„Falvak helyett városok” – A Hajdúdorogi Egyházmegye revíziójának kérdése és a nagyvárosok

Katkó Márton Áron

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője az 1915/16. tanévről. Eperjes, 1916.

Gottsman, Andreas: Rom und die nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie. Römischer Universalismus, habsburgische Reichspolitik und nationale Identitäten 1878–1914. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010.

Blomqvist, Andreas E. B.: Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Şatu-Mare 1867–1944. Stockholm: Stockholm University, 2014.

Cârja, Cecilia: Biserică şi politică. Înfiinţarea Episcopiei de Hajdúdorogh. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012.

Cârja, Cecilia: Românii greco-catolici și Episcopia de Hajdúdorog 1912: contribuții documentare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009.

Covaci, Diana: Reorganizarea arhideicezei de Alba-Iulia şi Făgăraş: înfiinţarea protopopiatelor Braşov şi Arpaşul de Jos. Arhiva Someşană, Seria a III-a, VI, Cluj-Napoca, 2007. 51¬–58.

Egy Országos Anticölibatárius Szövetség terve. Huszadik Század, 1917/2. 216–218.

Endrédi Csaba: Pásztory Árkád. A legenda tovább él. Athanasiana, 2013/35. 122–169.

Georgescu, Ioan: George Pop de Băseşti: 60 de ani din luptele naţionale ale romȃnilor. Oradea: Editura Asociaţiei Culturale „Astra”, 1935.

Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet. A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között felszentelt papjai. Összeállította: Véghseő Tamás. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2015. 50.

Hitchins, Keith: A nation affirmed: The Romanian national move-ment in Transylvania 1860/1914. Bucharest: Editura Enciclopedică, 1999.

Janka György: A magyar liturgia ügye és a makói görög katolikusok. In: Hegedűs András – Bárdos István (szerk.): Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon. Esztergom: Esztergom-Budapesti Érsekség, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, 1999. 155–164.

Lukács I. Róbert: A politikai események befolyása a rítusváltoztatásra 1912–1930 között. Studia Theologica Transsylvaniensia, 2009. 12. 67–97.

Maior, Liviu: Alexandru Vaida-Voevod, între Belvedere și Versailles: Însemnări, memorii, scrisori. H. n.: Editura Sincron, 1993.

Melles Emil: Az uj gör. kath. egyházmegye és a magyar nemzeti érdek. Budapest: Merkur, 1913.

[Ifj.] Páris Lajos: A görög szertartásuk ünnep ügye. Esztergom 1916. november 19. 3.

[Ifj.] Páris Lajos: A Szoc. Missziótárulat gör. szertart. ügyosztálya. Szatmári Hírlap, 1917. június 7. 1–2.

[Ifj.] Páris Lajos: Megtérésem. Átalakulásom. Evangélikus Őrálló, 1917. november 3. 356–357.

[Ifj.] Páris Lajos levele Bangha Bélához, a Magyar Kultúra szerkesztőjéhez. Magyar Kultúra, 1917. március 5. 225.

Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története. II. kötet. Nyíregyháza: Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 1990.

Salacz Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. München: Molnár Ny., 1974.

Szabó Jenő: A magyarországi görög katholikusok nyelvi statisztikája és az ó-hitű magyarság veszedelme. Budapest: Radó I. Ny, é. n. [1903.]

Szantner Viktor: Székhely kérdés egy merénylet árnyékában. KÚT, 2003/2. 84–101.

Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez 1. kötet, 1778–1905. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2014.

Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez 2. kötet, 1906–1912, Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2019.

Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez 3. kötet, 1912–1916, Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2019.

Véghseő Tamás: A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának közvetlen előzményei. Athanasiana, 2013/35.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i4.287

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.