„Ha van egy kritikus tömeg”. Felsőoktatási célú mobilitás Magyarországról Angliába

Neumann Eszter

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Garai Orsolya – Kiss László: Eurostudent V. Kutatási jelentés. Budapest: Educatio Nonprofit Kft, 2014.https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/eurostudent/eurostudent_kutatasi_jelentes2014.pdf (letöltés ideje: 2019. október 2.)

Golovics József: Elvándorlás a felsőoktatás szemszögéből. Helyzetkép és kormányzati válasz. In:

Kováts Gergely – Temesi, József (szerk.): A magyar felsőoktatás egy évtizede. 2008–2017. Budapesti

Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, 2018. 171–182.

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3302/1/MF_2008-2017.pdf (letöltés ideje: 2019. október 2.)

Kasza Georgina: Helyzetkép a nemzetközi hallgatói mobilitásról. É. és h.n. Elérhető:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/Pages177_192_Kasza.pdf (letöltés ideje: 2019.

október 2.)

Kasza Georgina: A nemzetközi felsőoktatási mobilitás folyamatait meghatározó társadalmi-gazdasági

változások, a mobilitás tendenciái. In: Kereszty Orsolya – Kovács Zsuzsa – Kraiciné Szokoly Mária

(szerk.): A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjei. Budapest: ELTE Eötvös kiadó,

67–84.

http://www.eltereader.hu/media/2017/10/Kereszty_Tanulmanyok_READER1.pdf (letöltés ideje: 2019.

október 2.)

Langerné Rédei Mária: A tanulmányi célú mozgás. Budapest: Reg-Info kft, 2009.

http://real.mtak.hu/17142/1/0_redei_k%C3%B6nyv.pdf (letöltés ideje: 2019. október 2.)

Levitt, Peggy – Glick Schiller, Nina: Conceptualizing simultaneity: a transnational social field

perspective on society. International Migration Review, Volume 38, Issue 3. 2004. 1002-1039.

https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x

Massey, Douglas S. – Arango, Joaquin – Hugo, Graeme – Kouaouci, Ali – Pellegrino, Adela – Taylor, J.

Edward: A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés. In_ Sik Endre (szerk.): A migráció

szociológiája I. Budapest, Szociális és Családügyi Minisztérium, 2007. 7–29.

Nyírő Zsanna: Hol szeretnék továbbtanulni? – Harminc magyarországi állami gimnáziumban tanulók

körében végzett adatfelvétel eredményei – 2015. Budapest: MKIK GVI Kutatási Füzetek, 2015/3:

https://gvi.hu/kutatasaink/palyaorientacio (letöltés ideje: 2019. október 2.)

Nyírő Zsanna: A visegrádi országok diákjai osztrák, német és brit egyetemeken –- 2002–2016.

Budapest: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, 2017a.

https://gvi.hu/files/researches/504/gimi_2017_elemzes_170427.pdf (letöltés ideje: 2019. október 2.)

Nyírő Zsanna: Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziumok tanulói körében – 2017. Budapest:

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, 2017b.

https://gvi.hu/files/researches/514/gimi_2017_elemzes_170717.pdf (letöltés ideje: 2019. október 2.)

Polónyi István: A hazai felsőoktatás elmúlt 10 évének néhány gazdasági jellemzője. In: Kováts

Gergely – Temesi József (szerk.): A magyar felsőoktatás egy évtizede. 2008–2017, Budapesti Corvinus

Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, 2018. 79–101. http://unipub.lib.uni-

corvinus.hu/3302/1/MF_2008-2017.pdf (letöltés ideje: 2019. október 2.)

Hivatkozott adatbázisok

UNESCO: http://data.uis.unesco.org

HESA: https://www.iie.org/opendoors; https://www.hesa.ac.uk/

UCAS: www.ucas.com
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i3.278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.