Etnikai párhuzamosságok az erdélyi gazdaságban

Csata Zsombor

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Aldrich, Howard E. – Roger, Waldinger: Ethnicity and entrepreneurship. Annual Review of Sociology, 1990. Volume 16, issue 1. 111–135.

Alesina, Alberto – Eliana La Ferrara: Ethnic diversity and economic

performance. Journal of Economic Literature, 2005. Volume 43, issue 3.

–800.

Benő Attila: Hogyan tanulják a magyar gyerekek a román nyelvet az

erdélyi iskolákban? Problémák és lehetőségek. Székelyföld, 2012. május.

Brubaker, Robert – Feischmidt Margit – Fox, Jon – Grancea, Livia:

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town.

Princeton University Press, 2018.

Burt, Ronald S.: Structural Holes: The Social Structure of Competition.

Cambridge: Harvard University Press, 1995.

Chiswick, Barry R. – Miller, Paul W.: The economics of language:

International analyses. Routledge, 2007.

Csata Zsombor – Dániel Botond – Pop, Carmen: Pályakezdő fiatalok a

munkaerőpiacon. Erdélyi Társadalom, 2006. Volume 4, issue 1. 7–27.

Csata Zsombor – Deák Attila. Gazdasági etnocentrizmus, etnikai

fogyasztás az erdélyi magyarok körében. Közgazdász Fórum, 2010.

Volume 13, issue. 95. 31–48.

Csata Zsombor: Confiance ou scepticisme: l’evaluation des institutions

civiles et politiques en Roumanie. In: Sossa, Dorothé (ed.): Nouvelles

democraties et socialisation politique. Etude comparee des cas du Benin,

du Bukina Faso et de la Roumanie. Paris: L’Harmattan, 2011. 181–204.

Csata Zsombor: The Social Determinants of Entrepreneurial Activity in

Rural Transylvania. Studia Sociologia, 2012/1. 101–124.

Csata Zsombor: A fogyasztói magatartás etnikai vonatkozásai a

kolozsvári magyar egyetemi hallgatók körében – Kutatásjelentés.

Kolozsvár: BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar, 2014.

Csata Zsombor: Ethnicity and Economy. A Research Agenda for

Transylvania. Erdélyi Társadalom (Transylvanian Society). 2015a. 3. 31–

Csata Zsombor – Pásztor Gyöngyi: Összehasonlító régiótanulmány a

vidéki turizmusra és a foglalkoztatottságra vonatkozóan Bihar és

Kovászna megyében. Bukarest.: OTP Consulting, 2015b.

Csata Zsombor: Reflections on the economic aspects of multilingualism in

Transylvania. Belvedere Meridionale, 2016a. 28(2). 51–65.

Csata Zsombor – Marácz László K.: Prospects on Hungarian as a Regional

Official Language and Szeklerland’s Territorial Autonomy in Romania.

International Journal on Minority and Group Rights, 2016b. 23(4). 530–

Csata Zsombor: Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek Romániában, etnikai

metszetben. Erdélyi Tásadalom, 2017. 15(1). 81–104.

Dániel Botond: Erdélyi magyar fiatalok jövőterveinek, munkaerő-piaci

helyzetének, etnikai fogyasztásának vizsgálata. In: Szabó Andrea – Bauer

Béla – Pillók Péter (szerk.): Mozaik 2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-

medencében. Kutatási jelentés. Szeged–Budapest: Belvedere Meridionale

– Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2013. 169–198.

Eriksen, Thomas Hylland: Economies of ethnicity. In: Carrier, James G.

(ed.) A Handbook of Economic Anthropology. Cheltenham, UK –

Northampton, MA: Edward Elgar, 2005. 353–369.

Gáll Zoltán: Fából vaskarika? Avagy: lehet-e a székely termék

világmárka? Pro Minoritate, 2011/2. 54–71.

Geambașu Réka: „A kódolás élvezete”. A kolozsvári programozók. Kézirat,

Granovetter, Mark: The strength of weak ties. American Journal of

Sociology, 1973. 78(6). 1360–1380.

Granovetter, Mark: Economic action and social structure: The problem of

embeddedness. American Journal of Sociology, 1985. 91(3). 481–510.

Granovetter, Mark: The Economic Sociology of Firms and Entrepreneurs.

In: Portes, Alejandro (ed.): Economic Sociology of Immigration. Essays

on Network, Ethnicity and Entrepreneurship. New York: Russell Sage

Foundation, 1995. 128–162.

Grin, Francois. On the costs of cultural diversity. In: Van Parijs, Philippe

(ed.): Cultural Diversity vs. Ethnic Solidarity. Bruxelles: DeBoeck –

Larcier, 2004. 189–202.

Grin, Francois: Langue et différentiels de statut socio-économique en

Suisse. Berne: Office Fédéral de la Statistique, 1997.

Harford, Tim. Messy: How to be creative and resilient in a tidy-minded

world. Hachette UK: Little Brown Book Group, 2016.

Horváth István: Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és

integráció között. Erdélyi Társadalom, 2003. 1(1). 7–23.

Horváth István: Elemzések a romániai magyarok kétnyelvűségéről.

Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről 8. Kolozsvár: Nemzeti

Kisebbségkutató Intézet, 2008.

Kiss Tamás: Vállalkozástörténetek Erdélyben. In: Kovács Éva (szerk.): A

gazdasági átmenet etnikai tájképei. Budapest: Teleki László Alapítvány,

23–128.

Kiss Tamás: Etnikai rétegződési rendszer Erdélyben és Romániában. A

magyarok társadalmi pozíciói 1. REGIO, 22 (2). 2014. 187–245.

Kiss Tamás: Increasing Marginality, Ethnic Parallelism and Asymmetric

Accommodation. Social and Political Processes Concerning the Hungarian

Community of Transylvania. Minority Studies, 2015/1. 33–69.

Kiss Tamás: Az erdélyi magyarok médiafogyasztása. Erdélyi

Társadalomtudományi Lexikon. Kolozsvár: Jakabffy Elemér Alapítvány –

Transindex. 2015.

Kiss Tamás – Barna Gergő – Deák Attila: Székelyföld turisztikai régió.

Kérdőíves, fókuszcsoportos és statisztikai vizsgálat a székelyföldi

turizmusról. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kvantum

Research, 2013.

Kiss Tamás – Székely István Gergő – Toró Tibor – Bárdi Nándor – Horváth

István (eds.): Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in

Transylvania. Cham: Springer, 2018.

Lancee, Bram: Immigrant performance in the labour market: Bonding and

bridging social capital. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.

Landa, Janet T.: Trust, ethnicity, and identity: beyond the new

institutional economics of ethnic trading networks, contract law, and gift-

exchange. University of Michigan Press, 1994.

Lewis, Tania – Potter, Emily: Ethical consumption: A critical introduction.

Routledge, 2013.

Light, Ivan – Gold, Steven: Ethnic Economies. San Diego, CA: Academic

Press. 2000.

Liu, Amy H.: Standardizing diversity: the political economy of language

regimes. University of Pennsylvania Press, 2015.

Narayan, Deepa: "Bonds and bridges: social capital and poverty." Social

capital and economic development: well-being in developing countries.

Northampton, MA: Edward Elgar, 2002. 58–81.

Orbán Annamária – Szántó Zoltán: Társadalmi tőke. Erdélyi Társadalom,

3(2). 55–70.

Ottaviano, Gianmarco IP. – Peri, Giovanni: The economic value of cultural

diversity: evidence from US cities. Journal of Economic Geography, 2006.

(1). 9–44.

Page, Scott E.: The Difference: How the Power of Diversity Creates Better

Groups, Firms, Schools, and Societies. Princeton University Press, 2008.

Papp Z. Attila – Márton János: Párhuzamos világok? Az erdélyi magyar

gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzői. In: Kovách Imre

(szerk.): Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi

magyar elitek. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia

Politikatudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti

Kisebbségkutató Intézet, Argumentum Kiadó, 2011. 463–522.

Papp Z. Attila: Az 1989 utáni romániai, illetve romániai magyar elitek

tipológiái és értelmezései. In: Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság

korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Budapest:

Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet, Magyar

Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet,

Argumentum Kiadó, 2011. 463–522.

Péter, László: Romania: Private Sport Sector at the Crossroads of Past

Socialism and Present Capitalism. In: Laine, Antti – Vehmas, Hanna

(eds.): The Private Sport Sector in Europe. A Cross-National Comparative

Perspective. Cham: Springer, 2017. 287–308.

Portes, Alejandro: Social capital: Its origins and applications in modern

sociology. Annual Review of Sociology, 1998. 24(1). 1–24.

Portes, Alejandro – Sensenbrenner, Julia: Embeddedness and

immigration: Notes on the social determinants of economic action.

American Journal of Sociology, 1993. 98(6). 1320–1350.

Putnam, Robert D.: Bowling alone: The collapse and revival of American

community. New York: Simon and Schuster, 2001.

Putnam, Robert D.: E pluribus unum: Diversity and community in the

twenty‐first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian

Political Studies, 2007. 30(2). 137–174.

Shimp, Terence A.: Consumer ethnocentrism: The concept and a

preliminary empirical test. Advances in Consumer Research Volume 11,

Szabó Árpád Töhötöm: Etnikai különbségtétel a paraszti gazdaságban. In:

Feischmidt Margit (szerk.) Etnicitás: Különbségteremtő társadalom.

Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet,

Szabó Árpád Töhötöm: Dairy Cooperative in the Making: History, Ethnicity

and Local Culture in an Economic Enterprise. Erdélyi Tásadalom

(Transylvanian Society), 2015/3. 31–46.

Szilágyi N. Sándor: De ce nu-şi pot însuşi copiii maghiari limba română în

şcoală? Altera, 1998/7.

Tódor Mária Erika: A kódváltás és az aszimmetrikus kétnyelvűség

nyelvpedagógiai összefüggései. Magyar Pedagógia, 2005/105. 41–58.

Vaillancourt, Francois: Language and socioeconomic status in Quebec:

measurement, findings, determinants, and policy costs. International

Journal of the Sociology of Language, 1996. 121(1), 69–92.

Van Parijs, Philippe: Linguistic Justice for Europe and for the World.

Oxford University Press. 2011.

Wickström, Bengt-Arne – Landa, Janet Tai: Interethnic relations, informal

trading networks, and social integration: imitation, habits, and social

evolution. Journal of Bioeconomics, 2018. 20(3). 263-286.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i1.244

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.