Carte Rouge 100. Teleki Pál vörös térképének hatástörténeti elemzése

Segyevy Dániel Zoltán

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Atlaszok, Térképek

Bátky Zsigmond: A Magyar Szent Korona Országainak néprajzi iskolai falitérképe. 1:600 000. Budapest: Magyar Földrajzi Intézet, 1909. 1 szelvény, 160 × 110 cm

Bátky Zsigmond – Kogutowicz Károly: Magyarország 1:200 000-es méretarányú néprajzi térképe. 1:200

Budapest: Magyar Földrajzi Társaság, 1918. 46 szelvény, egyenként 57 × 38 cm

Bery, G.: Carte ethnographique de l’Europe Centrale. 1:2 000 000. Párizs – London: Messageries Hachette

– Wm Dawson & Sons Ltd., 1938. 1 szelvény, 43 × 57 cm

Carte ethnographique de la Roumanie (Frontiéres de 1937). In: Les minorités ethniques en Europe Centrale

et Balkanique. Párizs: Institut National de la Statistique et Études Économiques, , 1946. 94. 1:2 000 000, 1

szelvény, ismeretlen méret

Carte ethnographique de la Tchécoslovaquie (Frontiéres de 1937). In: Les minorités ethniques en Europe

Centrale et Balkanique. Párizs: Institut National de la Statistique et Études Économiques, 1946. 94. 1:2 000

, 1 szelvény, ismeretlen méret

Carte ethnographique de la Hongrie (Frontiéres de 1937). In: Les minorités ethniques en Europe Centrale et

Balkanique. Párizs: Institut National de la Statistique et Études Économiques, 1946. 94. 1:2 000 000, 1

szelvény, ismeretlen méret

Carte ethnographique de l’Istrie (Frontiéres de 1937). In: Les minorités ethniques en Europe Centrale et

Balkanique. Párizs: Institut National de la Statistique et Études Économiques 1946. 94. 1:2 000 000, 1

szelvény, ismeretlen méret

Carte ethnographique de la Dobrudja. In: Les minorités ethniques en Europe Centrale et Balkanique. Párizs:

Institut National de la Statistique et Études Économiques, 1946. 94. 1:2 000 000, 1 szelvény, ismeretlen

méret

Edvi Illés Aladár – Halász Albert: VIII. La Hongrie économique en cartes/The economies of Hungary on

maps/Magyarország gazdasági térképekben. 4. kiadás Budapest: Hornyánszky, 1920. 68 térkép + 6

grafikon. In: A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly s/S.-ben

januárius-március havában. III /B. köt. 1920. VIII.

Edvi, Illés Aladár – Halász, Albert: Das neue Mitteleuropa in wirtschaftlichen Karten: New Central Europe in

economical maps. Budapest, Államtudományi Intézet, 1928. 149.

Erdély néprajzi térképe. Képes Vasárnap, 1940. szeptember 1. ismeretlen méretarány, 1 szelvény, 37 × 26

cm

Ethnographical map of the contested territory. In: Questions of the Frontier between Turkey and Iraq.

Report Submitted to the Council by the Commission Instituted by the Council Resolution of September 30.

Genf: Leauge of Nations, 1925. 90. 1:1 000 000, 1 szelvény, 50 × 39 cm

Ethnographic maps of Central & South Eastern Europe and Western Asia. 1:1 500 000; 1:2 000 000.

London: Foreign Office Historical Section, , 1919. 5 szelvény, különböző méretek

Fodor Ferenc: A rutén Felvidék néprajzi, gazdaságföldrajzi és közlekedési térképe. 1:1 500 000, Budapest:

Magyar Földrajzi Intézet, 1921. 1 szelvény, 17,5 × 42 cm

Győrffy István: A Dunai Államok néprajzi térképe. 1:2 200 000. Budapest: Magyar Királyi Állami

Térképészet, 1928? 1 szelvény, 59 × 33,5 cm

Győrffy István: Carte Ethnographique des pays Danubiens. 1:2 200 000. Budapest: Magyar Királyi Állami

Térképészet, 1928?, 1 szelvény, 64 × 36 cm (a La Carte Ethnographique de Transylvanie. c. térképpel egy

lapon)

Győrffy István: La Carte Ethnographique de Transylvanie. 1:2 200 000. Budapest: Magyar Királyi Állami

Térképészet, 1928? 1 szelvény, 64 × 36 cm (a Carte Ethnographique des pays Danubiens. c. térképpel egy

lapon)

Halász, Albert: Das neue Mitteleuropa in wirtschaftlichen Karten: New Central Europe in economical maps.

Budapest, Pester Lloyd Press, 1928. 149.

Igazságot Magyarországnak! Méretarány nélkül. Budapest: Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók

Egyesülete, 1938. 1 szelvény, 50 × 35 cm

Jakabffy, Imre: Ethnographical map of Rumania of 1930/ Carte ethnographique de la Roumanie de 1930.

:1 000 000. Budapest: Teleki Pál Tudományos Intézet, 1942. 1 szelvény, 85,5 × 98,5 cm

Jakabffy, Imre: Ethnographische Landkarte Rumäniens vom Jahre 1930/ Carta etnografica della Romania

dell’ anno 1930. 1:1 000 000. Budapest: Teleki Pál Tudományos Intézet, 1942. 1 szelvény, 85,5 × 98,5 cm

Jakabffy Imre: Közép-Európa nemzetiségi térképe. 1:1 000 000. Budapest: Teleki Pál Intézet, , 1942. 2

szelvény, egyenként 148 × 95 cm

Rónai András (szerk.): Közép-Európa Atlasz. Különböző méretarányok. Budapest –Balatonfüred: Teleki Pál

Tudományos Intézet, 1945.

A Magyar Állam közigazgatási térképe. Az 1900. évi anyanyelvi adatokkal kiegészítette a M. Kir. Központi

Stat. Hivatal. 1:360 000. Budapest: KSH, 1908. 12 szelvény, egyenként 67 × 56 cm

A magyar–szlovák nyelvhatár vidékének és a szomszédos területeknek nemzetiségi térképe. 1:200 000.

Budapest: Államtudományi Intézet, 1942. 2 szelvény, egyenként 116 × 84 cm

Martonne, Emmanuel de: Répartition des nationalités dans les pays ou dominent les roumains. Annales de

Géographie, Párizs, 1920/58. 1:1 000 000. 1 szelvény, 98 × 64 cm

Nationality map of Translvania. Ismeretlen méretarány. Budapest: Központi Királyi Statisztikai Hivatal,

1 szelvény, ismeretlen méret

Peoples of the Vojvodina, 1910. In: Jugoslavia. Volume II. History, peoples and administration. Norwich:

Naval Intelligence Division, 1944. 75. 1 szelvény, 9 × 14 cm

Romaniâ. Hartă etnică./ Carte ethnographique de la Roumanie (Frontiéres de 1937) ismeretlen

Bukarest: Institutul Geologic al Romaniei, 19??. 1 szelvény, 42 × 30 cm

XII/D. Románok a Kárpátok és a Tisza között. Az 1910. évi magyar statisztika hiteles adatai szerint a

népsűrűség figyelembevételével. 1920. ismeretlen méret.

Romansky, St.: Carte etnographique de la Nouvelle Dobroudja Roumaine. In: Romansky, St.: Carte

etnographique de la Nouvelle Dobroudja Roumaine. Szófia, 1915. 85 1:200 000, 1 szelvény, 95 × 57 cm

Sonkoly K.: Ethnographical Map of the territory taken from Hungary and attached to Czecho-Slovakia. Kb.

:1 000 000. Budapest: Államtudományi Intézet, 1935. 1 szelvény, 21,5 × 59,5 cm

Tarnóczi István: Trianon előtti Magyarország Romániához csatolt területének és a határmenti megyéknek

néprajzi térképe. 1:800 000, Budapest, Magyar Nemzeti Szövetség, 1940.1 szelvény, 73 × 63,5 cm

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1:1 000 000. Budapest: Magyar Földrajzi

Intézet, 1919. 1 szelvény, 80 × 58 cm

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján/ Ethnographical map of Hungary based on

density of population In: Igazságot Magyarországnak! Budapest: Magyar Külügyi Társaság, 1928, 402. 1:1

000, 1 szelvény, 80 × 58 cm

Teleky, Paulo: Carta etnografica della Vecchia Ungheria. In: Transylvania Terra Rumena. Bukarest:

Institutul de Arte Grafice Regina Maria, 1940. 32.

Conte Teleki, Paolo di: Carta etnografica d’Ungheria costruta in base alla densitá della popolazione. 1:1 000

, Budapest: Magyar Földrajzi Intézet Rt., 1940. 1 szelvény, 78,5 × 58,5 cm

The Peoples of Austria-Hungary. I. Hungary Atlas. London: Naval Intelligence Division, Geographical

Section, 1919. 78.

Victor, Vlad: Harta etnografică după statistica maghiară din 1910 din Transilvania, Banat, Crișana,

Maramures. Lugoș: Serviciul Geografic al Armatei, 1919. 1 szelvény, 117 × 92 cm

Wallis, Bertie Cotterell: Distribution of nationalities in Hungary. The Geographical Journal, 1916/ 3. 177–

Wallis, B. C.: Map of Hungary showing density of population. 1:1 000 000, London: Royal Geographical

Society, 1917. 1 szelvény, kézirat

Wallis, B. C.: Map of Hungary showing percentage of various nationalities. 1:1 000 000, London: Royal

Geographical Society, 1917. 1 szelvény, kézirat

Cikkek, kötetek

Ablonczy, Balázs: Pál Teleki (1879–1941). The life of a Controversial Hungarian politican. New York: Columbia University Press, 2006.

Apponyi Albert et al: Igazságot Magyarországnak! A trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése

és bírálata. Budapest: Magyar Külügyi Társaság, 1928.

Balahó Zoltán – Gál Vilmos: Jakabffy Imre életútja a nemzetiségi térképektől a régészeti bibliográfiáig.

Történeti Múzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Társulat Évkönyve 5. 2005. 75–128.

Cholnoky Jenő: Utazás az Amerikai Egyesült Államokban. Földrajzi Közlemények, 1912. 235–274.

Dénes István: Baj van Tiszántúl! Budapest, Fórum Nyomda, 1937. 139.

Fodor Ferenc: A magyar térképírás. III. Budapest: Honvéd Térképészeti Intézet, 1954.

Galántai József: A trianoni békekötés 1920. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1990.

Gercsák Gábor – Klinghammer István: Tudomány – politika – diplomácia. Az előkerült néprajzi térkép

apropóján az első világháborút lezáró béketárgyalásokra szánt kiadott térképekről. Külügyi Szemle, 2017

Tél, 165–168.

Gulyás László: Küzdelem a Kárpát-medencéért. Regionalizáció és etnoregionalizmus, avagy a nemzeti és

nemzetiségi kérdés területi aspektusai Magyarországon 1690–1914. Budapest: Kárpátia Stúdió Kft., 2012.

Gyuris Ferenc: Human Geography, Cartography, and Statistics: A Toolkit for Geopolitical Goals in Hungary

until World War II. Hungarian Cultural Studies, 2014. 1–28.

Heffernan, Michael: Geography, Cartography and Military Intelligence: The Royal Geographical Society and

the First World War. Transactions of the Institute of British Geographers, 1996. 504–533.

Jakabffy Imre: Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez, 1942. Budapest, 1994, Teleki László

Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata. 109.

Joerg, Wolfgang Louis Gottfried (ed.): Memorial volume of the trancontinental excursion of 1912 of the

American Geographical Society of New York. New York, 1915, American Geographical Society, 407.

Joerg, Wolfgang Louis Gottfried: Recent geographical work in Europe. In: Geographical Review, 1922. 3. sz

–484.

Jugoslavia. Volume II. History, Peoples and Administration. Norwich, 1944. Naval Intelligence Division. 403.

Jócsik Lajos: A Magyarság cseh és szlovák néprajzi térképeken. Budapest: A Kir. Magyar Pázmány Péter

Tudományegyetem Kisebbségkutató Intézete, 1943.

Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban: etnikai és felekezeti terek, kontaktzónák

elemzési lehetőségei. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Keményfi Róbert: Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége. II. köt. A magyar

nemzeti tér megszerkesztése. Térképzetek, térképek: fogalomtár. Debrecen: Bölcsész Konzorcium, 2006.

Keményfi, Róbert: Karten machen – Macht der Farben. Zur frage der Visualisierung des ungarischennationalen Raumes. In: Forum IfL: Visualisierung des Raumes Karten machen – die Macht der

Karten. Leipzig: Leibniz Institut für Länderkunde, 2007. 55–66.

Keményfi Róbert: Nehéz örökség – az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében.

Regio, 2010/4. 3–32.

Keményfi Róbert: Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái. I. rész. Tér és Társadalom,

/1. 63–80.

Keményfi Róbert: Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái. II. rész. Tér és Társadalom,

/2. 69–87.

Kéz Andor: Dr. Kogutowicz Károly: Magyarország néprajzi térképe. 1:1 000 000. Budapest: 1927. I–III.

kiadás. Kókai Lajos kiadása. Földrajzi Közlemények, 1927/7–10. 266–269.

Kéz Andor: Megjegyzés a válaszra. Földrajzi Közlemények, 1928/1–4. 70–71.

Klinghammer, István – Gercsák, Gábor: Der ungarische Geograph Pál Teleki als Mitglied der Mossul-

Kommission. Cartographica Helvetica, 1999. 17–25.

Klinghammer István: Tudomány – politika – diplomácia. Teleki Pál, a Moszul-Bizottság tagja. Külügyi

Szemle, 2015.

Klinghammer István – Gercsák Gábor: „Lapok a Kárpát-medence etnikai térképezésének történetéből”.

Magyar Tudomány, 2010. Vol. 171. No. 6. 667–669.

Koch Ferenc: Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata. Akadémiai Értesítő, 1956/1. 89–122.

Kocsis Károly: Adalékok az etnikai földrajzi kutatások és az etnikai térképezés történetéhez a Kárpát-

medence területén. Földrajzi Közlemények, 1996/2–3. 167–180.

Kocsis Károly – Tátrai Patrik: Contributions to the history of the Hungarian ethnic mapping. In: Zentai

László – Györffy János – Török Zsolt Győző (szerk.): Térkép – Tudomány. Tanulmányok Klinghammer

István professzor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, 2006, 241–249.

Kogutowicz Károly: Válasz néprajzi térképem bírálatára. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-

történeti Tudományos Osztályának Közleményei, 1928/1–4. 68–70.

Krasznai Zoltán: Földrajztudomány, oktatás és propaganda. A nemzeti terület reprezentációja a két

világháború közötti Magyarországon. Pécs: Publikon, 2012.

Les minorités ethniques en Europe Centrale et Balkanique. Párizs: Institut National de la Statistique et

Études Économiques, 1946.

A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly s/S.-ben 1920

januárius-március havában. I–III. + III /B. köt. Szerk.: Cholnoky Jenő. Budapest: Hornyánszky, 1920.

A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly s/S.-ben 1920

januárius-március havában. III /B. köt. Szerk.: Cholnoky Jenő. Budapest: Hornyánszky, 1920.

Map of Eastern Turkey in Asia, Syria and Western Persia. In: Ethnographic maps of Central & South Eastern

Europe and Western Asia. London: Foreign Office Historical Section, 1919. 1:2 000 000, 1 szelvény, 73 ×

cm

Martonne, Emmanuel de: Essai de carte ethnographique des pays roumains. Annales de Géographie,

/158. 81–98.

Mihăilescu, Vintilă M.: Über die ethnographische Karte des Grafen Paul Teleki. Buletinul Societății Regale

Romăne de Geografie. Bukarest, 1940. 233–243.

New maps and photograps: Additions to the map room. In: Supplement to the Geographical Journal: Recent

Geographical Literature, Maps, and Photographs Added to the Society's Collections. 1920/5. 174–184.

Nyigri Imre: Közép-Európa nemzetiségi térképe. Láthatár. 1944. május 109–115.

Palsky, Gilles: Emmanuel de Martonne and the ethnographical Cartography of Central-Europe (1917–1920).

Imago Mundi, 2002. 111–119.

Papp-Váry Árpád: Teleki Pál a kartográfus. In: Csicsery Rónai István – Vigh Károly (szerk.): Teleki Pál és

kora. A Teleki Pál emlékév előadásai. Budapest: Occidental Press, 1992. 79–101.

Papp-Váry Árpád: A „carte rouge” - vörös térkép jelentősége statisztikatörténeti szempontból. In: Jeney

László (szerk.): Teleki Pál, a geográfus. Budapest–Gödöllő: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajzi

és Jövőkutatás Központ; Teleki Pál Egyesület, 2016. 89–98.

Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken. Budapest: Kossuth Kiadó, 2017.

Questions of the Frontier between Turkey and Iraq. Report Submitted to the Council by the Commission

Instituted by the Council Resolution of September 30. Genf: Leauge of Nations, 1925.

Reisser, Wesley J.: The Black Book. Woodrow Wilson’s secret plan for peace. Lanham: Lexington Books,

Rónai András: 3. Államtudományi Intézet. Institut de Sciences Politiques. Statisztikai Szemle, 1943/5–6.

–322.

Rumänische Landkartenfälschungen. Festgestellt vom Staatswissenschaftlichen Institut der Ungarischen

Statistischen Gesellschaft. Budapest: Staatswissenschaftliches Institut, 1940.

Rungaldier, Randolf: Graf Teleki, Ethnographical map of Hungary, based on density of population.

:1,000.000. Budapest 1922. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft. 1923/4. 146.„

Seegel, Steven: Map Men: Transnational Lives and Deaths of Geographers in the Making of East Central

Europe. Chicago: Chicago University Press, 2018.

Segyevy Dániel Zoltán: Térképművek Trianon árnyékában. Magyarország néprajzi térképe (1918).

Budapest: KSH Könyvtár. 2016.

Someşan, Laurian: La Transylvanie est-elle inhabitée? Revue de Transylvaniae, 1936/4. 475–481.

Someşan, Laurian: Une carte discutable. (Réponse á M. Paul Teleki.) Revue de Transylvanie, 1938/1–2.

–127.

Svatek, Petra: Ethnic cartography and politics in Vienna, 1918–1945. The British Journal for the History of

Science, 2018. 99–101.

Szász István Tas: Transzszilván szemmel, összmagyar szívvel. Tahitótfalu: Jancsó Alapítvány, 2015.

Tátrai Patrik: Utak és értelmezések napjaink magyarországi etnikai földrajzi kutatásaiban. Regio, 2014/2.

–65.

Tátrai Patrik: Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és etnikai térképezéséhez (1691–

. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, 2017.

Count Teleki, Paul: An Ethnographical map of Hungary based on the density of population. Budapest:

Magyar Földrajzi Intézet, 1919.

Teleki, Paul: The evolution of Hungary and its place in European history. New York: Macmillan, 1923.

Teleki Pál: Egy néprajzi térképről. Földrajzi Közlemények, 1937/4–5. 60–70.

Vitéz Temesy Győző: A hazatérő Felvidék. Budapest, Magyar Cserkész, 1938. 16.

The Hungarian peace-negotations. Report on the activity of the Hungarian peace delegation at Neully s/S.,

from january to march. 1920. XXVII.

Vagács András – Fodor Ferenc: A magyar térképírás 3. kötet. Földrajzi Értesítő, 1956. 109-114.

Wallis, Bertie Cotterell: Distribution of nationalities in Hungary. The Geographical Journal, 1916/3. 177–187.

Wright, John K.: Obituary: W. L. G. Joerg 1885-1952 Geographical Review, Vol. 42, No. 3 (Jul.1952), 482–

Zombory Ida: Magyarország dunántúli részének népsűrűsége az 1900. évi népszámlálás alapján. Földrajzi

Közlemények, 1905. 18–21.

Napi- és hetilapok

Benda Jenő: A „Carte Rouge” históriája. Beszélgetés Gróf Teleky Pállal a párisi ötöstanács elé került térképről. Pesti Hírlap, 1920. január 22. 1–2.

Benda Jenő: Erdély és Románia. Képes Vasárnap, 1940. júl. 7. 8–10.

Erdély néprajzi térképe. Képes Vasárnap, 1940. szeptember 1. melléklet

Erdély néprajzi térképe. Világ, 1946. május 26. 1.

Magyarország új néprajzi térképe. 8 órai újság, 1919. február 21. 5.

Teleki Pál térképe és a románok. Pesti Hírlap, 1940. július 12. 9.

Magyarország új néprajzi térképe. 8 Órai Újság, 1919. február 21. 5.

Magyarország új néprajzi térképe. Budapesti Hírlap, 1919. feb. 28. 6.

Online források

Bartos-Elekes Zsombor: A képpé varázsolt adat: a népességszerkezeti térképek ábrázolási módszereiről. In: Térképtudományi tanulmányok. Szerk.: Klinghammer István. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó, 2002, 11.

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/sc/sc12/09bezs.pdf (letöltés ideje: 2018. április 26.)

Felületkartogrammok. In: Klinghammer István – Pápay Gyula – Török Zsolt Győző (Szerk.): Kartográfiatörténet. 1995. http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/kptkonyv/kiii342.htm (letöltés ideje: 2018. április 26.)

Földabrosz Blog https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-1-az-1919-evi-kiadasok

(letöltés ideje: 2018. október 9.)

Gyuris Ferenc: Human geography, cartography, and statistics: A toolkit for geopolitical goals in Hungary

until World War II. Hungarian Cultural Studies, 2014. 214–241. http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea

(letöltés ideje: 2018. március 26.)

Hajdú Zoltán: A magyar földrajztudomány és a trianoni békeszerződés. 1918–1920. Kisebbségkutatás,

/2. 224–233.

http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2000_02/cikk.php?id=244 (letöltés ideje: 2018. március 26.)

A vörös térkép Isaiah Bowman-nak küldött változata.

https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agdm/id/14876 (letöltés ideje: 2018. augusztus 16.)

Zeidler Miklós: Apponyi Albert párizsi beszéde. Forrásközlés.

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/apponyi_albert_parizsi_beszede_forraskozles/ (letöltés ideje: 2018.

október 9.)

Levéltári források

Archives Diplomatiques, Párizs: Ministère des Affaires étrangères Direction des Archives Fonds du service géographique 294 QO / 81 Roumanie

Royal Geographical Society Library, London, RGS/CB8/ B. C. Wallis: A Royal Geographical Society

titkárságának levele B. C. Wallis-hoz 1920. június 25-én.

The National Archives, London, Foreign Office, Library, Maps and Plans, FO 925/20006 Map of Hungary,

showing percentage of various nationalities. by B.C. Wallis, FRGS. 1:1,000,000. Royal Geographical Society.

London, 1917. London

The National Archives, Foreign Office, Library, Maps and Plans, FO 925/20008

Map of Hungary, showing density of population, by B.C. Wallis, FRGS. 1:1,000,000. Royal Geographical Society. London, 1917. London

UWM-American Geographical Society Library: Teleki Pál levele Isaiah Bowman-hoz 1918. december 25-én.

Correspondence between Isaiah Bowman and Count Paul Teleki. AGSL-Ny Archives, 189. doboz, 9. mappa,

levél. (Milwaukee)

UWM-American Geographical Society Library: Isaiah Bowman levele Teleki Pálhoz 1919. július 23-án.

Correspondence between Isaiah Bowman and Count Paul Teleki. AGSL-Ny Archives, 189. doboz, 9. mappa,

levél. (Milwaukee)

UWM-American Geographical Society Library: Isaiah Bowman levele W. L. J. Joerg-hez 1919. március 4-én.

Correspondence between Isaiah Bowman and W. L. G. Joerg. AGSNY AC 1, 185. doboz, 38. mappa, 7. levél

(Milwaukee)
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i4.237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.