Magyarországi zsidó vallási szervezetek, intézmények emlékezetpolitikája

Komoróczy Szonja Ráhel, Bányai Viktória

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Biró Tamás: A szívnek van két rekesze: Interjú Schweitzer József professzorral a neológiáról, 2012. május. In: Koltai Kornélia (szerk.): A szívnek van két rekesze. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Budapest, L’Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012, 9–28.

Cohen, Jichak Joszef: Hakhme Hungaria ve-ha-szifrut ha-toranit bah. Jeruzsálem, Makhon Jerusalaim, 1997.

Deutsch Gábor: Neológia, orthodoxia, status quo. In: Új Élet, 2008. szeptember 1., 1.

Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950. Budapest, Balassi, 2008.

Frojimovics Kinga: Tradicionálisan magyar vagy magyarországi? In: Galamus: Napi közéleti reflexiók, 2014. március 21.

http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/364886_tradicionalisan_magyar_vagy_magyarorszagi (Letöltés, 2015-11-09)

Gadó János: Győzelem vagy vereség? – Nem szakad a rabbiság. In: Szombat, 2008, 4. szám, 15.

Gillman, Neil: Conservative Judaism: The New Century. Springfield, NJ, Behrman House, 1993.

Haraszti György: Két világ határán. Tradíció és modernitás: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei. In: Múlt és Jövő, 1993, 15–27.

Katz, Jakov: Végzetes szakadás: Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban. Budapest, Múlt és Jövő, 1999.

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon, II. 1949-től a jelen korig. Pozsony, Kalligram, 2012.

Komoróczy Géza (szerk.): A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem. Budapest, Városháza – MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.

Köves Gábor: Mózes, a negyedik lakó. In: Magyar Narancs, 2009, 51. szám

http://magyarnarancs.hu/elet_mod/mozes_a_negyedik_lako_-_balint_anna_haztulajdonos-72840 (Letöltés, 2015-11-08)

Langer Ármin: Melegbarát zsidó istentisztelet? Ezt meg hogy?! In: Szombat, 2013 (Letöltés, 2015-11-08)

Weingarten, Samuel ha-Kohen: Pulmusz Munkacs–Belz. In: Erez, Jehuda (ed.): Enciklopedia sel galujot, 7: Karpatorusz. Jeruzsálem – Tel-Aviv, 1959, 225–

Zeke Gyula: Szakadás után… Adalékok a magyarországi zsidóság felekezeti irányzatainak társadalomtörténetéhez. In: Lendvai Ferenc et al. (szerk.): Hét

évtized a hazai zsidóság életében, I. Budapest, MTA Filozófiai Intézet, 1990, 152.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v24i3.132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.