Nyelvi hierarchiák és aszimetrikus nyelvi viszonyok az anyanyelvoktatásban. Fakultatív magyar nyelvoktatás Erdélyben

Keszeg Erika, Toró Tibor

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Ball, Deborah Loewenberg – Cohen, David K.: Reform by the Book: What Is: Or Might Be: The Role of Curriculum Materials in Teacher Learning and Instructional Reform? Educational Researcher, Vol. 25, No. 9, 1996. 6-8+14. doi:10.3102/0013189x025009006.

Bartha Zsuzsanna: Az iskolaválasztás motivációs hátterének vizsgálata Erdélyben, hangsúlyosan

szórványban. Magyar Kisebbség, 2014, 19/2, 60–84.

Basturkmen, Helen: Review of research into the correspondence between language teachers' stated beliefs

and practices. System, 40, 2012. 282–295. doi:10.1016/j.system.2012.05.001.

Bálint Emese – Péntek János (szerk.): Oktatás: nyelvek határán. Közelkép és helyzetkép a romániai

magyar oktatásról. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 5, Kolozsvár, 2009.

Ben-Peretz, Miriam: The teacher-curriculum encounter: freeing teachers from the tyranny of texts. Albany:

State University of New York Press, 1990.

Benő Attila – Péntek János: Hungarians in Transylvania: Language policy and mainstream language

ideologies in Romania. In: Marian Sloboda – Petteri Laihonen – Anastassia Zabrodskaja (eds.):

Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Peter

Lang International Academic Publishers, 2016. 185–205.

Biesta, Gert – Priestley, Mark – Robinson, Sarah: The role of beliefs in teacher agency. Teachers and

Teaching, 21:6, 2015. 624–640. doi:10.1080/13540602.2015.1044325.

Borg, Simon: Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers

think, know, believe, and do. Language Teaching, 36, 2003. 81–109. doi:10.1017/s0261444803001903.

Bridwell-Mitchell, Ebony N.: Theorizing Teacher Agency and Reform. Sociology of Education, 88(2), 2015.

–159. doi:10.1177/0038040715575559.

Csergő Zsuzsa: Talk of the nation: language and conflict in Romania and Slovakia. Ithaca: Cornell

University Press, 2007.

Csernicskó István: Language Policy in Ukraine: The Burdens of the Past and the Possibilities of the Future.

In: Simone, E Pfenninger – Judit, Navracsics (eds.): Future Research Directions for Applied Linguistics.

Bristol: Multilingual Matters, 2017. 120–148.

Fóris-Ferenczi Rita – Péntek János: A romániai magyar közoktatás, különös tekintettel az oktatás nyelvére.

In: Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben: Kárpát-

medencei körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 73–132.

Golden, Noah Asher: Narrating neoliberalism: alternative education teachers’ conceptions of their changing

roles. Teaching Education, 29(1), 1–16. 2017. doi:10.1080/10476210.2017.1331213.

Hélot, Christine: "Tu Sais Bien Parler Maîtresse!" Negotiating Languages other than French in the Primary

Classroom in France. In: Menken, Kate – García, Ofelia (eds.): Negotiating language policies in schools:

educators as policymakers. New York: Routledge, 2010. 52–71.

Hornberger, Nancy H. – Johnson, David Cassels: Slicing the Onion Ethnographically: Layers and Spaces in

Multilingual Language Education Policy and Practice. TESOL Quarterly, Vol. 41, No. 3, September 2007.

-532. doi:10.1002/j.1545-7249.2007.tb00083.x.

Johnson, David Cassels – Johnson, Eric J.: Power and agency in language policy appropriation. Language

Policy, 14(3), 2014. 221–243. doi:10.1007/s10993-014-9333-z.

Karmacsi Zoltán: Nyelvi attitűd: gyengítő és erősítő tényezõk Kárpátalján a magyar nyelv esetében. In:

Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és

sztereotípiák. Budapest – Dunaszerdahey – Nyitra: Tinta Könyvkiadó, 2009. 415–423.

Kádár Edit: A magyar nyelv tantárgy tartalma és oktatása a romániai oktatásszabályozásai keretben.

Kolozsvár: ISPM Working Papers 62, 2016.

Keszeg Erika – Toró Tibor: Magyartanítás a magyar oktatási rendszer határain kívül. A fakultatív

magyarnyelv-oktatás helyzete Erdélyben. Kisebbségi Szemle, 2018.4. 49–74.

Kiss Tamás: Demographic Dynamics and Ethnic Classification: An Introduction to Societal Macro-Processes.

In: Kiss Tamás – Székely István Gergő – Toró Tibor– Bárdi Nándor– Horváth István (eds.): Unequal

Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania. Cham: Springer, 2018. 383–417.

Laihonen, Petteri: Nyelvi ideológiák a romániai Bánságban. In: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó –

Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: Tinta

Könyvkiadó, 2009. 321–329.

Magyari Sára: A magyar mint idegen nyelv oktatása. Fogalmak, helyzetek, megoldások. Nagyvárad:

Partium Kiadó, 2017.

Magyari Sára: MID-oktatás Romániában? – Fogalmak, helyzetek, lehetőségek. In: Maróti Orsolya – Nádor

Orsolya (szerk.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. Budapest:

Balassi Intézet, 2016. 70–76.

Magyari Tivadar: A román tanítási nyelv választásának motivációi erdélyi magyar családokban. Erdélyi

Társadalom, 2013 11/1, 29–59.

Menken, Kate – García, Ofelia (eds.): Negotiating language policies in schools: educators as policymakers.

New York: Routledge, 2010.

Miller, Kate Helen – Edwards, Richard – Priesley, Mark: Levels and equivalence in credit and qualifications

frameworks: contrasting the prescribed and enacted curriculum in school and college. Research Papers in

Education, 25:2, 2010. 225–243. doi:10.1080/02671520902928507.

Papp Z. Attila: Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái. Kisebbségkutatás, 2012, 21/3,

–417.

Papp Z Attila: Hidden Ethnic Inequalities: A Possible Global Educational Exploration Using PISA. Ethnicity,

(10), 2014. 4–40.

Papp Z Attila: Oktatás a (nyelv)határon: Közelkép a kárpátaljai magyar szórványoktatásról.

Kisebbségkutatás, 24 évf., 3. sz., 2015. 129–151.

Papp Z. Attila – Márton János – Székely Gergő István – Barna Gergő: Hungarian-Language Education:

Legal Framework, Institutional Structure and Assessment of School Performances. In: Kiss Tamás –

Székely István – Toró Tibor – Nándor Bárdi – Horváth, István (eds.): Unequal Accommodation of Minority

Rights: Hungarians in Transylvania. London: Palgrave, 2018. 249–292.

Priestley, Mark – Biesta, Gert – Robinson, Sarah: Teacher agency: what is it and why does it matter? In:

Kneyber, René – Evers, Jelmer (eds.): Flip the system: changing education from the ground up. London:

Routledge, 2015. 134–148.

Priestley, Mark: Schools, teachers, and curriculum change: A balancing act? Journal of Educational Change,

(1), 2012. 1–23. doi: 10.1007/s10833-010-9140-z.

Ricento, Thomas K. – Hornberger, Nancy H.: Unpeeling the Onion: Language Planning and Policy and the

ELT Professional. TESOL Quarterly, Vol. 30, No. 3, Autumn 1996. 401–427. doi:10.2307/3587691.

Shohamy, Elena: Language policy: hidden agendas and new approaches. London – New York: Routledge,

Spolsky, Bernard: Language policy. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2004.

Valdiviezo, Laura Alicia: "Angles Make Things Difficult" Teachers' Interpretations of Language Policy and

Quechua Revitalization in Peru. In: Menken, Kate – García, Ofelia (eds.): Negotiating language policies in

schools: educators as policymakers. New York: Routledge, 2010. 72–87.

Vanco Ildikó: A határon túli magyar tannyelvű és magyar tematikájú közoktatás. In: Tolcsvai Nagy Gábor

(szerk.): A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 357–430.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i4.289

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.