„Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban

Kovály Katalin, Ferenc Viktória

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Árendás Zsuzsanna: Etnicitás és hibrid pozíciók. Fókuszban az iskolaválasztás és az iskolai szocializációhoz való viszony két Dél-Szlovákiai járásban. Doktori Értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2010.

Beregszászi Anikó: A magyar mint idegen nyelv oktatása Kárpátalján: elméleti kérdések és gyakorlati

problémák. THL2 a magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata, 2016. 1–2. 65–69.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Nyelvválasztás: a nyelvek közötti „munkamegosztás” a többnyelvű

közösségekben. In: Csernicskó István (szerk.): Nyelvek, emberek, helyzetek. Ungvár: PoliPrint, 2010, 7–

Bodó Barna: Szórvány és közpolitika. Kisebbségkutatás, 2015. 3. 102–128.

Blau, Peter M. – Blum, Terry C. – Schwartz, Joseph E.: Heterogeneity and intermarriage. American

Sociological Review, 47 (1), 1982. 45–62. doi: 10.2307/2095041.

Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi Mária: A nemzeti-etnikai identitás változatlansága és alakulása.

Kisebbségkutatás, 1999. 8. (4.) 499–514.

Erőss Ágnes – Ferenc Viktória – Kovály Katalin – Orosz Sándor – Tárai Patrik: Helyzetkép a kárpátaljai

magyar szórványról. In: Ferenc Viktória – Kovály Katalin. (szerk.): Kárpátalja mozgásban: társadalmi

változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2020.

–135.

Ferenc Viktória – Nánási-Molnár Anita: Kik választják a magyar óvodákat Kárpátalján? Szülői motivációk

kárpátaljai ukránok és magyarok körében a 2013–14-es forradalmi események után. Kisebbségi Szemle, 3

(2), 2018. 87–111.

Ferenc Viktória – Rákóczi Krisztián: TANDEM 2016–2019. Ukrán-magyar együttélés Kárpátalján. In:

Ferenc Viktória – Kovály Katalin. (szerk.): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus

viszonyok az Euromajdan után. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2020. 53–89.

Gyurgyík László – Horváth István – Kiss Tamás: Demográfiai folyamatok, etno-kulturális és társadalmi

reprodukció. In: Ablonczy Balázs – Bitskey Botond (szerk.): Határon túli magyarok a 21. században.

Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010.

Ilyés Zoltán: Szórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések a Kárpát-medence

szórványközösségeinek társadalomtudományi vizsgálatához. In: Ilyés Zoltán – Papp Richárd (szerk.):

Tanulmányok a szórványról. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005.

Kalmijn, Matthijs: Intermarriage and homogamy: causes, patterns, trends. Annual Review of Sociology, 24

(1), 1998. 395–421. doi: 10.1146/annurev.soc.24.1.395.

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Kultúrák találkozása – kultúraváltás. Szombathely: Savaria University

Press, 1996.

Karmacsi Zoltán: „Róka у лісі живе.” Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő

gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, 2020.

Keszeg Vilmos: A szórványsors autobiografikus megjelenítése. In: Jakab Albert Zsolt (szerk.): A beszélés

antropológiája. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Kriza János

Néprajzi Társaság, 2018.

Kiss Tamás: Asszimiláció és határ-megerősítés. Vegyes házasságok és a vegyes családokon belüli etnikai

szocializáció Erdélyben. In: Apró István (szerk.): Média és identitás 2. Budapest: Médiatudományi Intézet,

Kovály Katalin: Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások térszerveződésében kelet-közép-európai

befektetések példáján. PhD dolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2019. Megjelenés

alatt.

Molnár József: Etnikailag vegyes házasságok a kárpátaljai magyarok körében. LIMES: A II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 2, 2015a. 51–62.

Molnár József: Intergenerációs asszimilációs folyamatok az etnikailag vegyes kárpátaljai családok gyerekei

körében. Domus szülőföldi ösztöndíj, kutatásjelentés, 2015b.

Papp Z. Attila: Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái. Kisebbségkutatás, 2012. 21 (3).

–417.

Papp Z. Attila – Ferenc Viktória – Márton János – Morvai Tünde – Szerbhorváth György – Zsigmond Csilla

(2017): GeneZYs 2015: külhoni magyar fiatalok a Kárpát-medencében – összefoglaló adatok. In: Papp Z.

Attila (szerk.): Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás

eredményei. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány – MTA TK Kisebbségkutató

Intézet, 2017.

Pilipkó Erzsébet: “Melyik templomba jár, amelyiken kereszt vagy amelyiken kakas van?”. Egy magyar-

ruszin házasság története. Honismeret, 2003. 31 (1). 70–73.

Pilipkó Etzsébet: Ütköző identitások. A kárpátaljai magyar görög katolikusok etnikai és vallási

identitástudatának vizsgálata az 1989-es változások kapcsán. Ungvár – Budapest: Intermix Kiadó, 2007a.

Pilipkó Erzsébet: Identitás és hit I. A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai. Kárpátaljai

Magyar Könyvek 174. Ungvár – Budapest: Intermix Kiadó, 2007b.

Punykó Mária: “Ez egy érzés, hát mégis, hogy magyarul!” A Felső-Tisza-vidék kárpátaljai részének helye

és szerepe a magyar kultúrkörben. In: Orosz Ildikó (szerk.): Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-

Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Séra Magdolna: Magyarok a szórványban a többségi oktatásban (interjúzás tapasztalatai Beregrákoson).

Kisebbségkutatás, 2013. 22 (4). 122–136.

Tátrai Patrik – Erőss Ágnes – Kovály Katalin: Kin-state politics stirred by a geopolitical conflict: Hungary's

growing activity in post-Euromaidan Transcarpathia, Ukraine. Hungarian Geographical Bulletin, 66 (3),

203–218.

Internetes forrás

A Pallas Nagy Lexikona. https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/v1A920/vegyes-hazassag-1AE4D/ (letöltés ideje: 2020. január 14. ).
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.299

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.