Bevándorláspolitikák és azok hatásai Latin-Amerikában (1850-1930)

Jancsó Katalin

Absztrakt


A 19-20. század fordulóján Latin-Amerika egyes térségei kimagasló – főként európai – bevándorlást tapasztaltak. A magyar latin-amerikanista kutatások főként a magyar kivándorlás történetére, illetve az utóbbi években a jelenkori migrációs folyamatok tanulmányozására koncentrálnak. Jelen tanulmány célja, hogy adalékul szolgáljon a 19. század közepétől a 20. század harmadik évtizedéig tartó, a szubkontinens társadalmi és demográfiai folyamataiban kulcsfontosságú időszak megértéséhez és kutatásához: átfogóan mutassa be, elsősorban a befogadó országok szemszögéből a bevándorlási folyamatok megindulását, körülményeit, a kormányok bevándorlást támogató intézkedéseit, e politikák sikerének vagy sikertelenségének okait, és a szubkontinens számára legfontosabb bevándorlási időszak főbb jellegzetességeit, a hivatalos politikák változásait és azok hátterét.


At the turn of the 19th to the 20th century, some regions of Latin America experienced a great wave of immigration, mainly from Europe. The Hungarian researchers of Latin America focus mainly on the history of Hungarian emigration and, in recent years, on the study of current migration processes. The purpose of this article is to provide additional information to understand and study a key period (from the middle of the 19th century to the third decade of the 20th century) in the social and demographic processes of the subcontinent: to present comprehensively the emergence of immigration processes and their circumstances, the implementation of immigration policies, the reasons for the success or failure of these policies, the main features of the most important immigration period for the subcontinent, and the changes in official policies and their background, primarily from the point of view of the host countries.

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Acerenza Prunell, Sylvia: Los siriolibaneses y la Ley de 1890: El racismo como ordenador de la política inmigratoria. Antropología Social y Cultural, Anuario 2004-2005, Montevideo: Unesco.

Alvarez, Santiago: Indios, gauchos y negros, el otro en la literatura Argentina del siglo XIX. Desde el Fondo, 2002. 5-18.

Anderle Ádám: Nemzet és identitás Latin-Amerikában. In: Balogh András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám (szerk.): Nemzet és

Nacionalizmus. Budapest: Korona, 2002.

Ayala Mora, Enrique: Historia general de América Latina: los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación. 1870-1930, Unesco,

Avni, Haim: Los países de América Latina y el Holocausto. In: Zadoff, Efraim (szerk.): SHOA - Enciclopedia del Holocausto. Jeruzsálem: Yad Vashem y

E.D.Z. Nativ Ediciones, 2004. https://www.yadvashem.org/yv/es/holocaust/about/docs/latin_america_and_the_holocaust_avni.pdf (letöltés ideje: 2018.

június 20.)

Barros, Sergio: Historia de la navegación. Sucesos, 2003/20.

Buchenau, Jürgen: The limits of the Cosmic Race. Immigrant and Nation in Mexico. In: Foote, Nicola – Goebel, Michael (szerk.): Immigration and National

Identities in Latin America. Gainesville: University Press of Florida, 2016.

B. Martínez, Alberto: The Argentine Republic. The Argentine Republic in its first Centennial Year. Buenos Aires, 1910.

Capel, Horacio: El control de las migraciones internacionales y el memorial de los inmigrantes en São Paulo, Brasil. Revista Bibliográfica de Geografía y

Ciencias Sociales, Vol. XII, n°739, 2007. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-739.htm (letöltés dátuma: 2018. június 15.)

Dávila-Larrain, Benjamin: Chili. Its Advantages and Resources for European Emigrants. Párizs, 1886.

Gerstner, Laura Oliva: El alojamiento de inmigrantes en el Río de la Plata, siglo XIX y XX: planificación estatal y redes sociales. Revista Bibliográfica de

Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XIII, n°779, 2008. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-779.htm (letöltés dátuma: 2018. június 15.)

Goebel, Michael: Immigration and National Identity in Latin-America, 1870-1930. Oxford Research Encyclopedia of Latin American History.

http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780199366439.013.288 (letöltés ideje: 2018. április 20.)

González Martínez, Elda Evangelina: La inmigración esperada: la política migratoria brasileña desde João VI hasta Getulio Vargas. CSIC Press, 2003.

A kivándorló zsebkönyve. Budapest: Légrády Testvérek, 1905.

Kovács Antónia: Bevándorlási politika – bevándorolt kisebbségek Brazíliában. Regio – Kisebbség, politika, társadalom, 1993/ 4.

Lara Escalona, María Daniela: Evolución de la legislación migratoria en Chile. Claves para una lectura (1824-2013). Revista de historia del derecho, no. 47.

Livi Bacci, Massimo: A concise history of world population. Chichester: John Wiley&Sons, 2017.

Maddison, Angus: Historical Statistics. PIB and population data. Groningen Growth and Development Centre, 2010. http://www.ggdc.net/maddison/

(letöltés ideje: 2018. november 1.

Mitchell, Brian. R: International historical statistics: the Americas, 1750-2005. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Moya, José C.: Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930. University of California Press, 1998.

Mörner, Magnus: Adenturers and proletarians. University of Pittsburgh Press, 1985.

Pellegrino, Adela: Inmigración y movimientos internos de población en América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX. In: Leander, Birgitta: Europa,

Asia y África en América Latina y el Caribe. Siglo Veintiuno Editores – UNESCO, 1989.

Pérez Brignoli, Héctor: Crecimiento demográfico de América Latina en los siglos XIX y XX: problemas, métodos y perspectivas. Avance de Investigación.

Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, 1989/48.

Primera Garcés, Maye: El regreso de los blancos pobres. Una aproximación a la política de inmigración de los canarios y españoles a Venezuela promovida

a partir de 1830. Tiempo y espacio, Vol. 20. No. 53.

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962010000100005 (letöltés ideje: 2018. február 1.)

Puskás Julianna: Kivándorlás – bevándorlás – etnikum. (Kutatások az Egyesült Államokban és Európában). Történelmi Szemle, 1980/4.

Puskás Julianna: Az Egyesült Államok bevándorlás politikája. Regio, 1993:3.

Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.

Sánchez Albornoz, Nicolás: La población de América Latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2000. Madrid: Alianza Editorial, 1977.

Sánchez Albornoz, Nicolás: La población de América Latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2020. Madrid: Alianza Editorial, 1994.

Schwarz, Tobias: Políticas de inmigración en América Latina: el extranjero indeseable en las normas nacionales, de la Independencia hasta los años de

Procesos: revista ecuatoriana de historia. 36 (II/2012).

Soltész Béla: Latin-amerikai migrációs körkép. In: Tarrósy István – Glied Viktor – Vörös Zoltán (szerk.): Migrációs tendenciák napjainkban. Pécs, 2015.

Soltész Béla: Migráció és fejlesztő diaszpórapolitikák Latin-Amerikában. Ph.D. értekezés, 2006.

Soltész, Béla: Kivándorlás és diaszpórapolitika Latin-Amerikában. Külügyi Szemle, 2015/nyár, 42-62.

Szabó Máté Csaba: Az államilag támogatott migráció és bevándorlás háttere és eredményei Argentínában. Acta Humana, 2016/4. https://folyoiratok.uni-

nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/06_Acta_Humana_2016_4_Szabo_M_Cs.pdf (letöltés dátuma: 2018. április 30.)

Szilágyi Ágnes Judit: A brazil Estado Novo általános jellemzése. Palimpeszt. 1997/5-6, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/12.htm

(letöltés ideje: 2018. május 26.)

Szilágyi Ágnes Judit: A brazil Estado Novo nemzetiségi politikája. In: Azonosság és másság (Z-füzetek/39), 1992.

Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt. Szeged, 2009.

Torbágyi Péter: Magyar-cigány kivándorlás Latin-Amerikába. In: Anderle, Ádám (szerk.): A láthatatlan nép. Cigányok az ibériai félszigeten és Latin-

Amerikában. Szeged, 2008, 43-53.

Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2004.

Tucci Carneiro, Maria Luiza: Retrato en blanco, negro y amarillo. Puentes, diciembre 2005.

Willcox, Walter F. (szerk.): International Migrations, Volume I. Statistics, NBER, 1929.

Törvények, alkotmányok, rendeletek:

Annaes da Asamblea Legislativa Provincial de São Paulo. Primeiro Anno de 25ª Legislatura. São Paulo, Typographia de Correio Paulistano, 1884. Proyecto n° 7.

Constitución política, 19 de noviembre de 1826. Bolívia.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bolivia-3/html/ (letöltés ideje: 2018. január 22.)

Decreto de 19 de abril de 1822. In: Masías, 1831.

Emergency Quota Law 1921. US Immigration Legislation Online, University of Washington Bothell Library.

http://library.uwb.edu/Static/USimmigration/USimmigrationlegislation.html (letöltés dátuma: 2018. május 20.)

Estatuto Provisional de 1821. 1821. október 8. In: Masías, José (szerk.): Colección de leyes, decretos y ordenes publicadas en el Peru desde su

independencia en el año 1821, hasta 31 de diciembre de 1830, 1831. 1. kötet.

Immigration Act 1924. US Immigration Legislation Online, University of Washington Bothell Library.

http://library.uwb.edu/Static/USimmigration/USimmigrationlegislation.html (letöltés dátuma: 2018. május 20.)

Ley de Inmigración del 6 de octubre de 1903. 14. cikkely. In: Fischer, Sara – Palau, Tomás – Pérez, Noemia (szerk.): Inmigración y Emigración en el

Paraguay 1870-1960. Documento de trabajo. CLACSO, 1997.

Ley de Inmigración y Colonización de la República Argentina. 1876.10.06. In: Lahouane, Félix: Códigos y leyes usuales de la República de Argentina.

, 2. kötet.

Ley del 13 de junio de 1831. In: Cuerpo de Leyes de Venezuela. Caracas, 1. kötet, 1851.

Ley General de Inmigración, 17 de noviembre de 1849. In: Archivo Digital de la Legislación del Perú.

http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNoNumeP.aspx (letöltés ideje: 2018. január 26.)

Reglamento de 4 de diciembre de 1846 para la Dirección de Colonización. http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080047387/1080047387_033.pdf (letöltés

dátuma: 2018. május 25.)
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i3.228

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.