A kurd államiság esélyei a Közel–Keleten a geopolitikai rivalizálás tükrében

Csicsmann László

Absztrakt


Az iraki kurdok 2017. szeptember 25-én kerültek a független államisághoz a legközelebb, amikor függetlenségi népszavazást tartottak. A bagdadi kormány azonban alkotmányellenesnek tartotta a referendumot, és katonailag beavatkozott.
Jelen tanulmány az iraki kurd autonómia kialakulásának történetét kívánja bemutatni, különös tekintettel a Szaddám-rezsim megdöntését követő alkotmányozási folyamat, illetve az Iszlám Állam elleni harc viszontagságaira. A cikk amellett érvel, hogy jelenleg nem valószínűsíthető, hogy a kurd területek függetlenné váljanak.

Kulcsszavak: iraki kurdok, függetlenség, olaj, Iszlám Állam

Chances of a Kurdish state in the lights of the
geopolitical rivalry in the Middle East

On 25 September, 2017, Kurds in Iraq held a referendum on independence, and thus came to the closest so far to achieving independent statehood. However, the Baghdad-based government declared the referendum unconstitutional, and led a military intervention.
The paper presents the history of Kurdish autonomy in Iraq, and dedicates special attention to the difficulties of the constitutional process after the Saddam regime’s overthrown and of the fights against the Islamic State. The paper argues that momentarily the independence of the Kurdish territories is not probable.


Keywords: Kurds in Iraq, independence, oil, Islamic State

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Albert, Craig Douglas: A History of Violence: Ethnic Group Identity and the Iraqi Kurds. Iran and the Caucasus, 17. 2013. 215–234.

Anderson, Liam – Stansfield, Gareth: The Future of Iraq. Dictatorship, Democracy, or Division? New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Bokhari, Kamran: The Global Consensus against the Iraqi Kurds. Geopolitical Futures, October 17, 2017. https://geopoliticalfutures.com/global-consensus-

iraqi-kurds/

CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Crossroads: The future of Iraq’s minorities after ISIS. Institute for International Law and Human Rights, Brussels, 2017. http://minorityrights.org/wp-

content/uploads/2017/06/MRG_Rep_Iraq_ENG_May17_FINAL2.pdf

Csicsmann, László – N. Rózsa Erzsébet: The Minority Issue in the Middle East, with the Kurdish Community in Focus. In: Tamás Matura (ed.): Asian Studies –

Budapest: Magyar Külügyi Intézet, 2013. 15–54.

Danly, James: The 2009 Kurdish Elections. Backgrounder. The Institute for the Study of War, July 23, 2009.

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/KurdishElections.pdf

Evaluating of Economic Impact of Shifting Iran-KRG Relations. Financial Tribune, October 21, 2017. https://financialtribune.com/articles/economy-business-

and-markets/74557/evaluating-economic-impact-of-shifting-iran-krg

Fantappie, Maria – Salih, Cale: The Politics of the Kurdish Independence Referendum. Snapshot, September 19, 2017. Foreign Affairs,

https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-09-19/politics-kurdish-independence-referendum

Hermann, Rainer: Az Iszlám Állam. A világi állam kudarca az arab világban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.

Jungbluth, Silke: The Future of Iraqi Kurdistan: The Islamic State as a Catalyst for Independence? Working Paper from the Åland Island Peace Institute, August

http://www.peace.ax/images/Silke_Jungbluth_Working_Paper_Kurdistan_FINAL.pdf

Jüde, Johannes: Contesting borders? The formation of Iraqi Kurdistan’s de facto state. International Affairs, 93:4. 2017.

Kurdistani Region Oil and Gas Law (2007)

http://cabinet.gov.krd/uploads/documents/Kurdistan%20Oil%20and%20Gas%20Law%20English__2007_09_06_h14m0s42.pdf

Liga, Aldo: The “Israel Factor” and the Iraqi-Kurdish Quest for Independence. IAI Commentaries 17/20 – October 2017, Istituto Affari Internazionali,

http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1720.pdf

McDowall, David: A Modern History of the Kurds. London: I.B. Tauris, 2007.

Meintjes, Albertus Jacobus: The Complications of Kurdish Independence. Open Journal of Political Science, 2017/8. 1–11.

Nader, Alireza – Hanauer, Larry – Allen, Brenna – Scotten, Ali G.: Regional Implication of an Iraqi Kurdistan. Rand Corporation, Santa Monica, 2016.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1452/RAND_RR1452.pdf

Natali, Denise: The Kurdish Quasi-State: Leveraging Political Limbo. The Washington Quarterly, 38: 2, 2015. 145–164.

Office of the Iraq Programme. Oil for Food. United Nations. http://www.un.org/Depts/oip/background/

Romano, David et al.: The United States and the Kurds of Iraq: Strange Allies. In: Gülistan Gürbey et al. (eds.): Between State and Non-State. Politics and

Society in Kurdistan-Iraq and Palestine. Palgrave MacMillan, New York, 2017. 77–196.

Stansfield, Gareth – Anderson, Liam: Kurds in Iraq. The Struggle between Baghdad and Erbil. Middle East Policy, Vol 16, No. 1. Spring 2009.

Stansfield, Gareth: Governing Kurdistan: The Strenghts of Division. In: Brendan O’Leary – John McGarry – Khaled Salih (eds.): The Future of Kurdistan in Iraq.

University of Pennysilvania Press, Philadelphia, 2005.

Stephens, Michael: Facing ISIS: The Kurds of Syria and Iraq. In: IeMed Mediterranean Yearbook. European Institute of the Mediterranean, Barcelona, 2015.

–236.

The Kurdistan Region of Iraq. Assessing the Economic and Social Impact of the Syrian Conflict and ISIS. World Bank Group, Washington, 2015.

http://documents.worldbank.org/curated/en/579451468305943474/pdf/958080PUB0Apri0PUBLIC09781464805486.pdf

Treaty of Sévres. http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/ts0011.pdf

Yildiz, Kerim: The Kurds in Iraq. Pluto Press, London, 2007.

Zedalis, Rex J.: Oil and Gas in the Disputed Kurdish Territories. Jurisprudence, regional minorities, and natural resources in a federal system. New York:

Routledge, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i1.201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2020. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.