Az észak-erdélyi holokauszt romániai historiográfiája és interpretációja

Gidó Attila

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Levéltári források

Arhivele Diplomatice MAE (Román Külügyminisztériumi Levéltár, Bukarest), Fond Probleme, Problema 217/1983 (Israel)

The Strochlitz Institute for Holocaust Research. Historical Documentation Center (Haifa), The Dr. Yehuda Marton Collection

Sajtó, hivatalos lapok

Curierul Israelit (Bukarest), 1944

Krónika (Kolozsvár), 2014

Menóra (Torontó), 1971

Monitorul Oficial (Bukarest), 2002, 2005, 2015, 2018

Renaşterea Noastră (Bukarest), 1944

Szabadság (Kolozsvár), 2014

Tribuna Ardealului (Kolozsvár), 1944

Új Kelet (Tel-Aviv), 1970

Világosság (Kolozsvár), 1944

Feldolgozások

Alexandru, J. – Benjamin, L. – Brumfeld, D. – Florea, A. – Litman, P. – Stanciu, S. (ed.): Martiriul evreilor din România, 1940–1944. Documente şi mărturii. Bucureşti: Editura Hasefer, 1991.

Ancel, Jean – Eskenasy, Victor: Bibliography of the Jews in Romania. Tel Aviv: The Goldstein-Goren Centre for the History of the Jews in Romania, Diaspora

Research Institute, Tel Aviv University, 1991.

Bodea, Gheorghe I.: Tragedia evreilor din nordul Transilvaniei – 1944. Cluj-Napoca: Editura Hiparion, 2001.

Braham, Randolph L. – Tibori Szabó Zoltán (szerk.): Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, Kolozsvár: Park Könyvkiadó, Koinónia,

Braham, Randolph L. (ed.): Bibliography of the Holocaust in Hungary. New York, Boulder: Rosenthal Institute for Holocaust Studies, Graduate Center, City

University of New York, 2011.

Braham, Randolph L.: Genocide and Retribution. The Holocaust in Hungarian-ruled Northern Transylvania. Boston: M. Nijhoff, 1983.

Braham, Randolph L. (szerk.): A magyarországi holokauszt bibliográfiája. 1–2. kötet, Budapest: Park Könyvkiadó, 2010.

Braham, Randolph L. (ed.): The Tragedy of Romanian Jewry. New York: Columbia University Press, 1994.

Braham, Randolph L.: Politica genocidului. Holocaustul din Ungaria. Bucureşti: Editura Hasefer, 2003.

Braham, Randolph L.: Román nacionalisták és a holokauszt. Kitalált mentőakciók politikai kiaknázása. Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1998.

Braham, Randolph L.: Romanian Nationalists and the Holocaust: The Political Exploitation of Unfounded Rescue Accounts. New York: The Rosenthal Institute

for Holocaust Studies, Columbia University Press, 1998.

Calafeteanu, Ion: Lucrările simpozionului ştiinţific româno–israelian. Anale de Istorie, 1985/1. 71–111.

Carmilly-Weinberger, Moshe (szerk.): Drumul vieţii. Operaţiunea de salvare a evreilor refugiaţi pe graniţa ungaro-română în Transilvania, 1936–1944. Cluj-

Napoca: Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, 1996.

Carmilly-Weinberger, Moshe: Istoria evreilor din Transilvania (1623–1944). Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1994.

Carmilly-Weinberger, Moshe: A kolozsvári zsidóság emlékkönyve. New York: Sepher Hermon Press, 1988 (első kiadás: 1970)

Carmilly-Weinberger, Moshe: The Road to Life. The Rescue Operation of Jewish Refugees on the Hungarian–Romanian Border in Transylvania, 1936–1944. New

York: Shengold Publishers, 1994.

Carmilly-Weinberger, Moshe: Út a szabadság felé! Zsidó menekültek megsegítésének története a Holocaust idején: Erdély, 1936–1944. Cluj-Napoca: Moshe

Carmilly Institute for Hebrew and Jewish History, 1999.

Carmilly-Weinberger, Moshe: A zsidóság története Erdélyben (1623–1944). Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.

Carp, Matatias: Cartea neagra. Le livre noir de la destruction des Juifs de Roumanie, 1940–1944. Paris: Denoël, 2009.

Carp, Matatias: Cartea neagră. Suferinţele evreilor din România, 1940–1944. Bucureşti: Editura Diogene, 1996.

Carp, Matatias: Cartea neagră. Suferinţele evreilor din România, 1940–1944. I. Sao Paulo: Zolcsák Kiadása, 1995.

Carp, Matatias: Cartea neagră. Suferinţele evreilor din România, 1940–1944. Vol. 1., Bucureşti: Tip. Socec, 1946, Vol. 2., Bucureşti: Ed. Dacia Traiana, 1948,

Vol. 3, Bucureşti: Ed. Dacia Traiana, 1947.

Carp, Matatias: Holocaust in Rumania. Facts and Documents on the Annihilation of Rumania's Jews, 1940–1944. Budapest: Primor, 1994.

Carp, Matatias: Holocaust Romániában. Tények és dokumentumok a romániai zsidók pusztulásáról, 1940–1944. Budapest: Primor Kiadó, 1993.

Carp, Matatias: Sărmaş. Una din cele mai oribile crime fasciste. Bucureşti: Tip. Socec, 1945.

Carrier, Peter – Fuchs, Eckhardt – Messinger, Torben: The International Status of Education about the Holocaust. The Global Mapping of Textbooks and

Curricula. Paris, Braunschweig: UNESCO, Georg Eckert Institute for International Textbook Research, 2015.

Case, Holly: Between States. The Transylvanian Question and the European Idea during World War II. Standford, California: Standford University Press, 2009.

Ceauşescu, Ilie: Transylvania, an Ancient Romanian Land. Bucharest: Military Pub. House, 1983.

Ceauşescu, Nicolae: Cuvântare la adunarea festivă din Capitală cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la victoria asupra fascismului şi a 98 de ani de la cucerirea

independenţei de stat a României, 9 mai 1975. Bucureşti: Editura Politică, 1975.

Ciubăncan, Vasile T. – Ganea, Maria I. – Ranca, Ion V.: Drumul Holocaustului. Calvarul evreilor din nord-vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei, 5 IX 1940 –

X 1944. Cluj-Napoca: Editura Ciubăncan, 1995.

Cosman, Ioana (ed.): Shoah în Transilvania de Nord. Depoziţii despre viaţă şi moarte. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2010.

Csősz László – Gellért Ádám: Holocaust Research and Infrastructure in Hungary. Dapim: Studies on the Holocaust, 2017/2. 146–154.

Csősz László – Gidó Attila: Excluşi şi exploataţi. Munca obligatorie a evreilor din România şi Ungaria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Working Paper

nr. 48. Cluj-Napoca: ISPMN, 2013.

Drăgoescu, Anton (coord.): Istoria României. Transilvania. Vol. II (1867–1947). Cluj-Napoca: Editura „George Bariţiu”, 1999.

Egry Gábor–Seres Attila (szerk.): Magyar levéltári források az 1930. évi romániai népszámlálás nemzetiségi adatsorainak értékeléséhez. Cluj-Napoca:

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2011.

Evreii din România între anii 1940–1944. Vol. 4: 1943–1944: Bilanţul tragediei – renaşterea speranţei. Bucureşti: Editura Hasefer, 1998.

Fătu, Mihai – Muşat, Mircea (coord.): Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, septembrie 1940–octombrie 1944. Bucureşti: Editura Politică, 1985.

Faur, Antonio: România – „poartă deschisă” pentru salvarea evreilor (aprilie—august 1944) din Ungaria şi Transilvania de Nord. Contribuţii documentare.

Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2010.

Féder Zoltán: Izraeli könyvtárakban. Két bibliográfia. Tel-Aviv: Eked Kiadó, 2004.

Fischer-Galaţi, Stephen: Fascism, Communism, and the Jewish Question in Romania. In: Vago, Bela – Mosse, George L. (ed.): Jews and Non-Jews in Eastern

Europe, 1918–1945. New York: John Wiley and Sons, 1974.

Florian, Alexandru: Treatment of the Holocaust in Romanian Textbooks. In: Braham, Randolph L. (ed.): The Tragedy of Romanian Jewry. New York: Columbia

University Press, 1994. 237–286.

Fox, Thomas C.: The Holocaust under Communism. In: Stone, Dan (ed.): The Historiography of the Holocaust. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 420–439.

Friling, Tuvia – Ioanid, Radu – Ionescu, Mihail E. (ed.): Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România. Raport Final. Iaşi: Editura Polirom,

Friling, Tuvia – Ioanid, Radu – Ionescu, Mihail E. (ed.): Final Report. International Comission on the Holocaust in Romania. Iaşi, Bucureşti: Polirom, 2005.

Gyémánt, Ladislau: The Jews of Transylvania. A Historical Destiny. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, Institutul Cultural Român, 2004.

Iancu, Carol: Shoah în România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940–1944). Iaşi: Editura Polirom, 2001.

Ioanid, Radu: Holocaustul în România. Distrugerea evreilor şi romilor sub regimul Antonescu, 1940–1944. Bucureşti: Editura Hasefer, 2006.

Iordachi, Constantin: Problema Holocaustului în România şi Transnistria – Dezbateri istoriografice. In: Achim, Viorel – Iordachi, Constantin (ed.): România şi

Transnistria: Problema Holocaustului. Prespective istorice şi comparative. Bucureşti: Curtea Veche, 2004. 23–77.

Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România. Vol. 2, partea 1–2, Bucureşti: Editura FCER, 1988–1990.

Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, Nemzeti

Kisebbségkutató Intézet, 2012.

Kareţki, Aurel – Covaci, Maria: Zilele însângerate de la Iaşi, 28–30 iunie 1941. Bucureşti: Editura Politică, 1978.

Kónya Judit: Pusztulás és gyász: vallásjogi problémák (1945–1949). Regio, 2016/2. 7–21.

Livezeanu, Irina: The Romanian Holocaust: Family Quarrels. East European Politics and Societies, 2002/3. 934–947.

Lobont, Florin: Antisemitism and Holocaust Denial in Post-Communist Eastern Europe. In: Stone, Dan (ed.): The Historiography of the Holocaust. New York:

Palgrave Macmillan, 2004. 240–268.

Lőwy Dániel: A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának a története. Kolozsvár: Koinónia, 2005.

Lőwy Dániel: Sárga csillag Kolozsváron. Kortanúk emlékezései. Kolozsvár: Koinónia, 2017.

Lustig, Oliver: Denaturări şi falsificări care jignesc şi profanează memoria victimelor terorii horthyste. Magazin Istoric, 1987/5. 68–80.

Michman, Dan: Holokauszt és történetírás. Budapest: Balassi Kiadó, 2008.

Moisa, Gabriel: History, Ideology and Politics in Communist Romania, 1948–1989. Budapest: Eötvös Lorád University, 2012.

Mózes Teréz: Staying Human through the Holocaust. Calgary: University of Calgary Press, 2005.

Natalia Lazăr: CSIER – 40 de ani (1977–2017). Interviu cu dr. Lya Benjamin, cercetător CSIER, 24 noiembrie 2017. Revista de Istorie a Evreilor din România,

/2. 232–243.

Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája, 1965–1974. Csíkszereda: Pro-Print, 2011.

Opinion survey regarding the Holocaust in Romania and the perception of interethnic relations. Realized for ”Elie Wiesel” National Institute for the Study of the

Holocaust in Romania. Bucureşti: TNS, 2017.

Petrescu, Florin: Istoria evreilor. Holocaustul. 2. kiad., Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2007.

Pinkas HaKehilot. Encyclopaedia of Jewish Communities. Rumania. Vol. II. Jerusalem: Yad Vashem, 1980.

Pippidi, Andrei (ed.): Holocaustul evreilor români. Din mărturiile supravieţuitorilor. Iaşi: Editura Polirom, 2004.

Remember. 40 de ani de la masacrarea evreilor din Ardealul de Nord sub ocupaţia horthystă. Bucureşti: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Republica

Socialistă Română, 1985.

Rotman, Liviu: Memory of the Holocaust in Communist Romania: from Minimization to Oblivion. In: Soreanu, Mircea (ed.): The Holocaust and Romania.

History and Contemporary Significance. Bucharest: Institute for Political Studies of Defense and Military History, „Goldstein Goren” Diaspora Research Center,

Tel Aviv University, „Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies of Bucharest University, 2003. 205–216.

Shafir, Michael: Between Denial and „Comparative Trivialization”: Holocaust Negationism in Post-Communist East Central Europe. In: Braham, Randolph L. (ed.): The Treatment of the Holocaust in Hungary and Romania During the Post-Communist Era. Boulder: The Rosenthal Institute for Holocaust Studies

Graduate Center, City University of New York, Social Science Monographs, 2004. 43–136.

Shafir, Michael: The Nature of Postcommunist Antisemitism in East Central Europe: Ideology’s Backdoor Return. Journal of Contemporary Antisemitism,

/1. 33–61.

Sodaro, Amy: Exhibiting Atrocitiy. Memorial Museums and the Politics of Past Violence. New Brunswick, Camden, and Newark, New Jersey, and London:

Rutgers University Press, 2018.

Takács Ferenc: Előszó a fordításhoz. In: Carp, Matatias: Holocaust Romániában. Tények és dokumentumok a romániai zsidók pusztulásáról, 1940–1944.

Budapest: Primor Kiadó, 1993.

Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után. Kolozsvár: Koinónia, 2007.

Tibori Szabó Zoltán: Élet és halál mezsgyéjén. Zsidók mentése és menekülése a magyar–román határon 1940–1944 között. Kolozsvár: Minerva, 2001.

Tibori Szabó Zoltán: The Holocaust in Transylvania. In: Braham, Randolph L. – Kovács András (ed.): The Holocaust in Hungary. Seventy Years Later. Budapest

– New York: CEU Jewish Studies Program – CEU Press, 2016. 147–182.

Tibori Szabó Zoltán: Holokauszt: tények és emlékezet. Szabadság, 2015. március 10. 3.

Tibori Szabó Zoltán: Memorialization of the Holocaust in Transylvania during the early post-war period. Southeast European and Black Sea Studies, 2017/2.

–299.

Tibori Szabó Zoltán: Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal. In: Karsai László – Molnár Judit (szerk.): Küzdelem az igazságért.

Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Budapest: MAZSIHISZ, 2002. 663–694.

Tismăneanu, Vladimir – Dobrincu, Dorin – Vasile, Cristian (ed.): Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport final.

Bucureşti: Humanitas, 2007.

Vultur, Smaranda (ed.): Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi. Iaşi: Editura Polirom, 2002.

Weinberger Mózes [Carmilly-Weinberger, Moshe]: Adatok az erdélyi zsidóság történetéhez. In: Löwinger Sámuel (szerk.): Tanulmányok a Zsidó Tudomány

köréből. Dr. Guttmann Mihály emlékére. Budapest: K.n., 1946. 283–298.

Zaharia, Gheorghe – Vajda, Ladislau (ed.): The Antifascist Resistance in the North-East of Transylvania, September 1940–October 1944. Bucureşti: Editura

Academiei Republicii Socialiste România, 1979.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i1.246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.