Magasan képzett határon túli és diaszpóra magyarok migrációs útjai

Beretka Katinka, Ferenc Viktória, Kovács Eszter, Tóth-Batizán Emese Emőke

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Auriol, Laudeline: Careers of Doctorate Holders: Employment and Mobility Patterns. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2010/04. Paris: OECD Publishing, 2010.

Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit (szerk.): Régi

és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon II.

Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft,

Bourdieu, Pierre: Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste.

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984.

Feischmidt Margit – Zakariás Ildikó: Hazatérő idegenek. Az etnikai migráció

formái, okai és hatásai a Kárpát-medencében. In: Hárs Ágnes – Tóth Judit

(szerk.): Változó migráció – változó környezet. Budapest: MTA Etnikai-

nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010. 57–86.

Ferenc Viktória: A magyar tudományos nyelv nyelvökológiai

megközelítésből. Magyar Tudomány, 2018/3. 360–372.

Ferenc Viktória: Novus Peregrinus. Külföldről haza? In: Papp Z. Attila

(szerk.): Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs

kutatás eredményei. Budapest: MCC – MTA TK KI, 2017. 497–520.

Gödri Irén – Tóth Pál Péter: Bevándorlás és beilleszkedés. Budapest: KSH

NKI, 2005 (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 80.)

Heller, Monica: Paths to Post-nationalism: A critical ethnography of language

and identity. Oxford: Oxford University Press. 2001.

Hondagneu-Sotelo, Pierrette: Gendered Transitions: Mexican Experiences of

Immigration. Berkeley: University of California Press, 1994.

King, R., – Christou, A.: Cultural geographies of counter-diasporic migration:

perspectives from the study of second-generation ‘returnees’ to Greece.

Population, Space and Place, 2010. 16 (2). 103–119.

Kiss Jenő: A tudományos nyelvek, az anyanyelv és az értelmiségi elit.

Magyar Tudomány, 2009/1.

Levitt, Peggy – Glick Schiller, Nina: Transnational perspectives on migration:

Conceptualizing simultaneity. International Migration Review, 2004. vol 38,

no 3. 1002–1039,

Papp Z. Attila – Csata Zsombor: Aranymetszés 2013. Külhoni magyar

doktoranduszok a Kárpát-medencében. Budapest: Gondolat, 2013.

Papp Z. Attila: Az etnocentrizmus szerkezete kisebbségben. In: Veres Valér

– Papp Z. Attila (szerk.): Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát

Panel vizsgálatai alapján. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet,

79¬–116.

Portes, Alejandro: Conclusion: Towards a new model: the origins and effects

of transnational activities. Ethnic and Racial Studies, 1999. 22 (4). 463–477.

Robertson, Shanthi: Transnational student-migrants and the state: the

education-migration nexus. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

Takács Zoltán – Tátrai Patrik – Erőss Ágnes: A Vajdaságból Magyarországra

irányuló tanulmányi célú migráció. Tér és Társadalom, 2013. 27(2).

Williams, Allan M. – Baláž, Vladimir: What Human Capital, Which Migrants?

Returned Skilled Migration to Slovakia From the UK. The International

Migration Review, 2005. Vol. 39, No. 2, 439–468.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i4.238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.