„We Are Sziriusz.” A székely írás mint a társadalom Másikja

Tóth Andrea

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Budapest: L’Harmattan & Atelier, 2006.

Blank, Grant – Reisdorf, Bianca C.: „The participatory Web.” Information,

Communication & Society, Volume 15, Issue 4, 2012. 537-554. DOI:

1080/1369118X.2012.665935.

Castells, Manuel: The Power of Identity. 2nd Ed. Malden: Wiley-Blackwell,

Eriksen, Thomas Hylland: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai

perspektívák. Budapest–Pécs: Gondolat Kiadó & PTE Kommunikáció- és

Médiatudományi Tanszék, 2008.

Fairclough, Norman:Discourse and Social Change. Cambridge & Malden:

Polity Press, 1992.

Fairclough, Norman: Critical Discourse Analysis. The Critical Study of

Language. Harlow: Longman, 1995.

Fairclough, Norman: Language and Power. 2nd Ed. London & New York:

Routledge, 2013.

Glózer Rita: A nemzet helyreállítása a magyarországi nemzeti radikális

mozgalom ellenségtematizáló diskurzusaiban. In: Feischmidt Margit (et al.):

Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája.

Budapest: L’Harmattan & MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2014.

–208.

Geertz, Clifford: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmezéséhez. In: Geertz,

Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Második, javított

kiadás. Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 194-226.

Gellner, Ernest: A nemzetek és a nacionalizmus. Budapest: Napvilág Kiadó,

Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, 2007.

Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2010.

Hallett, R. E. & Barber, K.: Ethnographic research in a cyber era. Journal of

Contemporary Ethnography Volume 43, Issue 3, 2014. 306–330. DOI:

1177/0891241613497749.

Hine, Christine: Virtual Ethnography. London & Thousand Oaks & New Delhi:

Sage, 2000.

Hine, Christine: Ethnography for the Internet. Embedded, Embodied and

Everyday. London & New Delhi & New York & Sydney: Bloomsbury

Academic, 2015.

Hobsbawm, Eric: Mass-Producing Traditions: Europe, 1870–1914. In:

Hobsbawm, Eric –Ranger, Terence (eds.): The Invention of Tradition.

Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 263–307.

Ignatieff, Michael: Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism.

London: BBC Books & Chatto & Windus, 1993.

Kolko, Beth E. – Nakamura, Lisa – Rodman, Gilbert B.: Race in Cyberspace.

An Introduction. In: Kolko et. al.: Race in Cyberspace. New York & London:

Routledge, 2000. 1–13.

Kozinets, Robert V. : The Field Behind the Screen: Using Netnography for

Marketing Research in Online Communities. Journal of Marketing Research,

Volume 39, 2002. 61–72.

Margócsy István: A magyar irodalom kultikus megközelítései (Kommentár és

florilegium). Itk, 1990/3. 288–312.

Poster, Mark: Postmodern Virtualities. Body & Society, Volume 1, Issue 3–4,

79–95.

https://doi.org/10.1177/1357034X95001003005.

Sándor Klára: A székely írás nyomában. Budapest: Typotex, 2014.

Sarkadi Zsolt: „Vida Ildikó találkozása André Goodfrienddel — rendezői

változat.” 444.hu, 2014. november 10.,

https://444.hu/2014/11/10/vida-ildiko-talalkozasa-andre-goodfrienddel-rendezoi-valtozat (letöltés ideje: 2018. július 21.)

Smith, Anthony D.: National Identity. Reno: University of Nevada Press,

Shore, Chris: Building Europe. The Cultural Politics of European Integration.

London: Routledge, 2000.

Stone, A. R.: The War of Desire and Technology at the End of the Mechanical

Age. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Turkle, Sherry: Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New

York: Simon & Schuster, 1995.

Yoshino, Kosaku: Caultural Natinoalism in Contemporary Japan. A

Sociological Enquiry. London & New York: Routledge, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i4.235

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.