A roma politikai részvétel és képviselet kérdései. Egy roma párt lehetőségével kapcsolatos érvek pro és kontra

Dobos Balázs

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


A cigányság nem politikai tényező. Interjú Kállai Ernővel. Zoom, 2008. december 14. http://www.zoom.hu/belfold/a-ciganysag-nem-politikai-tenyezo-34271.html?fejezet=0

A roma politika új alapokra helyezését sürgeti az MCF. Világunk, 2005/4. 27.

„Át kellene vinni egy réteget”. Interjú Varga Józseffel, a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány kuratóriumi elnökével. Amaro Drom, 2001/január. 15.

Andriescu, Monica – Gherghina, Sergiu: The Dual Consequences of Politicization of Ethnicity in Romania. ECMI Working Paper, No. 63, 2013.

Báder Csaba: Kell a romapolitika! Romnet, 2013. október 30. http://www.romnet.hu/jegyzetek/2013/10/30/bader_csaba_kell_a_romapolitika

Bíró András: Roma integráció. Élet és Irodalom, 2009. május 8.

Bíró András: Az integráció ára. Élet és Irodalom, 2010. március 5.

Bíró András: Hogyan tovább? Dinamó Műhely, 2014. augusztus 14. http://dinamo.blog.hu/2014/08/14/hogyan_tovabb_764

Cigány Kisebbségi Önkormányzatok I. Országos Kongresszusa. Világunk, 2009/március. 8-9.

Csalog Zsolt: Visszatekintő. Amaro Drom, 1994/6. 28-29.

Dobos Balázs: Roma pártok és választási mobilizáció Magyarországon. Magyar Kisebbség, 2016/3-4. 94-119.

Erőss Gábor, Kovács Éva: Milyen politikai képviseletre van szüksége a romáknak? Dinamó Műhely, 2014. augusztus 31.

http://dinamo.blog.hu/2014/08/31/milyen_politikai_kepviseletre_van_szuksege_a_romaknak

Fodor Ferenc: A kulcsok őrzői. Világunk, 2005/7. 3.

Fraser, Nancy: Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation. In: Fraser, Nancy, Honneth, Axel:

Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. London and Frankfurt: Verso and Suhrkamp, 2003. 7-109.

Gheorghe, Nicolae: Choices to be made and prices to be paid: potential roles and consequences in Roma activism and policy-making. In: Guy, Will (ed.):

From Victimhood to Citizenship. The Path of Roma Integration. A Debate. Budapest: Kossuth, 2013. 41-99.

Hell István: Választások előtt. A cigányok politikai pártjai. Amaro Drom, 1994/3. 4-5.

Hell István: Megalakult a Roma Parlamenti Választási Szövetség. Interjú Horváth Aladárral, az új párt elnökével. Amaro Drom, 1994/4. 4-5.

Hidvégi-B. Attila: Romák, egy zászló alá! Világunk, 2005/7. 4-6.

„Hogy itt gyilkosságoknak leszünk tanúi, az nem kétséges”. Bíró András polgárjogi aktivistával Rádai Eszter készített interjút. Élet és Irodalom, 2008.

július 18.

Horváth Aladár: „Rendezni végre közös dolgainkat” Galamus Csoport, 2013. november 4. http://www.galamus.hu/index.php?

option=com_content&view=article&id=337309_rendezni_vegre_kozos_dolgainkat

Horváth Aladár: Válasz: mi leszünk sorsunk alakítói. Beszélő Roma Blog, 2013. december 13. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/valasz-mi-leszunk-

sorsunk-alakitoi

Horváth Margit: Ötéves a Phralipe. Phralipe, 1994/4. 3-4.

Kállai Ernő: Vannak-e cigányok, és ha nincsenek, akkor kik azok? Regio, 2014/2. 114-146.

Kellene egy lobbi. Interjú Tamás Gáspár Miklóssal, a Szabad Demokraták Szövetségének országgyűlési képviselőjével. Phralipe, 1990/1. 13-15.

Kerékgyártó István: A roma politizálás esélytelensége. Lungo Drom, 1993/október. 17.

Kerékgyártó István: Az ijesztgetés lélektana. Lungo Drom, 1994/április. 16-17.

Kovats, Martin: Sorskérdés kulcskérdései. Világunk, 2003/9. 11-13.

Krémer Balázs: Bíró Andrásnak igaza van. Bíró Andrásnak nincs igaza. Dinamó Műhely, 2014. szeptember 4.

http://dinamo.blog.hu/2014/09/04/biro_andrasnak_igaza_van_biro_andrasnak_nincs_igaza

László Zoltán: Nagy összefogások, kis esélyek. Amaro Drom, 2006/február. 4-6.

Magyar, cigány és zsidó áldozatok vetélkedője. Bíró András szerint a romák polgárrá válásához szükség van az etnikai tudat erősítésére. Népszabadság,

június 27.

Marushiakova, Elena – Popov, Vesselin: The Roma – a Nation without a State? Historical Background and Contemporary Tendencies. In: Burszta, W. –

Kamusella, T. – Wojciechowski, S. (eds.): Nationalisms Across the Globe: An overview of the nationalism of state-endowed and stateless nations.

Poznan: School of Humanities and Journalism, 2005. 433-455.

McGarry, Aidan: Who Speaks for Roma? Political Representation of a Transnational Minority Community. New York: Continuum, 2010.

Nagel, Joane: Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture. Social Problems, 1994/1. 152-176.

„Nem magyarázható minden a körülményekkel…” Bíró András polgárjogi aktivistával Rádai Eszter készített interjút. Élet és Irodalom, 2005. március 11.

Neményi Mária – Szalai Júlia: Elbeszélt évtizedek. A roma politika közelmúltbeli története a roma politikusok szemével. In: Kóczé Angéla, Neményi

Mária, Szalai Júlia (szerk.): Egymás szemébe nézve. Az elmúlt fél évszázad roma politikai törekvései. Budapest: MTA TK Szociológiai Intézet, 2017. 15-

Niedermüller Péter: Kell-e „romapolitika”? Galamus Csoport, 2013. október 29. http://www.galamus.hu/index.php?

option=com_content&view=article&id=336263_kell_e_romapolitika

Osztojkán Béla: Ötszázalékos illúzió! Világunk, 2001/augusztus-szeptember. 3-5.

Osztojkán Béla: Miért kell ilyen párt? Világunk, 2006/2. 4.

Pap András László: Csak az menjen ornitológusnak, aki madár? Adalékok az etnikai hovatartozás és a kisebbségi regiszter alkotmányos kérdéseihez.

Beszélő, 2004/1. 28-35.

Phillips, Anne: Democracy and Difference. Cambridge: Polity Press, 1993.

Phillips, Anne: The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Pitkin, Hannah Fenichel: The Concept of Representation. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.

Pokorni Zoltán, a Fidesz elnöke a Fidesz-MDF-Lungo Drom választási együttműködési megállapodásról. Világunk, 2002/január. 10.

Ravasz Ábel: A romák politikai képviseletéről. Dinamó Műhely, 2014. augusztus 21. http://dinamo.blog.hu/2014/08/21/a_romak_politikai_kepviseleterol

Roma Parlamenti Választási Szövetség – sajtótájékoztató. MTI, 1994. február 23.

Rostas, Iulius: Roma Participation: From Manipulation to Citizen Control. Roma Rights, 2012. 3-7.

Rostás-Farkas György: Kis nép is lehet naggyá. Kethano Drom, 2001/3-4. 4-6.

Rövid Márton: Solidarity, Citizenship, Democracy: The Lessons of Romani Activism. In: Halwachs, Dieter (ed.): European Yearbook of Minority Issues,

Vol. 10, 2011. Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013. 381-396.

Tátrai Patrik et al.: Etnikai besorolási gyakorlatok. A cigányság külső kategorizálását befolyásoló tényezők. Socio.hu, 2017/2.

www.socio.hu/uploads/files/2017_2/tatrai_tan.pdf

Tremlett, Annabel, McGarry, Aidan: Challenges Facing Researchers on Roma Minorities in Contemporary Europe: Notes towards a Research Program.

ECMI Working Paper, no. 62, 2013.

Vajda Imre: Asszimiláció, integráció, szegregáció, egységesítés. Világunk, 2003/január. 12.

Van kisebbségi törvény? Világunk, 2005/3. 10-12.

Vermeersch, Peter: Ethnic minority identity and movement politics: The case of the Roma in the Czech Republic and Slovakia. Ethnic and Racial Studies,

/5. 879-901.

Zolnay János: Politikai kalandorság – a Magyarországi Cigány Pártról. Beszélő Roma Blog, 2013. december 5. http://beszelo.c3.hu/blog/zolnay-

janos/politikai-kalandorsag-%E2%80%93-a-magyarorszagi-cigany-partrol
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i1.250

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.