„Nem szimplán írásrendszer” – előzetes eredmények a székely írás kultuszának kutatásából

Sándor Klára, Csörsz Édua

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 2004.

Csörsz Édua: Az autentikusság performansza, avagy a nemzeti

identitásalkotás és „iparágai” a mindennapokban. In: Bódi Jenő – Maksa

Gyula – Szíjártó Zsolt (szerk.): Újratöltve a mindennapi élet mint téma &

mint keret. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 149–166.

Csörsz Édua: Az „ősmagyar mítosz” posztmodern rítusai Bugacon. A Kurultaj

és az Ősök Napja. In: Hubbes László – Povedák István (szerk.): Már a múlt

sem a régi... Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Szeged:

MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015. 207–225.

Horváth Iván: Gépeskönyv. Budapest: Balassi, 2006.

Komlóssy Gyöngyi: Ősi betűk – mitikus történelem. Irodalomtörténeti

Közlemények,2006. 110. 529–538.

Povedák István – Hubbes László Attila (szerk.): Már a múlt sem a régi... Az

új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Szeged: MTA–SZTE Vallási

Kultúrakutató Csoport, 2015.

Róna-Tas András: A magyar rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus.

Néprajz és Nyelvtudomány, 1985–1986, 29–30. 173–179.

Sándor Klára: A székely rovásírás megíratlan története(i?). Erdélyi Múzeum,

58. 83–93.

Sándor Klára: A székely írás nyomában. Budapest: Typotex, 2014a.

Sándor Klára: A székely írás Székelyföldön kívüli használatának kezdetei. In:

Sudár Balázs és tsai. (szerk.): Magyar őstörténet. Tudomány és

hagyományőrzés, Budapest: MTA BTK, 2014b. 329–342.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i4.234

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.