Nemzetiségi szervezetek pályázati támogatása Magyarországon. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nemzetiségi pályázatainak elemzése (2012–2017)

Morauszki András

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Ali, Tahir Mahmood – Gull, Sana: Government Funding to the NGOs: A Blessing or a Curse? Research in Business and Social Science, 2016,

Volume 5, Issue 6. 51–61.

Balázs Zoltán: Lassú civilizálódás. Politikatudományi Szemle, 2009/3.

–175.

Barna Gergely: Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai

elemzése. Erdélyi társadalom, 2004/2. 85–112.

Biró A. Zoltán: Intézményesedési folyamatok a romániai magyar

társadalomban 1989-1995 között. In: Biró A. Zoltán: Stratégiák vagy

kényszerpályák? Tanulmányok a romániai magyar társadalomról.

Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 1998. 15–50.

Fennema, Meindert: The Concept and Measurement of Ethnic Community.

Journal of Ethnic and Migration Studies, 2004, Volume 30, Issue 3. 429–

doi: 10.1080/ 13691830410001682025.

Haász Nikolett: A Komárom-Esztergom megyei német nemzetiségi civil

szervezetek kapcsolathálózati elemzése. Szakdolgozat. Pázmány Péter

Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézet. 2010

Hegedűs Dániel: Egy rendezetlen viszony fogalmi dichotómiái. Civilek a

kisebbségi vagy kisebbségek a civil társadalomban? In: Szabó Máté

(szerk.): Civil társadalom: elmélet és gyakorlat. Budapest: Rejtjel Kiadó,

116–134.

Kiss Dénes: A romániai magyar nonprofit szervezetek – 2009–2010. A szervezetek adatbázisának bemutatása és a nonprofit szektor szociológiai elemzése. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségről, Nr. 37.

Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010.

Kuti Éva: Country Report: Hungary. In: Vandor, Peter – Traxler, Nicole –

Millner, Reinhard – Meyer, Michael (eds.): Civil Societies in Central and

Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Bécs: ERSTE Stiftung

Studies, 2017. 58–74.

Kuti Éva: Zárszámadás a Nemzeti Civil Alapprogram első pályázati

fordulójáról. Civil Szemle, 2005/1. 111–134.

Lajtai Mátyás: A kisebbségi civil szervezetek parlamenti finanszírozása

–2010. In: Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.): Asszimiláció,

integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és modellek a

kisebbségkutatásban. Budapest: Argumentum, 2011. 265–300.

Morauszki András: Az Illyés Közalapítvány Csemadok Szakmai Tanácsa

támogatásainak elemzése (1996–2006). Civil Szemle, 2012/1. 103–120.

Morauszki András – Porubszky Zoltán: A törzsvendég és a többiek. Az

Illyés Közalapítvány szerepe a szlovákiai magyar kulturális intézmények

támogatásában, 1996–2006. In: Kötél Emőke – Szarka László (szerk.):

Határhelyzetek II. Kultúra – Oktatás – Nyelv – Politika. Budapest: Balassi

Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2009. 171–192.

Nagy Mirtill – Tóth Károly: A kulturális intézményrendszer forrásai és

finanszírozása. In: Csanda Gábor – Tóth Károly (szerk.): Magyarok

Szlovákiában. III. köt.: Kultúra (1989–2006). Somorja–Dunaszerdahely:

Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó. 2006. 241–

Pápay Boróka Tímea: Állami forráselosztás a romániai magyar nonprofit

szektoron belül. In: Szoták Szilvia (szerk.): Határhelyzetek V.

Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben.

Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. 411–427.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i1.251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.