Székelyföld a kirakatban. Szimbolikus tárgyak és árukörforgásuk

Patakfalvi-Czirják Ágnes

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


A cigányság nem politikai tényező. Interjú Kállai Ernővel. Zoom, 2008. december 14. http://www.zoom.hu/belfold/a-ciganysag-nem-politikai-tenyezo-34271.html?fejezet=0

A roma politika új alapokra helyezését sürgeti az MCF. Világunk, 2005/4.

„Át kellene vinni egy réteget”. Interjú Varga Józseffel, a Magyarországi

Cigányokért Közalapítvány kuratóriumi elnökével. Amaro Drom,

/január. 15.

Appadurai, Arjun (szerk.): The Social Life of Things: Commodities in

Cultural Perspective. Cambridge: Cabridge University Press, 1988.

Berta Péter: A tárgyai identitáspolitikája. A patinahamisítás mint alkalmi

megélhetési/politikai stratégia és a gábor presztízstárgygazdaság.

Replika, 2008/63. 163–196.

Bíró Blanka – Létai Tibor – Simon Eszter: Beindult a székelyzászló-ipar.

Krónika Online, 2013. február 15, https://kronika.ro/erdelyi-

hirek/beindult-a-szekelyzaszlo-ipar/print (letöltés ideje: 2019. május 26.)

Bíró Zoltán – Gagyi József – Péntek János: Néphagyományok új

környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Bukarest: Kriterion

Könyvkiadó,1987.

Bíró Zoltán: Az árcsói kerámiavásár. In: Bíró Zoltán – Gagyi József –

Péntek János (szerk.): Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a

folklorizmus köréből. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1987. 120–134.

Costelló, Enric – Mihelj, Sabina: Selling and consuming the nation:

Understanding consumer nationalism. Journal of Consumer Culture,

/0(0). 1–19.

Devine, T. M.: The Scottish Nation: A History, 1700–2000. New York:

Viking. 1999.

Duţu, Mihaela – Gangone, Andreea-Daniela: Contradictory evolutions of

Market Art in Nowadays. Studii Economice Oradea, 2009

http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2009/v4-management-and-

marketing/129.pdf (letöltés ideje: 2019. május 26.)

Edensor, Tim: National Identity, Popular Culture and Everyday Life.

Oxford: Berg, 2002.

Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek

nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában

– 1944. Budapest: Napvilág Kiadó, 2014.

Foster, Robert J.: Materializing the Nation: Commodities, Consumption,

and Media in Papua New Guinea. Bloomington: Indiana University Press,

Fox, Jhon: Consuming the Nation: Holidays, Sports, and the Production of

Collective Belonging. Ethnic and Racial Studies, 2006/29(2). 217–36.

Gagyi Ágnes: A GóbéPortál és a Székely Ökoközösség kezdeményezés.

AnBlokk, 2008/1–2. 149–157.

Gáll Zoltán: Fából vaskarika? Avagy: lehet-e a székely termék

világmárka? Pro Minoritate, 2011/2. 54–71

Iolu, Liviu: Fabrica de steaguri secuieşti are „o avalanşă de comenzi”.

Adevărul.ro, 2013. április 8. https://adevarul.ro/news/societate/video-

fabrica-steaguri-secuiesti-o-avalansa-comenzi-

_5161b86200f5182b8593cbe3/index.html (letöltés ideje: 2019. május

)

Kiss Bence: A székely zászlóért tüntettek Sepsiszentgyörgyön.

Transindex.ro, 2012. november 08. http://itthon.transindex.ro/?

cikk=18815 (letöltés ideje: 2019. május. 26.)

Kiss Dénes: Roma szervezetek Székelyföldön. Erdélyi Társadalom,

/15(1). 193 – 204.

Kopytoff, Igor: A dolgok kulturális életrajza: a kommodifikáció mint

folyamat. In: Replika, 2008/63. 107–130.

Kovács Attila: Hargita megye székely zászlót kapott. Székelyhon.ro, 2009.

november 26. https://szekelyhon.ro/aktualis/hargita-megye-szekely-

zaszlot-kapott/print (letöltés ideje: 2019. 26.)

Kustán-Magyari Attila: A borban van történelem, földrajz, filozófia –

Szabó Zoltán székelyföldi top sommelier-vel beszélgettünk. Maszol.hu,

szeptember 15. http://www.maszol.ro/index.php/hatter/85921-a-

borban-van-tortenelem-foldrajz-filozofia-szabo-zoltan-szekelyfoldi-top-

sommelier-vel-beszelgettunk (letöltés ideje: 2019. május 26.)

Magyar Nemzet: Pert vesztett székelyzászló-ügyben a rendőrség. Magyar

Nemzet, 2016. február 1. https://magyarnemzet.hu/archivum/hataron-

tul/pert-vesztett-szekelyzaszlo-ugyben-a-rendorseg-3971726/ (letöltés

ideje: 2019. május 26.)

McCrone, David – Morris, Angela – Kiely, Richard: Scotland – The Brand:

The Making of Scottish Heritage. Edinburgh University Press: Edinburgh,

Miller, Daniel: A fogyasztás mítoszai. Replika, 2005/51–52, 239–256.

Patakfalvi-Czirják Ágnes: Nacionalista szubkultúra és közösségépítés – a

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Erdélyben. Replika, 2017/105.

Patakfalvi-Czirják Ágnes: Szimbolikus konfliktusok és performatív

események a „székely zászló” kapcsán. Regio, 2015/23(2).

Peach, Andrea: Contemporary Craft and the Commodification of National

Identity in 1970s Scotland: What can be learned from cultural policy?

Journal of Design History, 2007/20(3) Autumn. 243–257.

Rostás Szabolcs: Hungarikummá nyilvánították a kürtőskalácsot. Krónika

Online, 2015. december 3. https://kronika.ro/erdelyi-

hirek/hungarikumma-nyilvanitottak-a-kurtoskalacsot (letöltés ideje:

május 26.)

Sebestyén Adrienné: Erdélybe utazni más. A magyar turisztikai irodalom

Erdély-képe. In: Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók.

Budapest–Pécs, Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikáció- és

Médiatudományi Tanszék, 2005. 1–67.

Skey, Michael: National Belonging and Everyday Life. The Significance of

Nationhood in an Uncertain World. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Steiner, B. Christopher: Az autentikusság keresése és az afrikai művészet

feltalálása. Replika, 2008/63. 131–196.

Szalai: Betiltották Romániában az Igazi Csíki Sört. Index.hu, 2017. január

https://index.hu/gazdasag/2017/01/27/betiltottak_romaniaban_az_igazi_

csiki_sort/ (letöltés ideje: 2019. május 26.)

Szőcs Gazda Enikő: A székelyföldi szőttesmozgalom és a Székely Nemzeti

Múzeum. In: Emlékkönyv. A Székely Nemzeti Múzeum százhuszonöt éves

jubileumára. Sepsiszentgyörgy: T3Kiadó, 2013. 203–214.

Vári O. Péter: Székely belháború. Háromszék, 2017. február 15.

https://www.3szek.ro/load/cikk/99734/szekely_belhaboru (letöltés ideje:

május 26.)

Ziuanews.ro: Logo-ul companiei „Covalact" promoveaza harta Ungariei

Mari. Ziuanews.ro, 2015. május 20., https://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-

investigatii/logo-ul-companiei-covalact-promoveaza-harta-ungariei-mari-

?

fbclid=IwAR2HJAgHCZMKrCjjMdaufrNuLhHRYTmtUmDx4mhG0p5F2-

nA471E9urxS8U (letöltés ideje: 2019. május 26.)

Függelék 1. A hivatkozott honlapok

Székely Termékek: szekelytermekek.hu

Ajándék Bázis: ajandekbazis.hu

Csíki Sör: csikisor.hu

Turánia: turania.hu

POPARTCOV: http://www.popartcov.ro/egyesulet.php

Erdély.ma: http://www.erdely.ma/iv-szekely-fesztival-a-magyar-a-magyarnak-baratja-rokona-testvere/

Army Shop: http://army-shop-szhely.hu/shop/hu/armyshop/termek-megtekintes/270

Erdélyi Vásártér:

http://erdelyivasarter.ro/hu/products/81/31/433/szekelyfold--ferfi-polo

L-CO Outlet: http://l-co.unas.hu/spd/L-CO_963745/Szilikon-karkoto-szekely-jelkepekkel-es-szinekkel és http://l-co.unas.hu/spd/L-CO_253794/Szekely-karkoto-szilikon-karkoto-autonomia-felirat
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i1.245

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.