Numerus clausustól a numerus nullusig. A zsidó cserkészek kirekesztése a Magyar Cserkészszövetségből

Vörös Kata

Absztrakt


A tanulmány bevezetést nyújt a Magyar Cserkészszövetség zsidóellenes intézkedéseibe. Tárgyalja a zsidó cserkészek fokozatos jogfosztását, elsősorban levéltári forrásokra hagyatkozva, a szövetség által tervezett és lefektetett szabályokat mutatja be, 1919-től a szövetség harmadik megalakulásától 1941-ig, a zsidó cserkészek kizárásának véglegesítéséig.

Kulcsszavak: antiszemitizmus, cserkészet, ifjúsági mozgalom, szegregáció, zsidóság

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


A magyar cserkészetben dühöng a fajvédelem. Új Kelet, 1924.08.04. 5.

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályai. Budapest: Magyar Cserkészszövetség, 1928.

A zsidó cserkészek elintézetlen ügye. Egyenlőség, 1926. június 26. 5.

Az antiszemita cserkészkönyvet gróf Khuen-Héderváry főcserkész elítéli, de a Cserkészszövetség nem intézkedik ellene. Esti Kurir, 1931.11.22. 3.

Bodnár Gábor: Scouting in Hungary. Cleveland: Hungarian Scout Association, 1986.

Budapest Főváros Levéltára, HU-BFL X.59. Tauber József cserkész levele a Bécsben tanuló Kápolnai Józsefhez, 1921.02.07.

Budapest Főváros Levéltára, HU-BFL X.59. Toldi cserkészcsapat feloszlató nyilatkozat, 1941.12.21.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/1./1920/2. Dr. Papp Gyula: Jelentés a cserkészmunkáról. Budapest: 1920.01.18.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/1./1920/2. Jelentés az alakuló „Darú” cserkészcsapatról, 1920.06.21.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/1./1920/2. Ne tagadjatok meg!… szórólap, 1920.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/10./1926./I. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályai, 1926.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/128./PF/1921/1-5. OIB gyűlés jegyzőkönyve, 1921.09.22.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/131./1925./22. OIB gyűlés jegyzőkönyve, 1925.01.14.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/137./1937./9. OIB Jegyzőkönyv, 1937.09. 22.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/138./PF/1940./3. Dr. Papp Antal felszólalása, 1940.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/15./1928./I./1. Alapszabályzat: „Jelen összeállítás a Magyar Cserkészszövetség alapszabály módosításával

kapcsolatban beérkezett hozzászólásoknak a jelenleg érvényben lévő alapszabályok szövegével való szembeállítása”, 1928.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/5./1924/I. Jegyzőkönyvkivonat, 1924.10.15.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/59./1. Alapszabálymódosítást szorgalmazó levél, 1935. 12.01.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/59./II./20. Éry Emil levele a 940. Petőfi cserkészcsapat parancsnokságának, 1935.07.08.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/64./1936./1. Alapszabálymódosítás tervezete, 1936.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/88./I./1. Alapszabály módosítás előkészítő ülésének jegyzőkönyve, 1940.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/88./I./1. Alapszabály módosítás indoklása 1940.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/88./I./10. Zöld körlevél. 1940/5.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/88./I./12. Képviselőház ülésének jegyzőkönyvének kivonata, 1940.

Cserkész Könyvtár- és Levéltár, Gödöllő, P 1359/88./I./9. Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve, 1940.12.15.

Cserkész Könyvtár- és LevéltárLevéltár, Gödöllő, P 1359/128./PF/1921/1-5. OIB gyűlés jegyzőkönyve, 1921.10.28.

Dr. Elek Mór felszólalása 1922.10.30. Fővárosi Közlöny, 1922/48. 2468.

Egy cserkésztábornok és néhány kisdiák. Világ. 1924.07.27. 4.

Gergely Ferenc: „A cserkészszövetség egyéni tagja csak krisztusi világnézetű magyar állampolgár lehet.” Levelek, dokumentumok 1937–1944. Ifjúsági

Szemle, 1984/4. 85–103.

Gergely Ferenc: A Magyar Cserkész Szövetség „zsidótlanítása”. In: Évkönyv 1985–1991. Budapest: Országos Rabbiképző Intézet, 1991. 62–77.

Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története 1910–1948. Budapest: Gönczöl Kiadó, 1989.

Gergely Ferenc: Hogyan lett a Magyar Cserkészszövetségből „mozgalom”? In: Zombori István (szerk.): Magyar cserkészet – Világcserkészet. Szeged:

Felelős Kiadó: Trogmayer Ottó, 1989. 87–119.

Kéthly Anna felszólalása. Nemzetgyűlési napló, 1922. XXI. kötet, 1924. február 21. 134.

Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma, 1940. Országos értesítés a zsidó cserkészet végleges rendezéséről, 1940.09.13.

Szívós Donát: Kell-e új világnézet a cserkészetben? Táborkereszt, 1940/22. 5.

Temesi Győző: Magyarország története cserkészek számára. Budapest: Magyar Cserkészszövetség, 1928.

Tíz év a liliomos lobogó alatt (A Budai Izraelita Hitközség „Vörösmarty” cserkészcsapatának története) 1924–1934. Budapest: Fáklya, 1934.

Vidor Pál: A zsidó cserkész első próbája. Budapest: Szerzői kiadás, 1938.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i2.261

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.