A kisebbség fogalma a Közel-Keleten. Egy esettanulmány: a kurdok

N. Rózsa Erzsébet

Absztrakt


Míg az európai narratívákban a kisebbségek etnikai és nemzeti felfogása dominál, addig a Közel-Keleten és az iszlám világban a másság és a kisebbség elsősorban vallási alapon fogalmazódik meg. Az iszlám tehát a vallási kisebbségek kezelésének mintáját teremtette meg és a kezdetektől megkülönböztetett a pogányok és az ún. „könyves népek” (ahl al-kitáb) között, mely utóbbiakat – ha feltételek mellett is – de a többség védelmében részesítette. Az európai behatolás következtében megjelenő új kisebbségfogalom az ’aqallijja’, a ’kisebbség’ szó tükörfordítása.

iszlám, vallási vs. etnikai kisebbség, ’könyves népek’, kurdok

The concept of minority in the Middle East.
A case study: The Kurds

While in the European narratives the ethnic and national perceptions of minorities are prevailing, in the Middle East and the Islamic world ‘otherness’ and minority are interpreted on a religious basis. Islam, therefore, has created the model of handling religious minorities, and has from the beginning distinguished between pagans and the ‘peoples of the book’ (ahl al-kitab). The latter, under certain circumstances, has enjoyed the protection of the majority. As a consequence of the European intervention in the region, a new terminus technicus appeared: ‘aqalliyya’, which is the literal translation of ‘minority’.

Keywords: Islam, religious vs ethnic minority, ‘peoples of the book’, Kurds

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Arany Anett – N. Rózsa Erzsébet – Szalai Máté: Kobane – eltérő érdekek és percepciók csatája. KKI Tanulmányok, 2014/2.

Arany Anett – N. Rózsa Erzsébet – Szalai Máté: Az Iszlám Állam kalifátusa. Az átalakuló Közel-Kelet. Budapest: Osiris

Kiadó – KKI, 2016.

Nader Entessar: Kurdish Politics in the Middle East. Boulder, CO: Rowman and Littlefield, 2010.

Esposito, John L. (ed.): The Oxford Encyclopadeia of the Modern Islamic World, 1995.

Jwaideh, Wadie: Kurdish National movement. Its origins and development. New York: Syracuse University Press, 2006.

Kakeyi, Saeed: Kurds, Oil and International Political Economy. http://www.kurdishaspect.com/doc061410SK.html

(utolsó letöltés: 2017.szeptember 19.)

Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó, 2014. 109.

Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák,. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. 56.

Lewis, Bernard: Multiple Identities int he Middle East. In: Maróth Miklós (szerk.): Az iszlám politikaelmélete.

Terminológiai vizsgálat. Piliscsaba:, Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2009.

Lugosi Győző (szerk.): Dokumentumok a Közel- és Közép-Kelet történetéhez (1914-1980). Budapest: Tankönyvkiadó,

157-159.

Somodiová, Katarina: A mandeusok Iránban és Európában munkacímű tanulmánya, mely a KÖFOP „Az államiság

kérdései a Közel-Keleten I.” Ludovika Kutatócsoport keretén belül készült. Megjelenés alatt.

Internetes források

http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/053.sbt.html#004.053.384 , Zoroastrians, Zoroastrianism in Post-Arab Iran,

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/history/postArab.htm (letöltés ideje: 2017. szeptember 19.)

Treaty of Qaṣr-i Shīrīn, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Treaty-of-Qasr-i-Shirin (letöltés ideje: 2017. szeptember 15.)

Napilapok, portálok

Mufid, Abdulla: Mahabad – the first independent Kurdish republic. The Kurdistan Tribune, June 12, 2011, https://kurdistantribune.com/mahabad-first-independent-kurdish-republic/ (utolsó letöltés: 2017. szeptember 20.)

Kurdish guerillas launch clandestine war in Iran, By Damien McElroy in the Qandil mountains 10 Sep 2007. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1562707/Kurdish-guerillas-launch-clandestine-war-in-Iran.html (utolsó letöltés: 2017. szeptember 20.)

The Iran Project: Iraq, Iran, Turkey release statement on KRG referendum plan. September 20, 2017, http://theiranproject.com/blog/2017/09/21/iraq-iran-turkey-release-statement-krg-referendum-plan/ (utolsó letöltés: 2017. szeptember 20.)

Toosi, Nahal: U.S. demands Iraqi Kurds cancel vote on independence. 9/15/2017, http://www.politico.com/story/2017/09/15/us-demands-iraqi-kurds-cancel-independence-vote-242789 (utolsó letöltés: 2017. szeptember 20.)
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i1.200

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2020. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.