Miért veszít teret az antinacionalizmus?

Balog Iván

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Ablonczy Balázs – Bárdi Nándor: Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő. In: Bitskey Botond(szerk.) Határon túli magyarság a 21. században. Konferencia-sorozat a Sándor-palotában 2006-2008. Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. 9–33.

Az MDP KV 1953. júniusi határozata. 1953. június 28. http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/kvhats.htm. (letöltés ideje: 2018. november 21-én.)

Balog Iván: A világtársadalom közösségeinek szabadsága. Magyar

Tudomány, 2008/1. 22–25.

http://www.matud.iif.hu/08jan/05.html

Balog Iván: Mi köze Dahrendorfnak az ifjúságszociológiához? Educatio, 1995

nyár, 370–373.

Balog Iván: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit

(szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Tanulmányok. Budapesti Könyvszemle, 25. évfolyam 4. szám, 2013 tél. 362–364.

Bibó István: Válogatott tanulmányok I-III. köt. Magvető, Budapest, 1986. I.

köt. http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/60.html#70

Bibó István: Válogatott tanulmányok I-III. Magvető, Budapest, 1986.

Csurka István: Néhány gondolat as rendszerváltozás két esztendeje és az

MDF új programja kapcsán. Magyar Fórum, 1992. augusztus 20.

Dahrendorf, Ralf: Life Chances. Approaches to Social Theory. Chicago: The

University of Chicago Press, 1979.

Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés – nemzeti öncélúság. Értékvilág és

identitáskeresés a 19–20. századi Magyarországon. Budapest: Új Mandátum,

Éber Márk szerkesztő beszélgetése Melegh Attilával: A migrációról

szociológus szemmel.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ZIUV5qnN1vw. (letöltés ideje: 2018. november 21.)

Eisler, Jerzy: Myths and Stereotypes in Poland under the Communist Rule.

Acta Poloniae Historica 91, 2005. 153-183.

Feischmidt Margit (szerk.): Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus

populáris kultúrája. Budapest: L'Harmattan – MTA Társadalomtudományi

Kutatóközpont, 2014.

Fulbrook, Mary: A német nemzeti identitás a holokauszt után. Budapest:

Helikon, 2001.

Goldhagen, Erich: Communism and Anti-Semitism. In: Fein, Helen (ed.):

The Persisting Question. Sociological Perspectives and Social Contexts of

Modern Antisemitism. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1987. 380–392.

Joseph Gordon: Foreign Countries: Eastern Europe. American Jewish

Yearbook. Vol 55 (1954).

http://ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/1954_10_EastEurope.pdf. (letöltés

ideje 2019. február 6.)

Gripp, Richard C.: Eastern Europe’s Ten Years of National Communism:

–1958. The Western Political Quarterly, Vol. 13, No. 4 (Dec., 1960), pp.

-949. DOI: 10.2307/443739

Grzebalska, Weronika – Eszter, Kováts – Andrea, Pető: Gender as symbolic

glue: how ‘gender’ became an umbrella term for the rejection of the

(neo)liberal order.

http://politicalcritique.org/long-read/2017/gender-as-symbolic-glue-how-

gender-became-an-umbrella-term-for-the-rejection-of-the-neoliberal-order/.

(letöltés ideje: 2018. november 21.)

Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól.

június 13-16.

http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/moskva1s.htm.

(letöltés ideje: 2018. november 21.)

Johansson, A.: Nationalism versus Anti-nationalism in Post-Communist

Central and Eastern Europe. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.545.2932&rep=rep1&type=pdf. (letöltés ideje: 2018. november 21.)

Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Társadalomtörténeti

vázlat. Budapest: Új Mandátum, 2000.

Kis János: 1989: A víg esztendő.

http://beszelo.c3.hu/99/10/051989.htm. (letöltés ideje: 2018. november

)

Koselleck, Reinhart; Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai

szemantikája. Budapest: Jószöveg Műhely, 1997.

Kovács András: A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni

Magyarországon. Budapest: Gondolat, 2008.

Kovács András: Bevezetés. Az antiszemitizmus mint társadalomtudományos

probléma. In: Kovács András (szerk.): A modern antiszemitizmus.

Budapest: Új Mandátum Kiadó, 1999. 9–37.

Körösényi András: Értelmiség, politikai gondolkodás és kormányzat.

Budapest: Osiris, 2000.

Krajewski, Stanislaw: Jews, Communism, and the Jewish Communists. In:

Jewish Studies at the Central European University I. Yearbook (Public

lectures 1996-1999). ed. by Andras Kovacs, co-editor Eszter Andor,

Budapest: CEU 2000, 119–133.

Lengyel László: A rendszerváltó elit tündöklése és bukása. Budapest:

Helikon, 1996.

Lőrincz D. József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben.

Csíkszereda: Pro-Print, 2004.

Mannheim Károly. Vál. sajtó alá rend., bev., jegyz. Felkai Gábor. Budapest:

Új Mandátum, 1999.

Mevius, Martin: A kommunizmus és a nacionalizmus viszonyának

újraértékelése. Regio 2010/2.

Minkenberg, Michael: The Radical Right in Eastern Europe Democracy under

Siege? New York: Palgrave MacMillan, 2017.

Nudelman, R.: Contemporary Soviet Anti-Semitism: Forms and Content. In:

Fein, Helen (ed.): The Persisting Question. Sociological Perspectives and

Social Contexts of Modern Antisemitism. Berlin – New York: Walter de

Gruyter, 1987. 392 – 412.

Réz Pál és tsai: Bibó-emlékkönyv. Budapest: Századvég, 1991.

Shcherbak, Andrey: Nationalism in the USSR: a historical and comparative

perspective. The Journal of Nationalism and Ethnicity, Volume 43, 2015 –

Issue 6. 866–885.

https://doi.org/10.1080/00905992.2015.1072811

Stola, Dariusz: Anti-Zionism as a Multipurpose Policy Instrument: The Anti-

Zionist Campaign in Poland, 1967–1968. Journal of Israeli History, Volume

, 2006. 175–201.

https://doi.org/10.1080/13531040500503021

Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986. Válogatott

tanulmányok. Budapest: Atlantis, 1989.

Tismaneanu, Vladimir: Understanding National Communism: Romanian

Communism in a Historical-Comparative Perspective.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP%2025.pdf. (letöltés

ideje: 2019. február 6.)

Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. 2. jav. kiad. Budapest:

Gondolat, 2004.

Van Ree, Erik: The concept of 'National Bolshevism': An interpretative essay.

Journal of Political Ideologies, Volume 6, 2001. Issue 3. 289–307.

https://doi.org/10.1080/13569310120083017
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i4.236

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.