Keresztény iskolai nyelvi tájkép

Szabó Tamás Péter

Absztrakt


Írásomban az oktatás tárgyi környezetének és az iskolai műveltségnek a kapcsolatát elemzem az iskolai nyelvi tájkép vizsgálatának keretein belül. Esettanulmányként egy finnországi keresztény iskolával foglalkozom. Míg a finn oktatási rendszerben (a tantervben és az oktatás szervezésében) a vallásos műveltség más műveltségterületektől elkülönülten jelenik meg, a vizsgált keresztény iskola pedagógiai gyakorlatát a vallásos és nem vallásos műveltséget (újra)egyesítő szemlélet határozza meg.

Kulcsszavak: iskolai nyelvi tájkép, iskolai műveltség, finn oktatás, Biblia, ima.

In this paper, I deal with connections between the material environment of education and school literacy in the framework of schoolscape studies. As a case study, I focus on a Christian school in Finland. Although religious and non-religious layers of literacy are kept separate in the Finnish education system (in the curricula and the organization of teaching as well), the investigated Christian school (re)integrates these layers of literacy through its pedagogical practices.

Keywords: schoolscape, school literacy, Finnish education, Bible, prayer

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Bartha Csilla – Petteri Laihonen – Szabó Tamás Péter: Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben. Egy új kutatási területről. Pro Minoritate, 2013/3. 13–28.

Biró, Enikő: Learning Schoolscapes in a Minority Setting. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 2016/2. 109–121.

Brown, Kara D.: Estonian Schoolscapes and the Marginalization of Regional Identity in Education. European Education, 2005/3. 78–89.

Brown, Kara D.: Shifts and stability in schoolscapes: Diachronic considerations. Linguistics and Education, 2018/1. Megjelenés előtt.

Capps, Lisa – Ochs, Elinor: Cultivating prayer. In: Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A. (eds.): The Language of Turn and Sequence. Oxford: Oxford

University Press, 2002. 39–55.

Clark, Alison: Transforming children’s spaces. Childrens’ and adults’ participation in designing learning environments. London: Routledge, 2010.

Cohen, Yehudi A. 1971. The Shaping of Men’s Minds: Adaptations to Imperatives of Culture. In: Wax, Murray L. – Diamond, Stanley – Gearing, Fred O. (eds.):

Anthropological perspectives on education. New York: Basic Books, 1971. 83–107.

Csapó Benő: Az iskolai műveltség. Budapest: Osiris, 2002.

Dorsey-Gaines, Catherine – Garnett, Cynthia M.: The role of the Black Church in growing up literate: implications for literacy research. In: Hicks, Deborah (ed.):

Discourse, Learning, and Schooling. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 247–266.

Dressler, Roswita: Signgeist: promoting bilingualism through the linguistic landscape of school signage. International Journal of Multilingualism, 2015/1. 128–145.

Jakonen, Teppo: The classroom environment in interaction. Linguistics and Education, 2018/1. Megjelenés előtt.

Johnson, Norris Brock: The Material Culture of Public School Classrooms: The Symbolic Integration of Local Schools and National Culture. Anthropology and Education

Quarterly 1980/3. 173–190.

Korpics Márta – P. Szilczl Dóra: Miért kommunikáció, miért szakrális? In: Korpics Márta – P. Szilczl Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció. Budapest: Typotex, 2007. 11–

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry. [Egyesületi honlap] http://www.verkkoviestin.fi/kristillinenkoulu/etusivu/ (Letöltés ideje: 2017. június 15.)

Kury, Astrid – Lanzmaier-Ugri, Katharina – Schrammel-Leber, Barbara: Sprachenfreundliche Räume gestalten. Graz: Akademie Graz, 2014.

Laihonen, Petteri – Tódor, Erika-Mária: The changing schoolscape in a Szekler village in Romania: signs of diversity in rehungarization. International Journal of Bilingual

Education and Bilingualism, 2017/3. 362–379.

LeVine, Philip – Ron Scollon (eds.): Discourse and technology: Multimodal discourse analysis. Washington (D. C.): Georgetown University Press, 2004.

Linnakylä, Pirjo: Finnish reading literacy challenged by cultural change. In: Linnakylä, Pirjo – Arffman, Inga (eds.): Finnish Reading Literacy. Jyväskylä: Institute for

Educational Research, 2007. 35–59.

Moate, Josephine: Dialogic Space and Religious Education. Kasvatus & Aika, 2011/4, 116–138.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetus-hallitus, 2014.

Pitkänen-Huhta, Anne: Texts and Interaction. Literacy practices in the EFL classroom. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2003.

Shohamy, Elana: Linguistic landscape and multilingualism. In: Martin-Jones, Marilyn – Blackledge, Adrian – Creese, Angela (eds.): The Routledge Handbook of

Multilingualism. London: Routledge, 2012. 538–551.

Szabó, Tamás Péter: The Management of Diversity in Schoolscapes: an analysis of Hungarian practices. Apples – Journal of Applied Language Studies, 2015/1. 23–51.

Szabó Tamás Péter: Ágencia és a változatosság kezelése magyarországi iskolák nyelvi tájképében. In: Kozmács István – Vančo Ildikó (szerk.): Sztenderd – nem

sztenderd. Lakitelek: Antológia, 2016. 231–242.

Szabó, Tamás Péter: Reflections on the schoolscape: teachers on linguistic diversity in Hungary and Finland. In: Palander, Marjatta – Koivisto, Vesa – Riionheimo, Helka

(eds.): On the border of language and dialect. Helsinki: SKS, 2017. Megjelenés előtt.

Szabó, Tamás Péter – Troyer, Robert A.: Expectations, traditions and transformations: parents’ multimodal metatalk on school-scapes. Elbírálás alatt álló kézirat.

Szabó, Tamás Péter – Troyer, Robert A.: Inclusive Ethnographies: Beyond the Binaries of Observer and Observed in Linguistic Landscape Studies. Linguistic Landscape

/3. Megjelenés előtt.

Szent Biblia. Ford. Károli Gáspár. Budapest: Magyar Bibliatársulat, 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v25i3.173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2020. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.