A bevándorlók integrálásának elvi kérdéseiről

Andrássy György

Absztrakt


Az elmúlt években rengeteg menekült és bevándorló érkezett Európába, és többségük itt is marad. A kérdés az, hogy miként lehetséges integrálásuk. A szerző többek közt az önkéntes asszimiláció elvét vizsgálja úgy, ahogyan ezt az ún. bevándorló államok képviselték az emberi jogok nemzetközi kodifikációja során. A tanulmány fő következtetése, hogy az emberi jogok nemzetközi jogában vannak területhez nem kötött és területhez kötött emberi jogok, és ezek adják a kulcsot az integráció dilemmáinak megoldásához.

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Andrássy György: Nyelvi jogok. Pécs: JPTE Európa Központ, 1998.

Andrássy György: Nyelvszabadság: egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. Budapest-Pécs: Dialóg Campus

Kiadó, 2013.

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete. Magyar Tudományos Akadémia, 1930.

Capotorti, Francesco: Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. New York:

United Nations, 1979.

Claude, Inis: National Minorities: An International Problem. New York: Greenwood Press Publishers, 1955.

Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983.

Humphrey, n John Peters: Human Rights and the United Nations: a great adventure. New York: Transnational Publishers,

Kymlicka, Will: Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Kymlicka, Will: Politics in the Vernacular: Oxford: Oxford University Press, 2001.

Kymlicka, Will – Patten, Alan: Language Rights and Political Theory. Annual Review of Applied Linguistics. 2003.

Lauterpacht, Hersh: An International Bill of the Rights of Man. New York: Columbia University Press, 1945.

Majtényi Balázs – Vizi Balázs (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2003.

Nowak, Manfred: UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. Kehl: Engel Verlag, 2005.

Patten, Alan: Who Should Have Official Language Rights? Supreme Court Law Review, 2006.

Patten, Alan: Equal Recognition; The Moral Foundations of Minority Rights. Princeton: Princeton University Press, 2014.

Pool, Jonathan: The Official Language Problem. American Political Science Review. 1991.

Robinson, Jacob – Karbach, Oscar – Laserson, Max M. – Robinson, Nehemiah – Vichniak, Marc: Were the Minorities Treaties a

Failure? New York: Institute of Jewish Affairs, 1943.

Schechtman, J. B.: Decline of the International Protection of Minority Rights. The Western Political Quaterly. 1951/4.

Skutnabb-Kangas, Tove – Phillipson, Robert – Rannut, Mart (szerk.): Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic

Discrimination. Berlin – New York: Mouton de Gruyter,1995.

Thornberry, Patrick: International Law and the Rights of Minorities. London: Clarendon Press, 1991.

Varennes, Fernand de: Language, Minorities and Human Rights. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v25i2.164

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.