Az Erdélyi Magyar Hírügynökség (1983–1989) története

Tímár Norbert

Absztrakt


A dolgozat az Ara-Kovács Attila által Nagyváradon alapított, de alapvetően már Budapestről működtetett Erdélyi Magyar Hírügynökség (Hungarian Press of Transylvania) 1983-tól 1989-ig tartó működését tárj fel, illetve a hírügynökség által termelt híranyagot vizsgálja tematikus tartalomelemzés módszerével. A kutatás során megállapítást nyert, hogy a hírügynökség két fő célt szolgált: a romániai magyar kisebbségi elitek sérülékeny helyzetükből adódó meggyengült önreprezentációs és diskurzusmeghatározó képességéből kiindulva, közvetítőkön keresztül beszerzett, magyarul, majd angol és német nyelven is közölt híreivel és jelentéseivel megpróbált közbenjárni az értelmiségi intézményvédelem terén. Másrészt a romániai magyarság nehézségeiről nemzeti szempontok helyett emberi jogi szemlélettel tudósított, amellyel könnyebben befogadhatóvá tette a közösség problémáit Nyugaton, ám mint közvetítő, alárendelte magát a jogvédelmi szervezetek és a Szabad Európa Rádió önlegitimációs törekvéseinek.

Kulcsszavak: romániai magyarság, Erdélyi Magyar Hírügynökség, emberi jogok

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Források

(Ara-Kovács Attila): Miért éppen rólunk nincs szó?, Ellenpontok, 1982, 7.

Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, I210560, vol. 5, ff. 20-21.

Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentései 1983–1989. http://emh.adatbank.ro/index.php?osszes=1

Bégány Attila”, Magyar Nemzet, 2005. 07. 16. https://mno.hu/migr_1834/mindig-ellenzekben-552723)

Interjú Ara-Kovács Attilával az Erdélyi Magyar Hírügynökségről. Készítette: Bárdi Nándor, Budapest, 2016. december 4.

Interjú Blénesi Évával az Erdélyi Magyar Hírügynökségről. Készítette: Bárdi Nándor, Budapest, 2016. december 3.

Interjú Blénesi Évával az Erdélyi Magyar Hírügynökségről. Készítette: Bárdi Nándor és Timár Norbert, Budapest, 2017. augusztus 21.

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, HHRF Archívum

Timár Norbert: Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989, é. n. http://emhrepertorium.adatbank.ro

Vera and Donald Blinken Open Society Archives Records of Radio Free Europe/Radio Liberty Reseach Institute

Feldolgozások

Ara-Kovács Attila: A rinocérosz éve, Beszélő, 1999, III, IV, 2.

Ara-Kovács Attila: Egy hírügynökség története, ÉS, 2005. augusztus 26. 34.

Cs. Gyimesi Éva: Szem a láncban: bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába. Kolozsvár: Komp-Press, 2009.

Géring Zsuzsanna: Tartalomelemzés: A virtuális és a ’valós’ világ határán. Egy vállalati honlap-elemzés bemutatása, Kultúra és Közösség, 2014, 5,

Hermann Gabriella: A diaszpóra-politika koncepciójának különböző aspektusai és lehetséges tanulságai kutatás számára, Kisebbségkutatás, 2015,

XXIV, 2.

Herner-Kovács Eszter: Challenging the Conventional Wisdom: Ethnic Lobby Success in the United States: the Case of HHRF, Minorities Research,

, XV.

Herring, Susan C.: Web Content Analysis: Expanding the Paradigm. In: Hunsinger, J. – Allen, M. – Klastrup, L. (eds.): The International Handbook of

Internet Research. Dordrecht: Springer Verlag, 2010

Kaszás Veronika: A magyarországi „alternatív szervezetek” fellépése az erdélyi menekültek ügyében 1988–1989-ben, Múltunk, 2014, 59, 1.

Krippendorff, Klaus: Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Thousands Oaks: Sage Publications, 2004.

Laguerre, Michel S.: Diaspora, politics, and globalization. New York & Houndmills, England: Palgrave Macmillan, 2006.

McMillan, Sally J.: The Microscope and the Moving Target: The Challenge of Applying Content Analysis to the World Wide Web, Journalism & Mass

Communication Quarterly, 2000, 77, 1.

Molnár Gusztáv: Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai 1985–1989. Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2004.

Molnár János: Az egyetlen. Az Ellenpontok és az ellenpontosok története. Szeged: Magánkiadás, AGAPÉ Kft., 1993.

Novák Csaba Zoltán: Holtvágányon. A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája II. 1974–1989. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2017.

Szőczi Árpád: Temesvár. A romániai forradalom kitörésének valódi története. H. n.: Partium Irodalmi Társaság, 2013.

Tóth Károly Antal – Tóth Ilona: Egy szamizdat az életünkben. Az Ellenpontok. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2017.

Vincze Gábor: Lăncrănjantól Lăncrănjanig. Fejezetek a magyar-román kapcsolatok nyolcvanas évekbeli történetéből, Magyar Kisebbség, 2006, 10,

-42. (3-4.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i2.264

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.