„Nem veszedelmes többé.” Jiddis a Magyar-Zsidó Szemlében, a magyar zsidó tudományos diskurzusban

Komoróczy Szonja Ráhel

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Barabás Györgyi – Scheiber Sándor – Scheiberné Bernáth Livia (Komoróczy Géza, szerk.): Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. (Hungaria Judaica, 3.) Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 2003.

Beranek, Franz J.: Die jiddische Mundart Nordostungarns. Brünn – Leipzig, 1941.

Beranek, Franz J.: Sprachgeographie des Jiddischen in der Slowakei. In: Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft, 1949, 1–2. szám (3), 25–

Beranek, Franz J.: Westjiddischer Sprachatlas. Marburg, N. G. Elwert, 1965.

Beranek, Franz J.: Yidish in Tshekhoslovakay. In: YIVO-Bleter, 1936, 5. szám (9), 63–75.

Beranek, Franz J.: Zur jüdischen Volkskunde in der Tschechoslowakei. In: Sudeten-deutsche Zeitschrift für Volkskunde, 1931, 4. szám (1), 119–121.

Bihari József: Winkler Mihály kéziratos könyve a jiddis nyelv¬ről. In: MIOK Évkönyv. 1982 (1981/82), 77–83.

Burko, Leizer: Der natsisher yidish-forsher (The Nazi Yiddishist). In: The Yiddish Daily Forward, 2016. May 13. http://yiddish.forward.com/articles/196200/the-

nazi-yiddishist/?p=all (2016-04-18).

Frojimovics Kinga: Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik Magyarországon. (Hungaria Judaica, 19.) Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 2008.

Fürst Aladár [A. First]: Folkloristishe-lingvistishe materialn fun Ungarn: 53 yorgeng Magyar-Zsidó Szemle. In: YIVO-Bleter, 1939, 5. szám (14), 436–452.

Fürst Aladár [Alfred]: Ein sein nai lid fun Ofen. In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 1937 (81). 223–230.

Fürst Aladár: Buda visszafoglalásának zsidó irodalmi emlékei. In: IMIT Évkönyv. 1936, 168–184.

Galambos Ferenc: Egy lelkipásztor és népnevelő a XVIII. században. In: Vigília, 1973, 2. szám (38), 106–111.

Garvin, Paul L.: The Dialect Geography of Hungarian Yiddish. In: The Field of Yiddish, 1965 (2), 92–115.

Glässer Norbert: A kállói szent pap: egy neológ izraelita integ¬rációs narratívum a Horthy-korszakban. In: Barna Gábor – Kerekes Ibolya (szerk.): Vallás,

egyén, társadalom. Szeged, SZTE, 2014), 206-230.

Greenwald, Jekuthiel Judah: Toyznt yor yidish lebn in Ungarn. New York, Parish Press, 1945.

Herzog Marvin, et al (eds.): The Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry, vols. 1-3. Tübingen – New York, Max Niemeyer, 1992–2000.

Hutterer, Claus Jürgen: Geschichte des Vokalismus der westjiddischen Mundart von Ofen und Pest. In: Acta Linguistica Academiae Scientarum Hungaricae,

, 3–4. szám (17), 345–382.

Hutterer, Claus Jürgen: Jiddisch in Ungarn. In: Astrid Starck (ed.): Westjiddisch: Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Aarau, Sauerländer, 1994, 43–60.

Hutterer, Claus Jürgen: The Phonology of Budapest Yiddish. In: The Field of Yiddish, 1965 (2), 116–146.

Katz, Dovid: On Yiddish, in Yiddish and for Yiddish: 500 Years of Yiddish Scholarship. In: Mark H. Gelber (ed.): Identity and Ethos: A Festschrift for Sol Liptzin.

New York, Peter Lang, 1986, 23–36.

Kaufmann, David: Die Ersturmung Ofens und ihre Vorgeschichte. Trier, Mayer, 1895.

Kaufmann, David: Die Verheerung von Ungarisch Brod durch den Kuruzzenüberfall vom 14. Juli 1683 (1). In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft

des Judentums, 1893, 6. szám (37), 270–282.

Kovács Lívia: Zum Problem der Sekundärdiftonge in der jiddischen Sprache. In: Alexander Scheiber (ed.): Semitic Studies in Memory of Immanuel Löw.

Budapest, Alexander Kohut Memorial Foundation, 1947, 268–271.

Landeszman György G.: Ordained Rabbis. In: Moshe Carmilly-Weinberger (ed.): The Rabbinical Seminary of Budapest 1877–1977: A Centennial Volume. New

York, Sepher Hermon Press, 1986, 303 –308.

Rejzen, Zalman: Yosef Herts un Morits-Gotlib Safir. In: Fun Mendelson biz Mendele: hantbukh far der geshikhte fun der yidisher haskole-literatur mit

reproduktsies un bilder, Vol. 1. Warsaw, Kultur-lige, 1923, 71–80.

Rejzen, Zalman: Leksikon fun der yidisher literatur, prese un filologie, vols. 1-4, Vilnius, B. Kletskin, 1926–1929.

Sadek, Vladimír: From the MSS Collections of the State Jewish Museum in Prague (MSS of Historical Content). In: Judaica Bohemiae. 1973, 1. szám (9), 16–

Schulhof Izsák: Budai krónika (1686). Budapest, Magyar He¬likon, 1979, 1981.

Schweitzer József: Winkler Mihály, bonyhádi hebraista plébános a XVIII. Században. In: MIOK Évkönyv. 1980, 331–339

Shtif, Nakhum: Loshn ashkenaz, taytsh, leshoneynu, yidish, undzer shprakh. In: Yidishe Filologie, 1924, 386–388.

Spitzer, Shlomo J. – Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig. (Hungaria Judaica,

) Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó, 2003.

Szabó, Veronika: Yiddish Proverbs in Magyar Zsidó Szemle [Hungarian Jewish Review]: An Empirical Study. (MA thesis). New York, Columbia University, 1995.

Teszler Herman: A héber elem a jiddis (zsidó-német) nyelvben. (Blau Lajos Zsidó Tudományos Társaság kiadványai, 4.) Budapest, Gevürc Ferdinánd Nyomda,

Weinreich, Max: Der nomen yidish. In: Geshikhte fun der yidisher shprakh. New York, YIVO, 1973.

Weinreich, Uriel: Western Traits in Transcarpathian Yiddish. In: For Max Weinreich on his Seventieth Birthday: Studies in Jewish Languages, Literature, and

Society. The Hague, Mouton & Co., 1964. 245–264. [Magyarul: Weinreich, Uriel: Nyugati jegyek a Kárpát-medencében beszélt jiddisben. In: Regio, 2015, 1.

szám (23), 5–35.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v24i1.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.