Transzmigránsok vagy vándormunkások? Az alacsony iskolázottságú észak-magyarországi szegények egzisztenciális mobilitása és transznacionalitás korlátai

Durst Judit

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Al-Ali, Nadje – Black, Richard – Koser, Khalid: The limits to ’transnationalism’: Bosnian and Eritrean refugees in Europe as emerging transnational communities. Ethnic and Racial Studies, Volume 24, Issue 4. 2001. 578–600. https://doi.org/10.1080/01419870120049798

Basch, Linda – Glick Schiller, Nina – Szanton Blanc, Cristina : Transnational Projects: A New Perspective. Chapter One.

In: Basch, Linda – Glick Schiller, Nina – Szanton Blanc, Cristina (szerk.): Nations Unbound. Transnational Projects,

Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. London and New York: Routledge, 1994. 1–21.

Bernardi, Laura – Hatter, Ingrid: Anthropological Demography of Europe. Demographic Research, 17(18). 2007. 543–

Castles, Stephen: Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of Ethnic and Migration

Studies, 36(10). 2010. 1565–1586. DOI:10.1080/1369183X.2010.489381

Ciaschi, Patrick: Around and Around: The Politics of Mobility in Everyday Lives of Roma in current day Hungary.

Intersections, Vol. 16, (2–3). 2018.

Dahinden, Janine: Contesting transnationalism? Lessons from the study of Albanian migration networks from former

Yugoslavia. Global Networks, 5(2), 2005. 191–208. DOI: 10.1111/j.1471-0374.2005.00114.x

Durst, Judit: „It’s better to be a Gypsy in Canada than being a Hungarian in Hungary”: The „new wave” of Roma

migration. In: Vidra, Zs. (ed): Roma migration to and from Canada: The Czech, Hungarian and Slovak case. CEU-CPS,

Budapest. 2013. 203–248.

Durst, Judit: „Félünk, hogy miattuk hazaküldenek minket is”: Elias „beágyazottak és kívülállók” figurációjának különböző

szintjei a Magyarországról kivándorolt romák esetében. Erdélyi Társadalom, Volume 2. 2014. DOI: 10.17177/77171.148

Durst, Judit – Nyírő, Zsanna: Constrained choices, enhanced aspirations: Transnational mobility, poverty and

development. A case study from North Hungary. Review of Sociology, 28(4). 2019. 4–36.

Enright, Barbara: (Re)considering New Agents: A Review of Labour Market Intermediaries within Labour Geography.

Geography Compass, 7(4). 2013. 287–299.

Glick Schiller, Nina: A global perspective on migration and development. Social Analysis, Volume 5, Issue 3. 2009. 14–

DOI: 10.3167/sa.2009.530302

Grill, J.: ‘Endured Labour’ and ‘Fixing Up’ Money: The Economic Strategies of Roma Migrants in Slovakia and in the UK.

In Brazzabeni, M., Cunha, M. I., and Fotta, M. (eds.): Gypsy Economy. Romani Livelihoods and Notions of Worth in 21st

Century. New York – Oxford: Berghahn Books, 2015. 88–106.

Guarnizo, Luis Eduardo – Portes, Alejandro: From assimilation to transnationalism: determinants of transnational

political action among contemporary immigrants. Working Paper Series, Center for Migration and Development,

Princeton University, 2001.

Guarnizo, Luis Eduardo: The Economics of Transnatioanl Living. The Internatioanl Migration Review, Volume 37(3).

666–699.

Hage, Ghassan: Waiting Out the Crisis: On Stuckedness and Governmentality. Waiting. 2009. 97–106.

Hajnal, László Endre: Romák Kanadában. Kivándorlás Magyarországról az 1990-es évek második felétől. In: Sik Endre

(szerk.): A migráció szociológiája 2. ELTE TÁTK, Budapest. 2012. 60–83.

Hárs Ágnes: Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek. In: Kolosi Tamás –

Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2016. TÁRKI, 2016. 243–262.

Hirschman, Albert: Exit, Voice, and Loyalty. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.

Kállai Ernő: Cigányzenészek. In: Kováts, András (szerk.): Roma migráció. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet-

Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont. 2002. 72-90.

Kóczé Angéla: Race, migration and neoliberalism: distorted notions of Romani migration in European public discourses.

Social Identities: Journal for the Study of Race, Notion and Culture, 2017. DOI: 10.1080/13504630.2017.1335827

Kováts András (szerk.): Roma migráció. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet –- Nemzetközi Migrációs és

Menekültügyi Kutatóközpont, 2002.

Levine-Rasky, Cynthia: ‘How are you calling Bogus? Saying No to Roma Refugees’. Canadian Dimension Magazine.

Human Rights, September/October Edition, 2012.

Levine-Rasky, Cynthia: “They didn’t treat me as a Gypsy”: Romani Refugees in Toronto. Refuge, 32(3). 2016. 54–62.

Levine-Rasky, Cynthia: The ambiguous transnationalism of the Roma in Toronto. Diaspora Studies. 2019. 1–14.

https://doi.org/10.1080/09739572.2019.163574

Levitt, Peggy – Glick Schiller, Nina: Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society.

International Migration Review, Volume 38, Issue 3. 2004. 1002–1039. https://doi.org/10.1111/j.1747-

2004.tb00227.x

Melegh, Attila: On the East-West Slope. Globalization, nationalisms, racism and discourses on Central and Eastern

Europe. Budapest, New York: Central European University Press. 2006.

Melegh, A. – Gábriel, D. – Gresits, G. – Hámos, D.: Abandoned working classes and the political economy of elderly

care work in Hungary. Review of Sociology, Vol. 28(4). 2018. 61-87.

Mezzadra, Sandro: The Right to Escape. Ephemera, Volume 4(3). 2004. 267–275.

Neuberger Eszter: Évtizedek kellenek, hogy a Kanadába vándorolt romák egyről a kettőre jussanak. Index, 2019.

december 15. https://index.hu/kulfold/2019/10.15.abcug_kanada_toronto_roman_menekultek_integracio/

Neumann, Eszter: “Ha van egy kritikus tömeg”. Felsőoktatási célú mobilitás Magyarországról Angliába. Regio, 2019/3.

Roberts, Bryan, R. – Frank, Reanne- Lozano-Ascencio, Fernando: Transnational migrant communities and Mexican

migration to the US. Ethnic and Racial Studies, Volume 22, Issue 2. 1999. 238–266.

https://doi.org/10.1080/014198799329477

Smith, David: Roma migration, anti-migrant sentiment and social integration: A case study in South-east England. Local

Economy, Vol. 33(2). 2018. 187–206

Papp Z. Attila – Kovács Eszter – Kováts András: Az új magyar diaszpóra intézményesülése – Hétvégi magyar iskolák az

Egyesült Királyságban. Regio, 2019/3.

Portes, Alejandro – Guarnizo, Luis E. – Landolt, Particia: The study of transnationalism: pitfalls and promise of an

emergent field. Ethnic and Racial Studies, 22(2). 1999. 219. DOI: 10.1080/014198799329468

Portes, Alejandro: Introduction: the debates and significance of immigrant transnationalism. Global Networks, Volume 1,

Issue 3. 2001. 181–193. DOI: 10.1111/1471-0374.00012

Purcell, K. – Purcell, J.: In-sourcing, outsourcing, and the growth of contingent labour as evidence of flexible

employment strategies. European Journal of Work and Organizational Psychology, 7. 39–59.

Scott, Sam: Informalization in Low-wage Labour Markets: a Case Study of the UK Food Industry. Population, Space and

Place, published online 11 April 2017. DOI: 10.1002/psp.2043

Slavnic, Zoran: Political Economy of Informalization. European Societies, Volume 12(1). 2010. 3–23. DOI:

1080/14616690903042724

Thomas, William I. – Znaniecki, Florian: A lengyel paraszt Európában és Amerikában V. Budapest: Új Mandátum Kiadó,

Tremlett, Annabel: Making a difference without creating a difference: Super-diversity as a new direction for research on

Roma minorities. Ethnicities, 14(6). 2014. 834–848.

Váradi Monika Mária: Elméleti kaleidoszkóp - a migrációs tapasztalatok értelmezési lehetőségei. In: Váradi Monika

Mária (szerk.): Migráció alulnézetből. Budapest: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete – Argumentum. 2018. 13–42.

Vertovec, Steven: Conceiving and researching transnationalism. Ethnic and Racial Studies, Volume 22, Number 2. 1999.

–462.

Vertovec, Steven: Cheap calls: The social glue of migrant transnationalism. Global Networks, Volume 4(2). 2004. 219–

DOI: 10.1111/j.1471-0374.2004.00088.x

Vidra, Zsuzsa (ed.): Roma migration to and from Canada: The Czech, Hungarian, and Slovak case. Budapest: Center for

Policy Studies, Central European University. 2013.

Vidra, Zsuzsa – Virág, Tünde: Some hypothesis and questions on the new wave of Hungarian Roma migration to and

from Canada. In: Vidra, Zsuzsa (ed.): Roma migration to and from Canada: The Czech, Hungarian, and Slovak case.

Budapest: Center for Policy Studies, Central European University, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i3.275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.