – Csernicskó István: Az Ukrajnából száműzött Lenin: Európai út a kommunizmus öröksége nélkül? In: Regio. 2016, 1. szám, 73–124.

Feischmidt Margit – Zakariás Ildikó: Migráció és etnicitás. A mobilitás formái és politikái nemzeti és transznacionális térben. In: Feischmidt Margit (szerk.):

Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest, Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2010. 152–169.

Fox, Jon: From national inclusion to economic exclusion: Ethnic Hungarian labour migration to Hungary. In: Nations and Nationalism, 2007, 1. szám, 77–96.

GeneZYs 2015: Kárpát-medencei ifjúságszociológiai felmérés. http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/sajto_prez_2016_jan_28_vegl_bo.pdf (Utolsó

letöltés: 2016-02-22)

Gödri Irén: A bevándorlók migrációs céljai, motivációi és ezek makro- és mikrostrukturális háttere. In: Gödri Irén – Tóth Pál Péter: Bevándorlás és

beilleszkedés. Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2005, 69–131.

Gödri Irén: Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In: Hárs Ágnes – Tóth Judit (szerk.): Változó migráció – változó környezet. Budapest, MTA

Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010, 87–124.

Grezsa István: Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati

koordinációjáért felelős kormánybiztos tevékenységéről. Előadás a Nemzeti Összetartozás Bizottságának 2016. május 3-i ülésén.

IOM [International Organization for Migration], Mission in Ukraine: Migration in Ukraine. Facts and Figures. 2013.

http://www.iom.org.ua/sites/default/files/eng_ff_f.pdf (Utolsó letöltés: 2016-09-15)

Jaroszewicz, Marta: The migration of Ukrainians in times of crisis. Warsaw, Centre for Eastern Studies, 2015. http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-

commentary/2015-10-19/migration-ukrainians-times-crisis (Utolsó letöltés: 2016-10-10)

Jóźwiak, Ignacy: Ethnicity, Labour and Mobility in the Contemporary Borderland. A Case Study of a Transcarpathian Township. In: Central and Eastern

European Migration Review, 2014, 1. szám, 27–39.

Jóźwiak, Ignacy – Lugosi, Nicole: The Role of Nationalist Narratives and Myths in the Changing Dynamics of Mobility between Ukraine and its Western

Neighbours. In: Berghauer Sándor et al. (eds.): Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answers in East-Central Europe of the 21st Century.

Berehovo, 2016, 123–133.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika és állampolgárság. In: Pro minoritate, 2015, 4. szám, 36–48.

Kántor Zoltán: Nemzet, autonómia, kettős állampolgárság. „A megmaradás útjai – helyzetkép a külhoni magyarságról” című konferencián Budapesten, 2016.

május 30-án elhangzott előadás.

Karácsonyi Dávid – Kincses Áron: Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére. In: Földrajzi Közlemények, 2010, 1. szám, 31–44.

Karácsonyi Dávid – Kocsis Károly – Kovály Katalin – Molnár József – Póti László: East-West dichotomy and political conflict in Ukraine – Was Huntington right?

In: Hungarian Geographical Bulletin, 2014, 2. szám, 99–134.

KIM: Magyar nemzetpolitika. A nemzetpolitikai stratégia kerete. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetpolitikai Államtitkárság.

http://nemzetiregiszter.hu (Utolsó letöltés: 2016-05-30)

Kincses Áron: A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején. Budapest, KSH

Műhelytanulmányok, 2015.

Kiss Tamás: Marginalizáció, etnikai párhuzamosság és aszimmetrikus akkomodáció. Az erdélyi magyar közösséget érintő társadalmi és politikai folyamatok.

In: Magyar kisebbség, 2015, 1–2. szám, 30–64.

Kovály Katalin – Čermáková, Dita: The role of social capital in economic life of the Ukrainian entrepreneurs in Czechia. In: AUC Geographica, 2016, 2. szám,

–144.

Kováts András: A magyarországi bevándorláspolitika problémái. In: Kovács Nóra – Osvát Anna – Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az

etnicitás és identitás kérdésköréből III. Budapest, Akadémia Kiadó, 2004, 297–312.

Malynovska, Olena: Trans-border Migration of the Population of the Ukrainian Western Frontier Areas in the Context EU Enlargement. Warsaw, Center for

International Relations, 2006.

Molnár József – Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében. Beregszász, Kárpátaljai Magyar

Pedagógusszövetség, 2005.

Soltész, Béla – Zimmerer, Gábor: Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: the present situation and possible future. The perspective of Hungary. In:

Jaroszewicz, Marta – Lesińska, Magdalena (eds.): Forecasting Migration Between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of Visa abolition. Warsaw, Centre for

Eastern Studies, 2014, 122–138.

Stark Tamás: Magyarország az orosz-ukrán háború árnyékában. http://hvg.hu/velemeny/20150216_Magyarorszag_az_oroszukran_haboru_arnyek (Utolsó

letöltés: 2016-09-23)

Szabó Brigitta: Vendégváró. Nem tolonganak az ukránok a magyarországi munkáért. In: 168 óra, 2016. november 3., 10–12.

TANDEM 2016: Kárpátaljai szociológiai felmérés még publikálatlan eredményei (bemutatva 2016. november 17-én a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben).

Tóth Pál Péter: Nemzetközi vándorlás és migrációpolitika. In: Kisebbségkutatás, 2005, 3. szám, 320–329.

Végh Zsuzsanna: Magyar válaszok a Majdan után. In: Regio, 2016, 1. szám, 20–48.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v24i3.131

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.