Cserkészliliom és kőtábla. A zsidó identitás újjáépítésének törekvései a két világháború közötti neológiában Vidor Pál életének példáján

Gombocz Eszter

Absztrakt


A tanulmány a két világháború közötti asszimilációs/disszimilációs stratégiák vázlatos ismertetése mentén a 311-es Vörösmarty cserkészcsapat tudós rabbijának, dr. Vidor Pálnak a cserkészethez, mint ifjúságnevelési módszerhez fűződő viszonyát vizsgálja. A cikk néhány idős cserkésszel készült interjú, valamint a csapat dalkincsének alapján kitér a Vörösmarty cionista „beütésére” is, amely egyrészt a Kadimah (a csapat elődjének) öröksége, másrészt önerősítő, zsidó etnicista stratégiára vall. Utóbbi azonban mégsem vált a zsidó-magyar együttélést megtagadó egységes disszimilációs törekvéssé. Voltak ugyan, akik közelebb álltak a cionizmus eszméihez, a legtöbben bíztak a zsidó-magyar együttélés fönntarthatóságában.

Kulcsszavak: zsidó cserkészet, Vörösmarty Cserkészcsapat, Vidor Pál, neológia, identitás

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Bagoly őrs naplója, 1943. április 22–24. In: Bánki György – Gerő Zsolt, szerk.: A 311. Vörösmarty cserkészcsapat 1934 – 1938. Emlékek – emlékképek.

Budapest: A 311. Vörösmarty Cserkészcsapat Öregcserkész Klubja, 2004.

Bak János: A 311. Vörösmarty cserkészcsapat folklórjából. Alapításának 90. évfordulójára. Budapest: [szerzői kiadás], 2014.

Bánki György – Gerő Zsolt (szerk.): A 311. Vörösmarty cserkészcsapat 1934 – 1938. Emlékek – emlékképek. Budapest: A 311. Vörösmarty Cserkészcsapat

Öregcserkész Klubja, 2004.

Benoschofszky Imre – Vidor Pál (szerk.): Évkönyv. A Budai Izraelita Hitközség Kulturális Szakosztálya Ifjusági Csoportjának 1930/31 évi

működéséről.Budapest: Phoebus Nyomda, 1931.

Benoschofszky Imre – Vidor Pál (szerk.): Évkönyv. A Budai Izraelita Hitközség Kulturális Szakosztálya Ifjusági Csoportjának 1933/34 évi működéséről.

Budapest: Phoebus Nyomda, 1934.

Benoschofszky Imre – Vidor Pál (szerk.):Évkönyv. A Budai Izraelita Hitközség Kulturális Szakosztálya Ifjusági Csoportjának 1936–38 évi működéséről. VII–

VIII. Budapest: Phoebus Nyomda, 1938.

Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem.Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950. Budapest: Balassi Kiadó, 2008.

Gombocz Eszter: Zsidó iskolások. http://zsidoiskolasok.tk.mta.hu

Hrotkó Larissza: Vidor Pál ürügyén. „A Chóréb ormán”. Remény, 2007. 2. 53.

Kiképzési szabályzat. Vezetői utasítás. Tervezet. Budapest: Magyar Cserkészszövetség, 1932. (Cserkészszabályzatok 3.)

Munkácsi Bernát: Az izraelita vallásoktatás újabb országos rendezésének előmunkálatai. Budapest, 1930.

Rajhíradó. Kézirat gyanánt. Kiadja a 311. sz. Vörösmarty cserkészcsapat I. raja. 1929/30 – 1930/31. [A címlapon „dr. Vidor Pál rabbi Budapest” feliratú

pecsét, és Vidor Pál saját kezű aláírása, alatta kézzel írott évszámmal: 1932.]

Schweitzer Gábor: Vigyázó szemetek Cionra vessétek 2. Nézetek a magyarországi cionista mozgalomról a két világháború közötti zsidó sajtóban. Szombat

január 1. https://www.szombat.org/archivum/vigyazo-szemetek-cionra-vessetek-ii

Szabolcsi Lajos: A zsidó cserkészek a gödöllői világtáborban. Egyenlőség, 1933. 41. 1–2.

Szabolcsi Lajos: Péntekesti istentisztelet a gödöllői park fái alatt. Egyenlőség, 1933. 42. 1.

Takács Pál: A zsidó cserkész első próbája. Libanon, 1938, 133–134.

Temesy Győző: Magyarország története cserkészek számára. Budapest: Magyar Cserkészszövetség, 1928.

Tíz év a liliomos lobogó alatt. A Budai Izraelita Hitközség „Vörösmarty” cserkészcsapatának története 1924–1934. Budapest: Fáklya,1934.

Vidor Pál: „Szól a kakas már…” a tábortűz mellett. A zsidó cserkészek táborozása.Egyenlőség, 1932. 42. szám, 6.

Vidor Pál: A budai zsidóság nagy cserkészhete. Egyenlőség, 1934. 25. 24.

Vidor Pál: A gödöllői táborozás. Seregszemle a jamboree előtt. Egyenlőség,1933. 39. 11.

Vidor Pál: A zsidó cserkész első próbája. Budapest: [szerzői kiadás],1938.

Vidor Pál: A zsidó cserkész vallási ismeretei. Magyar-Zsidó Szemle, 1933/5–8. Morija-melléklet, 164–168.

Vidor Pál: A zsidó cserkészet (a zsidó ifjúság nevelésének egyik útja). In: Vidor Pál: A Szombat könyve. Budapest: Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége,

= 1942]. (Javne könyvek 8.)
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i2.260

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.