Az etnikai polarizáció és a jólét összefüggései Erdélyben

Csata Zsombor

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Alesina, Alberto – Baqir, Reza – Easterly, William: Public Goods and Ethnic Divisions. The Quarterly Journal of Economics, Volume 114, Issue 4, 1999. 1243–1284. doi: 10.1162/003355399556269.

Alesina, Alberto – Devleeschauwer, Arnaud – Easterly, William – Kurlat, Sergio –Wacziarg, Romain:

Fractionalization. Journal of Economic Growth, Volume 8, Issue 2, 2003. 155–194.

Arcand, Jean-Louis: Development economics and language: the earnest search for a mirage? International

Journal of the Sociology of Language, 121 (1), 1996. 119–157. doi: 10.1515/ijsl.1996.121.119.

Arcand, Jean-Louis – Grin, François: Language in Economic Development: Is English Special and is Linguistic

Fragmentation Bad? In: Erling, Elizabeth J.– Seargeant, Philip (eds): English and Development: Policy,

pedagogy and globalization, Bristol: Multilingual Matters, 2013. 243–267.

Banerjee, Abhijit – Lakshmi, Iyer – Somanathan, Rohini: History, Social Divisions, and Public Goods in Rural

India. Journal of the European Economic Association, Volume 3, Issue 2–3, 2005. 639–647. doi:

1162/jeea.2005.3.2-3.639.

Benedek József – Török Ibolya – Máthé Csongor: Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea etno-

culturală şi organizarea administrativ-teritorială în România. Cluj: Cercetarea Minorităților Naționale din

România, 2013.

Benedek József – Török Ibolya – Máthé Csongor: Evidence-based designation of development regions in

Romania. Regional Statistics, 2018. 8(1), 120-140.

Brenner, Neil – Marcuse, Peter – Mayer, Margit (eds.): Cities For People, Not For Profit: Critical Urban Theory

And The Right To The City. London: Routledge, 2011.

Cederman, Lars-Erik – Wimmer, Andreas – Min, Brian: Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis.

World Politics, Volume 62, Issue 1, 2009. 87–119. doi: 10.1017/S0043887109990219.

Collier, Paul: Implications of ethnic diversity. Economic Policy, 16 (32), 2001. 128–166. doi:10.1111/1468-

00072.

Collier, Paul – Gunning, Jan Willem: Explaining African economic performance. Journal of economic literature,

Volume 37, Issue 1, 1999. 64–111. doi: 10.1257/jel.37.1.64.

Costa, Dora L. – Kahn, Matthew E.: Civic engagement and community heterogeneity: An economist's

perspective. Perspectives on Politics, Volume 1, Issue 1, 2003. 103–111. doi: 10.1017/S1537592703000082.

Csata Zsombor: The Social Determinants of Entrepreneurial Activity in Rural Transylvania. Studia Sociologia,

(1), 2012. 101–124.

Csata Zsombor (szerk.): Vállalkozók – elvárások, lehetőségek és nehézségek. Kutatásjelentés. Kolozsvár:

Interetnikus Viszonyok Kutatóközpontja, 2011.

Csata Zsombor: Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek Romániában, etnikai metszetben. Erdélyi Társadalom,

15 (1), 81–103. doi: 10.17177/77171.191.

Csata Zsombor: Economy and Ethnicity in Transylvania. In: Kiss Tamás – Székely István Gergő – Toró Tibor

– Bárdi Nándor – Horváth István (eds.): Unequal Accommodation of Minority Rights. Cham: Palgrave

Macmillan, 2018.

Easterly, William: Can Institutions Resolve Ethnic Conflict? Economic Development and Cultural Change, 49

(4), 2001. 687–706. doi: 10.1086/452521.

Easterly, William – Levine, Ross: Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions. The Quarterly Journal

of Economics, Volume 112, Issue 4, 1997. 1203–1250. doi: 10.1162/003355300555466.

Fishman, Joshua A.: Some Contrasts between Linguistically Homogeneous and

Linguistically Heterogeneous Polities. In: Fishman, Joshua A. – Ferguson, Charles A. – Das Gupta, Jyotirindra

(eds): Language problems of developing nations. New York: Wiley, 1968.

Florida, Richard: Bohemia and economic geography. Journal of Economic Geography, 2 (1). 2002. 55–71.

doi: 10.1093/jeg/2.1.55.

Fosztó László: Colecţie de studii despre romii din România. Cluj-Napoca: Editura ISPMN, Kriterion, 2009.

Glaeser, Edward L. – Kolko, Jed – Saiz, Albert: Consumer city. Journal of Economic Geography, Volume 1,

Issue 1, 2001. 27–50. doi: 10.1093/jeg/1.1.27.

Grin, François: Linguistic diversity and economic outcomes: Can we identify credible causal connections? FTI,

University of Geneva IPSA, Poznań, July 2016.

Habyarimana, James – Macartan Humphreys – Daniel N. Posner – Jeremy Weinstein: Coethnicity: Diversity

and the Dilemmas of Collective Action. New York: Russell Sage, 2009.

Horváth Réka: A területrendezés és regionális fejlesztés céljai, dokumentumai és szereplői Romániában .

Közgazdász Fórum, 2009. 12 (87), 3–14.

Ionescu-Heroiu, Marcel – Burduja, Sebastian – Sandu Dumitru: Competitive cities: Reshaping the economic

geography of Romania: Report. Bucharest, 2013.

Kiss Tamás: Támpontok az erdélyi etnikai rétegződési rendszer vizsgálatához II. Pro Minoritate, 2010/2. 3–

Kiss Tamás: Etnikai rétegződési rendszer Erdélyben és Romániában. A magyarok társadalmi pozíciói. Regio,

22 (2), 187–245.

Lian, Brad – Oneal, John R.: Cultural diversity and economic development: a cross-national study of 98

countries, 1960-1985. Economic Development and Cultural Change, Volume 46, Issue 1, 1997. 61–77.

Liu, Amy: Standardizing Diversity: The Political Economy of Language Regimes. Philadelphia: University of

Pennsylvania Press, 2015.

Marcuse, Peter – Kempen, Ronald Van: Globalizing cities: A new spatial order? Oxford: Blackwell, 2000.

Montalvo, Jose G. – Reynal-Querol, Marta: Ethnic diversity and economic development. Journal of

Development Economics, 76 (2), 2005. 293–323. doi: 10.1016/j.jdeveco.2004.01.002.

Muir, Richard: Modern political geography. Macmillan International Higher Education, 2015.

Musterd, Sako – Ostendorf, Wim:Urban segregation and the welfare state. Inequality and exclusion in

western cities. London: Routledge, 2013.

Németh Ádám: Diversity Studies: új társadalomtudományi paradigma? Regio, 2016. 24 (2), 203–218.

Németh Ádám: Etnikai homogenizálódás, fragmentálódás és polarizálódás a XX-XXI. századi Baltikumban.

PhD-értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola, 2014.

Ottaviano, Gianmarco I.P. – Peri, Govanni: The economic value of cultural diversity: evidence from US cities.

Journal of Economic Geography, Volume 6, Issue 1, 2006. 9–44.

Pool Jonathan: National Development and Language Diversity. In: Fishman, Joshua A. (ed.): Advances in the

Sociology of Language, Volume II. The Hague: Mouton, 1972.

Putnam, Robert D.: Our kids: The American Dream in crisis. New York: Simon & Schuster, 2015.

Putnam, Robert D.: E Pluribus Unum: Diversity and community in the twenty-first century. Scandinavian

Political Studies, 30(2), 2007.137–174. doi: 10.1111/j.1467-94477.2007.00176.x.

Salat Levente: Kulturális megosztottság és demokrácia. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011.

Sandu, Dumitru: Local human development index (LHDI). 2016. doi: 10.13140/RG.2.1.1881.8326

Taylor, Charles Lewis – Hudson, Michael C. – Russett, Bruce M.: World handbook of political and social

indicators. New Haven: Yale University Press, 1972.

Veres Valér: Nemzeti identitás Erdélyben – szociológiai olvasatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005.

Veres Valér: Népszámlálás 2011: A népességszám, foglalkozásszerkezet és iskolázottság nemzetiség szerinti

megoszlása Romániában. Erdélyi Társadalom, 2013. (11) 2, 23–54. doi: 10.17177/77171.133.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i3.274

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.