Határon túli állampolgárság: státusz és szimbólum

Pogonyi Szabolcs

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Agarin, Timofey  Karolewski, Ireneusz Paweł: Extraterritorial Citizenship in Postcommunist Europe. Rowman & Littlefield International, 2015.

Amit, Vered: Inherited Multiple Citizenships: Opportunities, Happenstances and Improvisations among

Mobile Young Adults. Social Anthropology, 2014. 22 (4). 396–409.

https://doi.org/10.1111/1469-8676.12093.

Bába Szilvia: Magyar identitás a tengeren túli diaszpórában. PhD dissertation, Pécs: Pécsi

Tudományegyetem, 2015.

Bakó Boglárka: Igazolt identitás – a magyar igazolvány Baróton. Kisebbségkutatás, 2005. 14 (4). 468–80.

Bárdi Nándor: Different Images of the Future of the Hungarian Communities in Neighbouring Countries,

–2012. European Review, 2013. 21 (04). 530–52.

https://doi.org/10.1017/S1062798713000525.

Bartha Csilla: Nyelvhasználat, nyelvmegtartás, nyelvcsere amerikai magyar közösségekben. In: Szarka

László  Kovács Nóra (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 111–36.

Bauböck, Rainer: Studying Citizenship Constellations. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2010. 36 (5). 847–59. https://doi.org/10.1080/13691831003764375.

Bauböck, Rainer  Ersboll, Eva  Groendendijk, Kees  Waldruch, Harald (eds.): Acquisition and Loss of

Nationality, Volume 1: Comparative Analyses: Policies and Trends in 15 European Countries.

Amsterdam University Press, 2006.

Benhabib, Seyla: Twilight of Sovereignty or the Emergence of Cosmopolitan Norms? Rethinking

Citizenship in Volatile Times. Citizenship Studies, 2007. 11 (1). 19–36.

https://doi.org/10.1080/13621020601099807.

Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994.

Brubaker, Rogers: Ethnicity Without Groups. Harvard University Press, 2004.

Calhoun, C.: Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public Sphere.

Public Culture, 2002. 14 (1). 147–71. https://doi.org/10.1215/08992363-14-1-147.

Cook-Martin, David: The Scramble for Citizens: Dual Nationality and State Competition for Immigrants.

Stanford University Press, 2013.

Delanty, Gerard: Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics. Open University Press, 2000.

Dumbrava, Costica: Nationality, Citizenship and Ethno-Cultural Belonging: Preferential Membership

Policies in Europe. Palgrave Macmillan, 2014.

Džankić, Jelena: Citizenship in Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Montenegro: Effects of

Statehood and Identity Challenges. Ashgate Publishing, Ltd. 2015.

Erikson, Erik H.: Identity Youth and Crisis. New York: W. W. Norton Company, 1968.

Feischmidt Margit: A határ és a román stigma. In: In: Szarka László  Kovács Nóra (szerk.): Tér és

terep. Tanulmányok az etnicitás köréből, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. 43–58.

Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók. Budapest  Pécs: Néprajzi Múzeum  PTE

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2005.

Feldblum, Miriam: Reconfiguring Citizenship in Europe.” In: Joppke, Christian (ed.): Challange to the

Nation-State. Immigration in Western Europe and the United States. Oxford: Oxford University Press,

231–71.

Ferraris, Maurizio  Davies, Richard: Documentality: Why It Is Necessary to Leave Traces. Fordham

University Press, 2013.

Fox, Jon E.: Vándorló nemzet(i)-identitások. Erdélyi vendégmunkások Magyarországon.” In: Feischmidt

Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók. Budapest  Pécs: Néprajzi Múzeum  PTE Kommunikáció- és

Médiatudományi Tanszék, 2005. 7–32

Fox, Jon E.: From National Inclusion to Economic Exclusion: Transylvanian Hungarian Ethnic Return

Migration to Hungary. In: Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspective.

Stanford University Press, 2009. 186–207.

Fox, Jon E.,  Miller-Idriss, Cynthia: Everyday Nationhood. Ethnicities, 2008. 8 (4). 536–63.

https://doi.org/10.1177/1468796808088925.

Fraser, Nancy: Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficiency of Public Opinion

in a PostWestphalian World. In: Benhabib, Seyla  Shapiro, Ian  Petranovich, Danilo (eds.):

Identities, Affiliations, and Allegiances. Cambridge University Press, 2007. 45–66.

Gans, Herbert J.: Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in America. Ethnic and Racial Studies, 1979. 2 (1). 1–20. https://doi.org/10.1080/01419870.1979.9993248.

Goffman, Erving:The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1959.

Goodman, S. W.: Conceptualizing and Measuring Citizenship and Integration Policy: Past Lessons and

New Approaches. Comparative Political Studies, 2015. 48 (14). 1905–41.

https://doi.org/10.1177/0010414015592648.

Groebner, Valentin: Who Are You?: Identification, Deception, and Surveillance in Early Modern Europe.

Brooklyn, NY: Zone Books, 2007.

Habermas, Jürgen: The Postnational Constellation: Political Essays. Cambridge, Mass: Polity Press,

Habermas, Jurgen: The Crisis of the European Union: A Response. Polity, 2012.

Hammar, Tomas: Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens, and Citizens in a World of

International Migration. Research in Ethnic Relations Series. Aldershot, Hants, England: Avebury, 1990.

Harpaz, Yossi: Rooted Cosmopolitans: Israelis with a European Passport – History, Property, Identity.

International Migration Review, 2013. 47 (1). 166–206.

https://doi.org/10.1111/imre.12017.

Harpaz, Yossi: Ancestry into Opportunity: How Global Inequality Drives Demand for Long-Distance

European Union Citizenship. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015. 0 (0). 1–24.

https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1037258.

Harpaz, Yossi: Compensatory Citizenship: Dual Nationality as a Strategy of Global Upward Mobility. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018. 1–20.

https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1440486.

Harpaz, Yossi  Mateos, Pablo: Strategic Citizenship: Negotiating Membership in the Age of Dual

Nationality. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018. 1–15.

https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1440482.

Horváth István: A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat, nyelvi dominancia.

Regionális összehasonlító elemzések. Erdélyi Társadalom, 2005. 3 (1). 171–98.

Horváth István: Románia: a kisebbségi nyelvi jogok és intézményes érvényesülésük. In: Kántor Zoltán

és Eplényi Kata (szerk.): Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Lucidus Kiadó, 2012. 172–96.

Horváth István: Nyelvi dominancia, nyelvváltás és médiafogyasztás a romániai magyarok körében. In:

Apró István (szerk.): Média és identitás. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács

Médiatudományi Intézete, 2014. 41–54.

Howard, Marc Morjé: The Politics of Citizenship in Europe. Cambridge: Cambridge University Press,

Huddleston, Thomas  Vink, Maarten P.: Full Membership or Equal Rights? The Link between

Naturalisation and Integration Policies for Immigrants in 29 European States. Comparative Migration

Studies, 2015. 3 (1). 1–19. https://doi.org/10.1186/s40878-015-0006-7.

Jacobson, David: Rights across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship. Baltimore: Johns

Hopkins University Press, 1996.

Janoski, Thomas: The Ironies of Citizenship: Naturalization and Integration in Industrialized Countries.

Cambridge University Press, 2010.

Joppke, Christian: Citizenship and Immigration. Polity, 2010.

Kim, Jaeeun: Ethnic Capital, Migration, and Citizenship: A Bourdieusian Perspective. Ethnic and Racial

Studies, 2018. 1–29. https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1535131.

Kiss Tamás: Nemzetdiskurzusok hálójában. Az állampolgárság-politika, mint a magyar nemzetre

vonatkozó klasszifikációs küzdelem epizódja és eszköz. Magyar Kisebbség, 2013. 48. 7–95.

Kiss Tamás: Escaping the ‘Balkanizing’ Gaze? Perceptions of Global and Internal Developmental

Hierarchies in Romania. East European Politics and Societies: And Cultures, 2017. 31 (3). 565–95.

https://doi.org/10.1177/0888325417701816.

Kiss Tamás ̶ Barna Gergő: Erdélyi magyarok a magyaroszági és a román politikai térben. Working

Papers in Romanian Minority Studies, é.n. Nr. 50.

Knott, Eleanor: Generating Data Studying Identity Politics from a Bottom–Up Approach in Crimea and

Moldova. East European Politics & Societies, 2015. 29 (2). 467–86.

https://doi.org/10.1177/0888325415584047.

Kovács Zsuzsanna: Az etnikai identitás és a román nyelvhez, illetve közösséghez kapcsolódó

viselkedésminták székelyudvarhelyi magyar fiatalok mindennapjainak vizsgálatában. Magyar Kisebbség,

71 (2). 117–32.

Melegh Attila ̶ Kiss Tamás ̶ Csánóová, Sabina ̶ Young-DeMarco, Linda ̶ Thornton, Arland: The

Perception of Global Hierarchies: South-Eastern European Patterns in Comparative Perspectives.

Chinese Journal of Sociology, 2016. 2 (4). 497–523. https://doi.org/10.1177/2057150X16670836.

Miller-Idriss, Cynthia: Everyday Understandings of Citizenship in Germany.” Citizenship Studies, 2006.

(5). 541–570. https://doi.org/10.1080/13621020600954978.

Naujoks, Daniel: Migration, Citizenship, and Development: Diasporic Membership Policies and Overseas

Indians in the United States. Oxford University Press, 2013.

Neofotistos, Vasiliki P.: Bulgarian Passports, Macedonian Identity: The Invention of EU Citizenship in the

Republic of Macedonia. Anthropology Today, 2009. 25 (4). 19–22.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8322.2009.00678.x.

Oers, Ricky van: Deserving Citizenship: Citizenship Tests in Germany, the Netherlands and the United

Kingdom. Martinus Nijhoff Publishers, 2014.

Oers, Ricky van ̶ Ersbøll, Eva ̶ Kostakopoulou, Theodora (eds.): A Re-Definition of Belonging?:

Language and Integration Tests in Europe. Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, v. 20.

Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010a.

Oers, Ricky van ̶ Ersbøll, Eva ̶ Kostakopoulou, Theodora (eds.): A Re-Definition of Belonging?:

Language and Integration Tests in Europe. Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, v. 20.

Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010b.

Ong, Aihwa: Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Durham, N.C: Duke University

Press, 1999.

Papp Z. Attila: Beszédből világ: Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Budapest: Magyar Külügyi

Intézet, 2008

Papp Z. Attila: Az etnocentrizmus szerkezete kisebbségben - a fókuszcsoportos beszélgetések alapján.”

In: Papp Z. Attila ̶ Veres Valér (szerk.): Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel

vizsgálatai alapján. Editura ISPMN, 2012. 79–116.

Papp Z. Attila: Kisebbségi identitáskonstrukciók a kettős magyar állampolgárság által. Regio, 2014. 22

(1). 118–155.

Pogonyi Szabolcs: Dual Citizenship and Sovereignty. Nationalities Papers, 2011. 39 (5). 685–704.

https://doi.org/10.1080/00905992.2011.599377.

Pogonyi Szabolcs: Túl a nacioalizmuson? Századvég, 2014. 74 (1). 91–107.

Pogonyi Szabolcs: Extra-Territorial Ethnic Politics, Discourses and Identities in Hungary. Palgrave

Macmillan, 2017a.

Pogonyi Szabolcs: Europeanization of Kin-Citizenship and the Dynamics of Kin-Minority Claim-Making:

The Case of Hungary. Problems of Post-Communism, 2017b. June, 1–15.

https://doi.org/10.1080/10758216.2017.1329630.

Pogonyi Szabolcs: The Passport as Means of Identity Management: Making and Unmaking Ethnic

Boundaries through Citizenship.” Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018. March, 1–19.

https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1440493.

Pogonyi Szabolcs ̶ Kovács M. Mária ̶ Körtvélyesi Zsolt: The Politics of External Kin-State Citizenship in

East Central Europe.” EUDO-Citizenship, 2010.

Schechtman, Marya: Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns, and the Unity of a Life. Oxford

University Press., 2014.

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199684878.001.0001/acprof-

Skulte-Ouaiss, Jennifer: Home Is Where the Heart Is; Citizenship Is Where It Is Safe: Dual Citizenship

and Europe.” Identities, 2013. 20 (2). 133–48. https://doi.org/10.1080/1070289X.2012.763166.

Somers, Margaret R.: Genealogies of Citizenship: Knowledge, Markets, and the Right to Have Rights.

Cambridge Cultural Social Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Soysal, Yasemin Nuhoglu: Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe.

University of Chicago Press, 1995.

Spiro, Peter J.: Beyond Citizenship American Identity after Globalization. Oxford [England]; New York:

Oxford University Press, 2008.

Tintori, Guido: The Transnational Political Practices of ‘Latin American Italians.’ International Migration,

49 (3). 168–88. https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2011.00695.x.

Torpey, John C.: The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship,and the State. Cambridge,

U.K: Cambridge University Press, 2000.

Van Gorkum, Steven: Renouncing German Citizenship: Analysis of Citizenship Value Assessment under

the Conditions of the Option Model in Germany. CEU Nationalism Studies Master Theses, 2015/6.

Budapest: Central European University, 2015.

Veres Valér: Az erdélyi magyarok nemzeti kisebbségi identitásának alakulása a Kárpát Panel tükrében.

In: Papp Z. Attila ̶ Veres Valér (szerk.) Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel

vizsgálatai alapján. Editura ISPMN, 2012. 15–78.

Veres Valér: National Attitudes of Ethnic Hungarians From Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine: A

Comparative Perspective. Studia Urb Sociologia, 2013. LVIII (1). 87–112.

Veres Valér: The Minority Identity and the Idea of the ‘Unity’ of the Nation: The Case of Hungarian

Minorities from Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine. Identities, 2015. 22 (1). 88–108.

https://doi.org/10.1080/1070289X.2014.922885.

Vink, Maarten Peter ̶ Bauböck, Rainer: Citizenship Configurations: Analysing the Multiple Purposes of

Citizenship Regimes in Europe.” Comparative European Politics, 2013. 11 (5). 621–648.

https://doi.org/10.1057/cep.2013.14.

Waldrauch, Harald ̶ Hofinger, Christoph: An Index to Measure the Legal Obstacles to the Integration of

Migrants.” Journal of Ethnic and Migration Studies, 1997. 23 (2). 271–285.

https://doi.org/10.1080/1369183X.1997.9976590.

Waterbury, Myra A.: Between State and Nation: Diaspora Politics and Kin-State Nationalism in Hungary.

New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Witte, Nils: Legal and Symbolic Membership. Symbolic Boundaries and Naturalization Intentions of

Turkish Residents in Germany. EUI Working Papers, no. RSCAS 2014/100.

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/33073/RSCAS_2014_100.pdf?sequence=1.

Wodak, Ruth: The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual. Palgrave Macmillan, 2009.

Yanasmayan, Zeynep: Citizenship on Paper or at Heart? A Closer Look into the Dual Citizenship Debate

in Europe.” Citizenship Studies, 2015. 19 (6–7). 785–801.

https://doi.org/10.1080/13621025.2015.1053793.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i4.239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.