Évf. 22, Szám 1 (2014)

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat

Tartalomjegyzék

Beköszöntő
A SZERKESZTŐSÉG
PDF
3-4

MINERVA

Rainer BAUBÖCK
PDF
5-35

KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG

Boldizsár NAGY
PDF
36-73
Judit TÓTH
PDF
74-90
Agnes VASS
PDF
91-117
Attila PAPP Z.
PDF
118-155

MŰHELY

László SZARKA
PDF
156-192

SZEMLE

A történelem folytatódik. Francis Fukuyama: A politikai rend eredete. Az ember előtti időktől a francia forradalomig. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012, 688 oldal.
Tamás SZABÓ
PDF
193-206
Az emlékezetirodalom: traumaközösség konstruálása vagy a kisebbségi kompetenciák kihasználása? Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945–1948. Pozsony, Kalligram, 2013, 406 oldal
Nándor BÁRDI
PDF
207-213
Test, identitás, nemiség - a két világháború közti prostitúció elemzése. Bokor Zsuzsa: Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek mediatizálása a két világháború között Kolozsváron. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2013.
Eszter Zsófia TÓTH
PDF
214-218
Az internet szerepe az identitásvizsgálatokban: módszertani eszköz vagy kutatandó nyilvános tér? Olga Alekseeva, Hans-Georg Heinrich: Ethnic Minorities of Central and Eastern Europe in the Internet Space: Content Analysis (ENRI-WEB). Peter Lang, Vienna, 2
Borbála SZAKÁCS
PDF
219-228

KONFERENCIABESZÁMOLÓ

Székelyföld a 20. században. A modernizáció és az azonosságtudat intézményes kereteinek változása, Székelyudvarhely, 2014. március 22.
Anikó-Borbála IZSÁK
PDF
229-232

TELJES LAPSZÁM

REGIO 2014.1.SZÁM
 
PDF
1-236